Tingimused

Tingimused
Allpool on toodud tingimused, mis kehtivad teie broneeringu suhtes My Surf Hostelis.
Palun lugege neid hoolikalt. Iga isik, kes broneerib reisi My Surf Hosteli kaudu, vastutab käesolevate tingimuste alusel, mis moodustavad kogu lepingu ettevõtte ja kliendi vahel, mis on seotud käesoleva lepingu teemaga ja on siduv kokkulepe. Ei ole mingit suulist ega kirjalikku; esindamist, garantiid, eelnevat kokkulepet või teenuste kirjeldust, mis ei ole siinkohal väljendatud. Leping on sõlmitud My Surf Hosteliga "Ettevõte". Reisi broneerides nõustute olema seotud käesolevate tingimustega, mis reguleerivad suhteid, tühistamispoliitikat ja vastutuse piiranguid.

1. LEPING
Kõik isikud, kes soovivad broneerida, on hoolikalt lugenud ja täielikult mõistnud järgmisi tingimusi. Ettevõtte või selle esindajate juures broneeringu tegemisega nõustute enda ja kõigi broneeringus nimetatud isikute, sealhulgas alaealiste ja puudega isikute nimel, et käesolevad tingimused on siduvad. Broneering on aktsepteeritud ja muutub lõplikuks alles alates kuupäevast, mil ettevõte saadab kinnitava arve või e-kirja. Sel hetkel tekib leping ettevõtte ja kliendi vahel. Kõiki broneeringus nimetatud isikuid nimetatakse edaspidi "kliendiks" ja viited kliendile tähendavad kõiki nimetatud isikuid.
"vedaja" - laeva omanik ja/või prahtija ja/või haldaja või mis tahes muu isik, kui ta tegutseb vedaja või tegeliku vedajana (vastavalt Ateena konventsiooni määratlusele).
"veotingimused" - tingimused, mille alusel vedaja pakub mis tahes vedu, sealhulgas mis tahes mere-, maantee-, raudtee- või õhuvedu. Vedaja veotingimused on saadaval nõudmisel ja need on selgesõnaliselt lisatud käesolevasse lepingusse. Vedaja ja ettevõtte vastutus surma ja/või kehavigastuse ja/või pagasi kaotsimineku ja/või kahjustumise eest võib olla piiratud rahvusvaheliste konventsioonidega, sealhulgas Ateena, Varssavi või Montreali konventsioonidega.
"Leping" - ettevõtte ja kliendi vahel sõlmitud leping, mis on seotud asjaomase paketi, transfeer-, seiklus-, mitmepäevareisi, päevareisi või iseseisva reisiga, mida tõendab ettevõtte või tema müügiagendi poolt kliendile saadetud kinnitusarve.
"Pakett või pakett" - mis tahes seiklus, mitmepäevane või lennuga või ilma ja/või üle 24 tunni kestev majutus ning transport või muud turismiteenused, mis ei ole transpordi või majutuse kõrvalteenused ja moodustavad olulise osa paketist.
"Iseseisev reis" tähendab My Surf Hosteli pakutavate teenuste või kohandatud reisipakkumiste ja -reiside broneerimist. Pakutav(ad) teenus(ed) on broneeringu kinnituses osutatud ekskursioon(id) või teenus(ed).

2. TERVISESEISUNDID JA ERINÕUDED
Klient peab teavitama ettevõtet kirjalikult broneeringu tegemise ajal kõigist tervislikest seisunditest, rasedusest, puudest või mis tahes muust vaimsest ja/või füüsilisest seisundist, mis võib mõjutada reisimiseks ja My Surf Hosteli tegevustes osalemiseks sobivust Kui klient ei teavita ettevõtet, võidakse talle keelduda reisist. Ettevõtte teavitamata jätmine mis tahes sellisest seisundist, mis võib kaasa tuua paketi tühistamise, toob kaasa kõigi paketi eest makstud tasude täieliku kaotamise ilma tagasimakseta. Mõned reisid võivad olla kliendile sobimatud vanuse, liikumisvõime, puude, raseduse, füüsilise või vaimse seisundi tõttu. Klient peab enne broneerimist konsulteerima litsentseeritud arstiga. Ettevõte võib keelduda üle 24 nädala vanuste rasedate või teatavate haigustega klientide vedamisest. Ettevõte ei ole kohustatud pakkuma mingeid erivahendeid, välja arvatud juhul, kui ta on andnud selleks kirjaliku nõusoleku. Ettevõte annab endast parima, et täita klientide erisoove, sealhulgas toitumisnõudeid, kuid sellised soovid ei ole lepingu osa ja seetõttu ei vastuta ettevõte nende soovide mittejärgimise või täitmata jätmise eest. Meditsiinilised võimalused on riigiti erinevad ning ettevõte ei anna mingeid kinnitusi ega garantiisid sellise ravi standardi kohta. Reisimine koos lastega: Kliendid, kes on esimese reisi kuupäeval 18-aastased, loetakse täiskasvanuks. Iga kahe alla 18-aastase lapsega peab kaasas olema üks üle 18-aastane täiskasvanu. Koos reisivate täiskasvanute ja laste suhe peab olema üks täiskasvanu kahe lapse kohta ja kaks täiskasvanut nelja lapse (17-aastaste ja nooremate) kohta. Ekskursioonidel reisivate klientide vanuse alampiir on 12 aastat (perereiside puhul on vanuse alampiir 5 aastat). Kõik lapsi puudutavad päringud peab läbi vaatama ja heaks kiitma ettevõte, kes jätab endale õiguse piirata alla 18-aastaste reisijate arvu ekskursioonidel. Kui last saatev täiskasvanu ei ole lapse vanem või vanemad on lahutatud, peab lapsevanem või seaduslik hooldaja allkirjastama "Vanemliku nõusoleku eestkostja vormi" (või esitama muud dokumendid, mida ettevõte nõuab) ja saama selle ettevõttele enne reisi algust.
Põhinõuded
Põhinõuded kõikidele klientidele on, et nad peavad oskama ujuda, olema vähemalt 18-aastased, terve mõistuse juures ja hea tervise juures. My Surf Hostel jätab endale absoluutse õiguse nõuda, et iga klient läbiks mis tahes testi, et hinnata, kas klient on võimeline My Surf Hosteli tegevustes osalema.
Meditsiinilised tingimused
Sellega kinnitab klient, et tal ei ole mingeid tervisehäireid, mis võivad takistada klienti My Surf Hosteli külastamisel, sealhulgas, kuid mitte ainult, akrofoobia, epilepsia, peapööritus, jäsemete või selja vigastus, stenokardia või muu südamehaigus, raske või kontrollimatu astma, nägemishäired, depressioon või hiljutisest operatsioonist taastumine.

3. VÄÄRTUS
Kõik hinnad on reklaamitud eurodes.
Ettevõte müüb kaupu kuues maailma vääringus: Suurbritannia nael (GBP£), euro (EUR€), Ameerika Ühendriikide dollar (USD$), Kanada dollar (CAD$), Austraalia dollar (AUD$) ja Maroko dirham (MAD). Ettevõte jätab endale siiski õiguse kasutada broneeringu puhul enda valitud valuutat.

4. TÄIELIK MAKSEGRAAFIK/BRONEERINGU VASTUVÕTMINE/KLIENDI ANDMED

Täielik makse: Ettevõte peab kliendi broneeringu vastuvõtmist kirjalikult kinnitama. Palun vaadake kinnitusarvele ja/või kinnituse e-kirjale üksikasjad täieliku maksmise kohta. Reisi hind tuleb täielikult tasuda 60 päeva enne esimese broneeritud teenuse väljumiskuupäeva. Kui täismakse ei ole tähtajaks laekunud, ei ole võimalik tagada hindu ja ekskursioonikohta. Kui broneering tehakse 60 päeva või vähem enne esimese broneeritud teenuse väljumiskuupäeva, tuleb kogu summa tasuda broneeringu kinnitamisel. Kui see summa ei ole tasutud broneeringu kinnitamisel, jätab ettevõte endale õiguse käsitleda kliendi broneeringut tühisena. Tellimusreiside puhul tuleb kogu summa tasuda broneeringu tegemisel. Kui täielik makse erineb käesolevas punktis sätestatust, teatatakse sellest nõudest broneerimise ajal ja seda täpsustatakse arvel.

Kliendi andmed: Selleks, et ettevõte saaks kliendi reisikorralduse kinnitada ja tagada, peab klient esitama kõik kliendi andmed koos täieliku maksega. Kui klient ei esita kõiki üksikasju 60 päeva või rohkem enne reisi algust, tuleb kliendilt nõuda haldustasu. Kui ettevõte ei ole saanud kliendi andmeid 30 päeva enne kliendi reisi väljumist, jätab ettevõte endale õiguse käsitleda toimikut tühistatud toimikuna ja rakendatakse täielikku tühistamistasu. Nõutavad kliendi andmed varieeruvad ekskursioonide kaupa ja neid teatatakse broneerimise käigus. Kliendi andmed peavad siiski sisaldama vähemalt passi numbrit, passi kehtivusaja lõppu, passi väljastamise kuupäeva ja väljaandmise kohta, täidetud meditsiinilist vormi, täisnime, nagu see on kirjas passis, millega te reisite, sünniaega, sünnikohta, kodakondsust ja saabumisandmeid (või muid dokumente, mida ettevõte nõuab). Broneeringut ei saa kinnitada ilma kliendiandmete esitamiseta.

Krediitkaardimaksed: Ettevõte ei vastuta krediitkaarditehingutele kohaldatud tasude eest ning ei tagasta ega tagasta kolmandate isikute poolt võetavaid tasusid, mis on tekkinud reisi maksumuse tehingu ajal.

5. BUSSIJAAMADE JA LENNUJAAMADE TRANSFEER
Kõik ekskursioonid sisaldavad transfeere Agadiri lennujaamast või Agadiri peabussijaamast ja tagasi, välja arvatud juhul, kui on teatatud teisiti või kui see on kokku lepitud otse My Surf Hosteliga. Transfeerid teistest linnadest, nagu Marrakech, Casablanca ja Essaouira, ei ole hinna sees, välja arvatud juhul, kui need on broneeritud lisatasu eest 48-72 tundi enne saabumist. Meie kohtumispaik Agadiri bussijaamas on bussipeatus number 20 Agadiri peamise bussijaama parkimisalal.
Kõik kliendid, kelle pakett sisaldab bussijaamast pealevõtmist, peaksid ootama ainult peatuses 20. Sellest peatusest eemale liikudes on pealevõtmise juhil tõenäoliselt raske klienti üles leida, mis põhjustab viivitusi. My Surf Hostel ei vastuta, kui klient otsustab sellest kohtumispaigast eemale minna.
Klient on kohustatud teavitama My Surf Hosteli õigest saabumisaegadest Agadiri bussijaama vähemalt 24 tundi ette, kui klient ja My Surf Hostel ei ole kokku leppinud ja kokku leppinud teisiti.
Lennujaamast võetakse vastu Agadiri lennujaama väljapääsu juures. Kui lend hilineb, on kliendi kohustus teavitada My Surf Hosteli muudatustest. My Surf Hosteli juht on määratud ootama mitte kauem kui 1 tund pärast soovitatud saabumisaega, kui klient hilineb mis tahes põhjustel, kui klient ei ole teatanud või kokku leppinud teisiti.
6. REISI TÜHISTAMINE KLIENDI POOLT
Klient peab tühistama lepingu kirjalikult ja ettevõte peab seda kirjalikult kinnitama. Kuupäev, mil ettevõte või tema esindajad saavad tühistamisnõude, määrab kohaldatavad tühistamistasud.
Tühistamistasud on edaspidi väljendatud protsendina reisi koguhinnast, välja arvatud kindlustus. Kõikide My Surf Hosteli toodete tühistamistasud võivad erineda ilma eelneva etteteatamiseta.
ÜLDINE BRONEERIMINE JA TÜHISTAMISED
Mis tahes broneeringu puhul, mis on tehtud teiste agentide või broneerimisplatvormide kaudu, mis ei ole see veebisait, kohaldatakse vaikimisi selle veebisaidi tingimusi. My Surf Hostel ei vastuta ega ole kohustatud tegema tagasimakseid või erandeid sellistel juhtudel mingil juhul.
Broneeringud kinnitatakse 15% ettemaksuga ja ülejäänud summa tuleb tasuda saabumisel sularahas või kaardiga. Kui klient soovib maksta kaardiga, tuleb maksta 3% lisatasu pangale, või me võime võtta vastu sularahamaksed ilma lisatasudeta. My Surf Hostel jätab endale õiguse tühistada või keelduda broneeringutest isegi siis, kui ettemaks on tasutud. Sellisel juhul maksab My Surf Hostel pärast kirjalikku tühistamisteadet kogu raha tagasi.
Tühistamine kliendi poolt
15+ päeva enne reisi algust - Täielik tagasimaksmine
0-15 päeva enne reisi algust - raha ei tagastata.
Kuupäeva muutmine
15+ päeva enne matka algust - tasu ei võeta.
0-15 päeva enne reisi algust - klient kaotab 50% tagatisraha, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Üleminek teisele paketile
15+ päeva enne matka algust - tasu ei võeta.
0-15 päeva enne reisi algust - klient kaotab 50% tagatisraha, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
7. NÕUDED JA KAEBUSED
Kui kliendil on kaebusi broneeringu mis tahes aspektide kohta, vastutab klient selle kaebuse kirjaliku esitamise eest meie turundusosakonnale e-posti aadressil [email protected]. Teie kaebustega tegelemiseks on rakendatud asjakohased meetmed ja pakutakse kiiret lahendust. Meie töötajad ei saa hoolitseda Kliendi kaebuste taotluste eest, samuti ei ole abi vastutav kohese tegutsemise eest, välja arvatud juhul, kui tegemist on hädaolukorraga.

8. REISI TÜHISTAMINE ETTEVÕTTE POOLT
Ettevõte jätab endale õiguse tühistada mis tahes reisi mis tahes põhjusel, välja arvatud vääramatu jõu, ebatavaliste või ettenägematute asjaolude korral, mis ei ole ettevõtte kontrolli all. Kui ettevõte tühistab reisi enne kokkulepitud väljumiskuupäeva mis tahes põhjusel, mis ei ole kliendi süü, võib klient kas:
võtta samaväärse või parema kvaliteediga asendusreis, kui ettevõte on võimeline ja valmis sellist asendust pakkuma, või
võtta madalama kvaliteediga asendusreis, kui ettevõte on võimeline ja valmis seda pakkuma, ning saada ettevõttelt tagasi algselt ostetud reisi ja asendusreisi hinna vahe; või
saada võimalikult kiiresti tagasi kõik lepingu alusel makstud summad.
Ettevõte ei vastuta juhuslike kulutuste või sellest tulenevate kahjude eest, mida klient on broneeringu tõttu kandnud, näiteks viisad, vaktsineerimised, mitte-tagastatavad lennu- või raudtee-, mitte-tagastatavad autoparkimis- või muud tasud, saamata jäänud tulu või naudingu kaotamine jne. Kui kliendile pakutakse tagasimakset, kuid ta soovib alternatiivset reisi, mille väärtus on suurem kui algselt broneeritud, peab klient tasuma hinnavahe. Kui pärast reisilt lahkumist ei ole võimalik pakkuda olulist osa lepingulisest reisist, teeb ettevõte sobiva alternatiivse korralduse reisi jätkamiseks. Kui sobivat alternatiivi ei ole võimalik pakkuda või kui klient mõistlikult keeldub sobivatest alternatiividest, tagastab ettevõte kliendile kasutamata jäänud reisiosad. Kui oluline muudatus või tühistamine ei tulene vääramatu jõu või muude ettevõttest sõltumatute asjaolude tõttu, pakub ettevõte teatavatel asjaoludel hüvitist. Olulised muudatused ei hõlma laeva asendamist, marsruudi muutmist, kajutikategooria muutmist või hotellimajutust, tingimusel et see on sama kategooria.

9. KASUTAMATA TEENUSED
Mahajäänud või kasutamata teenuste eest ei tehta allahindlusi ega tagastata raha. See hõlmab vabatahtlikku või tahtmatut lõpetamist/väljalangemist reisilt, st haigestumist, pereliikme surma, hilinenud saabumist reisile või enneaegset lahkumist kas vabatahtlikult või tahtmatult.
10. HINNAD, LISATASUD JA MAKSUD
Avaldatud ekskursioonide hind võib alates avaldamisest tõusta või langeda. Ettevõte soovitab kliendil broneeringu tegemisel teada saada kõige ajakohasemad ekskursioonide hinnad, kaasa arvatud ettevõtte poolt pakutavate muude teenuste kulud. Ettevõte jätab endale õiguse tõsta reisi hinda pärast reisi broneerimist, kuid ei tee seda hiljem kui 30 päeva enne ettenähtud väljumiskuupäeva. Pärast kinnitava arve väljastamist tuleneb reisi hinna tõstmine transpordikulude, sealhulgas kütusekulude, maksude, lõivude või teenuste eest võetavate tasude, nagu maandumistasud või sadamates sisse- või väljumistasud ja lennujaamamaksud, sealhulgas valuutakursside kõikumise tõttu toimunud muudatustest. Kui hinnatõus oleks 2% või vähem puhkuse hinnast, võtab ettevõte muutusi oma reisikuludes arvesse. Kui aga hinnatõus on suurem kui 2%, kannab ettevõte selle hinnatõusu edasi kliendile.
Kui hinnatõus on suurem kui 7% kliendi puhkuse hinnast, siis võib klient sellistel asjaoludel kas:
lepingust taganeda ilma trahvi maksmata või
nõustuda hinnamuutusega.

11. VÄÄRSUS
Sellel veebisaidil ja brošüüris esitatud hinnad põhinevad hindadel ja kuludel, mis kehtisid veebisaidil avaldamise või brošüüri trükkimise ajal. Ettevõte jätab endale õiguse muuta hindu enne reisi täielikku tasumist. Kõik kuupäevad, marsruudid ja hinnad on ainult soovituslikud.
12. FLEXIBILITY
My Surf Hostel võib ilma ette teatamata muuta oma sõiduplaani(d), sealhulgas neid, mida mõjutavad muud tegurid, nagu ilmastikuolud, meretingimused, tehnilised viivitused, ja mis on seotud kõigi käesoleva piletiga pakutavate teenustega. Klient mõistab ja tunnistab, et seda tüüpi reisimine nõuab märkimisväärset paindlikkust ja peaks võimaldama alternatiive. Iga reisi jaoks esitatud reisiplaan kujutab endast üksnes kavandatud tegevusi ja My Surf Hostel ei ole lepinguliselt kohustatud seda rangelt järgima. Mõistetakse, et marsruuti, ajakava, marsruute, mugavusi ja transpordiliike võidakse muuta ilma ette teatamata kohalike asjaolude või sündmuste tõttu, mille hulka võivad kuuluda haigused või mehaanilised rikkeid, lennu tühistamised, streigid, poliitilistest vaidlustest ja kultuurilistest sündmustest tulenevad riiklikud sündmused, sissesõidu- või piiriraskused, kõrghooaeg, kliima ja muud ettearvamatud või ettenägematud asjaolud.
13. MUUTUSED
My Surf Hostel jätab endale õiguse muuta veebilehel ja brošüüris kirjeldatud teenuseid ja hindu enne broneeringu tegemist. Kui selline muudatus tehakse, teatatakse sellest kliendile broneerimisel või muudatuse toimumise ajal. Kuigi meie ettevõte püüab kõik reisid korraldada nii, nagu neid reklaamitakse, võib My Surf Hostel teha mõistlikke muudatusi reisiplaanis, kui My Surf Hostel seda vajalikuks või soovitavaks peab. Kui tehakse oluline muudatus, teavitab My Surf Hostel klienti sellest võimalikult kiiresti, kui selleks on aega enne reisi algust. Suuremate muudatuste all mõistetakse muudatusi, mis mõjutavad vähemalt ühte päeva marsruudist viiest. Hüvitist ei maksta, kui oluline muudatus on tingitud vääramatust jõust või ettenägematutest asjaoludest. Kui oluline muudatus tehakse, võib klient nõustuda muudatusega, saada kogu makstud raha tagasi või nõustuda My Surf Hosteli pakutava alternatiivse reisiga.
Kliendi tehtud muudatused: Ümberistumine ühelt reisilt teisele võib toimuda ainult rohkem kui 30 päeva enne väljumispäeva ja ainult juhul, kui ettevõte on selle heaks kiitnud. Kui ettevõte kiidab sellise taotluse heaks, jätab ettevõte endale õiguse võtta tasu kuni esimese broneeritud reisi ettemaksu summa ulatuses. Ümberistumise taotlusi, mis on saadud vähem kui 60 päeva enne reisi algust, ei võeta vastu. Sellisel juhul peab klient broneeringu tühistama ja seejärel tegema uue broneeringu teisele reisile. Klient võib broneeringu üle kanda ainult jooksva hooaja väljumiskuupäevale ja ei saa broneeringut üle kanda tulevastele hooaegadele. Kõik sellised ülekanded loetakse tühistamisteks ja kohaldatakse tühistamistasusid. Klient võib taotleda, et ettevõte muudaks broneeringu nime rohkem kui 30 päeva enne reisi algust. Nimemuutusi ei saa teha 30 päeva või vähem enne väljumist. Kõik nimemuudatused kuuluvad ettevõtte heakskiidu ja kohaldatavate haldustasude alla.
Muud muudatused: Muudatused: Kõik muudatused failis sõltuvad kättesaadavusest ja toimuvad taotluse alusel. Kõik muudatuste tegemisega seotud lisakulud ja haldustasu võetakse arvesse. Broneeringu muutmine ei ole lubatud kümne päeva jooksul enne väljumist.
Lennupiletid või lennupiletid ei kuulu kunagi ühegi My Surf Hosteli poolt reklaamitud toote või paketi hulka. Kui klient avastab selliseid pakkumisi välistel veebisaitidel või agentide platvormidel, ei ole My Surf Hostel kohustatud pakkuma lennupileteid või hüvitist.

14. RISKI AKTSEPTEERIMINE
Klient tunnistab, et reis on oma olemuselt seikluslik ja võib sisaldada märkimisväärset isiklikku riski. Klient võtab sellega kogu sellise riski enda kanda ja vabastab sellega Ettevõtte kõigist nõuetest ja hagiavaldustest, mis tulenevad mis tahes kahjustustest või vigastustest või surmast, mis on tingitud nendest kaasnevatest riskidest. Enne reisi algust võidakse kliendil paluda allkirjastada osalemisvorm järgmises sõnastuses:
"Mõistan, et reisimine My Surf Hosteliga võib sisaldada riske (ja kasu), mis ületavad tavapärase puhkuse ajal esinevaid riske, ning et ma võtan ette seiklusreisi, millega kaasnevad ohud. Ma mõistan, et ma reisin geograafilistesse piirkondadesse, kus muu hulgas majutuse, transpordi, ohutuse, hügieeni, puhtuse, meditsiinilise varustatuse, telekommunikatsiooni ja infrastruktuuri areng ei pruugi olla tasemel, millega ma olen harjunud kodus või mida ma leiaksin tavapärastel puhkudel. Olen lugenud ja mõistnud TMy Surf Hosteli toimikut selle reisi kohta, millele ma lähen, ning olen esitanud My Surf Hosteli esindajatele üksikasjalikud andmed kõigi olemasolevate tervisehäirete kohta, mis mul võivad olla. Olen nõus nende riskide ja kohustustega ning võtan täielikult enda kanda reisiriskid.
Vabatahtlikud tegevused: Mõistan, et minu reisi ajal võib olla võimalusi osaleda tegevustes, mis ei kuulu reisiprogrammi. Mõistan, et My Surf Hostel ei anna mingeid kinnitusi tegevuse ohutuse või kvaliteedi või seda korraldava sõltumatu operaatori taseme kohta. Samuti saan aru, et ma ei vastuta mingil moel oma ohutuse eest, kui ma otsustan osaleda sellistes vabatahtlikes tegevustes. Olles täielikult teadlik ülaltoodust, võin siiski valida tegevuses osalemise, ja kui ma seda teen, võtan täieliku vastutuse kõigi sellega seotud riskide eest ning eelmises punktis sätestatud loobumine ja vabastamine kehtib ka selliste vabatahtlike tegevuste suhtes."
Ettevõte korraldab hotellid, transporditeenused või muud paketi elemendid kohalike tarnijatega, kes võivad kasutada kohalike operaatorite ja/või alltöövõtjate teenuseid. Hügieeni-, majutus- ja transpordistandardid mõnes ekskursiooniriigis on sageli madalamad kui võrreldavad standardid, mida klient võib oodata kodumaal. Ettevõte püüab määrata usaldusväärseid ja pädevaid kohalikke tarnijaid. Kohaldatakse tarnijate tingimusi, mis on selgesõnaliselt lepingusse lisatud. Need võivad piirata või välistada tarnija vastutust. Ettevõtte vastutus ei ületa ühegi tarnija vastutust. Iga tarnija teenuste osutamise hindamisel on asjakohased asjaomase riigi kohalikud seadused ja eeskirjad. Kui klient esitab kaebuse, loetakse käesolev leping täidetuks, kui kõnealuseid teenuseid käsitlevad kohalikud seadused ja eeskirjad on täidetud, isegi kui Ameerika Ühendriikide seadused ei ole täidetud.
15. AUTORITEET RINGREISIL
Ettevõtte reisijuhi või esindaja otsus on alati lõplik kõikides küsimustes, mis võivad ohustada reisi turvalisust ja heaolu. Ettevõtte juures broneerides nõustub klient järgima reisijuhi või ettevõtte esindaja otsustusõigust. Klient peab rangelt järgima kõigi külastatavate riikide seadusi, tolli-, valuuta- ja narkomäärusi. Kui kliendil on mõni tervislik või muu seisund, mis võib mõjutada teiste inimeste naudingut reisist. Klient peab sellest teavitama My Surf Hosteli juhtkonda broneeringu tegemisel. Kui klient ei täida ülaltoodut või sooritab reisil olles mis tahes ebaseaduslikku tegu või kui reisijuhi arvates põhjustab või võib kliendi käitumine põhjustada teistele ohtu, stressi või ärritust, võib ettevõte lõpetada kliendi reisikorralduse ilma ettevõtte vastutuseta ning kliendil ei ole õigust saada hüvitist kasutamata või saamata jäänud teenuste või reisikorralduse lõpetamisest tulenevate kulude eest.
16. GARANTEERITUD VÄLJUMISED
Ettevõte tagab valitud väljumised oma äranägemise järgi. Väljumine muutub garanteerituks, kui üks klient on selle kohta kinnitust saanud. See väljumise garantii on siiski allutatud vääramatu jõu olukordadele ja ettevõte jätab endale õiguse igal ajal garanteeritud määramine tühistada mõistlikust kontrollist väljuvate asjaolude tõttu. Ettevõte ei vastuta selle tegevuse tõttu kliendile tekkivate kaudsete kulude eest.

17. REISIDOKUMENDID

Kehtiv pass: Klient peab omama kehtivat passi, mis on vajalik riiki sisenemiseks, lahkumiseks ja reisimiseks läbi iga sihtkoha marsruudi jooksul (pass peab kehtima kuus kuud pärast tagasipöördumise kuupäeva), kõiki viisasid, lubasid ja sertifikaate, sealhulgas vaktsineerimistunnistusi, kindlustuspoliise, mis on vajalikud kogu reisiks. Klient võtab täieliku vastutuse kõigi selliste dokumentide, viisade ja lubade hankimise eest enne reisi algust ning vastutab ainuisikuliselt puuduvatest või puudulikest dokumentidest tulenevate ebasoodsate tagajärgede eest. Ettevõtte poolt antud teave või nõuanded viisade, vaktsineerimiste, kliima, riietuse, pagasi, erivarustuse jne kohta on puhtalt nõuandvad, mida antakse kliendile viisakusena, ning ettevõte ei vastuta kolmandate isikute, näiteks asjaomaste valitsusasutuste poolt antud teabes sisalduvate vigade või puuduste eest.

Dokumendid: My Surf Hosteli reisidokumentide väljastamise kiirendamiseks palume arvestada, et kõik reisiga seotud reisidokumendid, nagu voucherid, reisiplaanid ja arved, saadetakse e-posti teel või on kättesaadavad veebilehel www.mysurfhostel.com, kui ettevõte on saanud täieliku makse. Ettevõte jätab endale õiguse kehtestada haldustasu nendele klientidele, kes soovivad saada oma reisidokumente muul viisil.

Reisi üksikasjad: Klient on kohustatud külastama veebilehte või võtma ühendust meie operatiivmeeskonnaga vähemalt 72 tundi enne reisi algust, et veenduda, et tema valduses on kõige ajakohasem teave reisi kohta, kuna pärast seda, kui ettevõte algselt esitas reisi dokumendid, on võinud toimuda väiksemaid muudatusi.

Viisa: Klient vastutab iga reisiriigi viisanõuete kontrollimise eest vastavalt oma kodakondsusele. Viisanõuded võivad muutuda ilma ette teatamata ning ettevõte ei vastuta kliendi teavitamise eest.

18. ETTEVÕTTE KONTROLLI ALT VÄLJAS OLEVAD TEGURID (VÄÄRAMATU JÕUD)

Ettevõte ei vastuta kliendi ees mingil viisil surma, kehavigastuse, haiguse, kahju, viivituse või muu isikule või varale tekitatud kahju või otseste või kaudsete finantskulude eest või selle eest, et ettevõte ei ole alustanud, täitnud ja/või lõpetanud kliendi ees võetud kohustusi, kui selline surm, viivitus, kehavigastus (sealhulgas emotsionaalne stress või vigastus), haigus, kahju või muu isikule või varale tekitatud kahju on põhjustatud loodusõnnetusest, sõda või sõja sarnased operatsioonid, mehaanilised rikked, terroristlik tegevus või selle oht, rahvarahutused, tööraskused, ametiasutuste sekkumine, poliitilised rahutused, kuidas ja kus iganes need võivad tekkida või olla põhjustatud, mäss, ülestõus ja valitsuse piirangud, tulekahju, äärmuslikud ilmastikuolud või mis tahes muu põhjus, mis ei ole ettevõtte kontrolli all ja mille tagajärgi ei oleks olnud võimalik vältida isegi siis, kui oleks rakendatud kogu nõuetekohast hoolsust; või sündmus, mida ettevõte või teenuste osutaja ei saanud isegi nõuetekohase hoolsuse juures ette näha.

19. KINDLUSTUS
Kõik kliendid peavad ettevõtte reisil olles sõlmima reisikindlustuse, mille minimaalne ravikindlustus on US$75,000, ning see kindlustus peab katma isikukahjud, ravikulud, repatrieerimiskulud ja evakuatsioonikulud. Kliendid peavad esitama tõendi kindlustuse ostmise ja piisava kindlustuskatte kohta vastavalt eespool nõutud summadele, kui grupi juht või ettevõtte esindaja seda nõuab. Kindlasti on soovitatav, et kindlustuskaitse hõlmaks ka reisi tühistamist, katkestamist ja kõiki muid kulusid, mis tulenevad kliendile tekitatud kaotustest, kahjustustest, vigastustest, hilinemistest või ebamugavustest. Ettevõte ei vastuta pagasi või isiklike asjade kaotamise, varguse või kahjustamise eest. Kliendi poolt avalikes ootesaalides või muudes avalikes kohtades, kas laeva, rongi, bussi või muu transpordivahendi pardal, mis on ettevõtte omanduses või käitatavad avalikult või mujal, kaotatud või varastatud isiklikud esemed ei kuulu hüvitamisele. Tavapärasest kulumisest ja muudest loodusjõududest tingitud kahju ei hüvitata. Ettevõte ei saa võtta vastutust ega ole mingil juhul vastutav ettevõtte poolt kasutatavatesse rajatistesse, näiteks hotellidesse, majutusasutustesse, laevadele, ekspeditsioonisõidukitele või muudesse transpordivahenditesse jäetud väärisesemete või muude esemete kadumise või kahjustumise eest. Klient võtab teadmiseks, et reisi maksumus ei sisalda kindlustust ja et klient on kohustatud hankima eraldi kindlustuse, mille eest tuleb maksta lisatasu. Reisikindlustuse sõlmimisel peab klient tagama, et kindlustusandja on teadlik reisi tüübist.
20. KLIENDI VASTUTUS
Klient tunnistab, et ta külastab kohti, mille poliitilised, kultuurilised ja geograafilised omadused kujutavad endast teatavaid riske, ohte ja füüsilisi väljakutseid, mis on suuremad kui tema igapäevaelus. Klient tunnistab, et ta on arvestanud võimalike riskide, ohtude ja väljakutsetega, kui ta broneerib reisi ettevõtte juures, ning võtab selgesõnaliselt enda kanda selliste reisitingimustega kaasnevad riskid. Klient on ainuisikuliselt vastutav selle eest, et ta tutvub tolli, ilmastikutingimuste, füüsiliste väljakutsete ja seadustega, mis kehtivad igas marsruudil asuvas peatuses, ning tal soovitatakse enne reisi alustamist leida või võtta ühendust oma kohaliku saatkonna või konsulaadiga igas sihtkohas.
21. EBASEADUSLIKUD AINED
My Surf Hostel ei luba klientidel meie reisidel kaasa võtta mingeid ebaseaduslikke uimasteid. Kui föderaalpolitsei kontrollib ja leiab kliendi kotist või isiklikult ebaseaduslikud uimastid, ei vastuta My Surf Hostel. Klient vastutab ja võtab täieliku vastutuse välisriigis illegaalsete uimastite kandmise tagajärgede eest.
22. ALLAHINDLUSED JA SOODUSPAKKUMISED
Kõiki allahindlusi ja hinnaalandusi kohaldatakse ettevõtte äranägemisel.

23. NÕUDED JA KAEBUSED
Kui kliendil on kaebus ettevõtte vastu, peab klient kõigepealt teavitama reisijuhti esimesel võimalusel, et võimaldada kaebuse lahendamist. Kui rahulolu ei saavutata, peab klient võtma reisil olles ühendust ettevõtte esindajaga või kohaliku büroojuhiga, et ettevõttel oleks võimalus asja parandada. Rahulolematuse teatamata jätmine reisi ajal vähendab või kaotab kliendiKliendiKliendiKliendiKliendiKliendiKliendi võimaluse nõuda kompensatsiooni ettevõttelt. Kui rahulolu ei saavutata nende vahenditega, kui klient on veel reisil, tuleb kõik edasised kaebused esitada kirjalikult ettevõttele selle esindajate kaudu või otse peakontorisse aadressil [email protected] 30 päeva jooksul pärast reisi lõppu. Ettevõte ei võta vastutust kaebuste eest, mis on esitatud pärast seda ajavahemikku.
24. LISAVÕIMALUSED
Lisavõimalused ei ole osa reisist ega lepingust. Klient mõistis ja aktsepteeris, et reisijuhi või esindaja poolt lisavõimaluste korraldamisel antud abi ei tee ettevõtet vastutavaks lisavõimaluste eest. Sellest tulenevalt vabastab klient Ettevõtte kõigist nõuetest ja hagidest, mis tulenevad selliste toodete kvaliteediga seotud kahjustustest, naudingu kaotusest, ebamugavustest või vigastustest. Lisavõimaluste hulka kuuluvad muu hulgas rafting, ratsutamine, ekskursioonilennud ja muud lisavõimalused, mis ei kuulu reisi hinna hulka.
25. VASTUTUS
Lisavõimalused ei ole osa reisist ega lepingust. Klient mõistis ja aktsepteeris, et reisijuhi või esindaja poolt lisavõimaluste korraldamisel antud abi ei tee ettevõtet vastutavaks lisavõimaluste eest. Sellest tulenevalt vabastab klient Ettevõtte kõigist nõuetest ja hagidest, mis tulenevad selliste toodete kvaliteediga seotud kahjustustest, naudingu kaotusest, ebamugavustest või vigastustest. Lisavõimaluste hulka kuuluvad muu hulgas rafting, ratsutamine, ekskursioonilennud ja muud lisavõimalused, mis ei kuulu reisi hinna hulka.
26. TARNIJAD JA SÕLTUMATUD TÖÖVÕTJAD
Ettevõte korraldab hotellid, transporditeenused või muud paketi elemendid kohalike tarnijatega, kes võivad kasutada kohalike operaatorite ja/või alltöövõtjate teenuseid. Ettevõte püüab alati määrata usaldusväärseid ja pädevaid kohalikke teenusepakkujaid. Kohaldatakse tarnijate tingimusi, mis on selgesõnaliselt lepingusse lisatud. Need võivad piirata või välistada tarnija vastutust. Ettevõtte vastutus ei ületa ühegi tarnija vastutust. Iga tarnija teenuste osutamise hindamisel on asjakohased asjaomase riigi kohalikud seadused ja eeskirjad. Ettevõte ega ükski vedaja ei vastuta sõltumatute töövõtjate eest.
27. SEBERABILITEET
Oletame, et mõni käesolevas lepingus sisalduv tingimus on täitmata või kehtetu seaduse alusel, avaliku korra vastaselt või muul põhjusel. Sellisel juhul loetakse selline tingimus või tingimus käesolevast lepingust eraldatuks või seda muudetakse vastavalt ainult sellises ulatuses, mis on vajalik selleks, et kõik ülejäänud tingimused jääksid kehtima ja oleksid jätkuvalt siduvad.
28. ÕIGUSJÄRGLASED JA ÕIGUSJÄRGLASED
Käesolevad tingimused kehtivad My Surf Hostelile ja kliendile ning nende vastavatele pärijatele, seaduslikele esindajatele, õigusjärglastele ja õigusjärglastele ning on neile siduvad.
30. VEAD JA PUUDUSED
Kuigi My Surf Hostel on teinud kõik endast oleneva, et kontrollida siin esitatud väidete õigsust, ei saa My Surf Hostel vastutada mis tahes vigade, väljajätmiste või tahtmatute väärkajastamiste eest, mis võivad ilmneda sellel veebilehel ja brošüüris.
30. BRONEERINGUD
Kõik veebipõhised broneeringud ja agentuuribroneeringud loetakse broneerituks Ameerika Ühendriikides ning nende suhtes kohaldatakse Ameerika Ühendriikide seadusi ja jurisdiktsiooni.
31. PILDID, VIDEOD JA TURUNDUS
Klient nõustub, et teised reisijad ja/või ettevõtte töötajad võivad teha pilte, fotosid või videoid, mis võivad klienti osaliselt või täielikult sisaldada reisi ajal. Klient nõustub, et ettevõte võib neid pilte reprodutseerida ja klient annab püsiva, tasuta, ülemaailmse ja tühistamatu litsentsi selliste piltide, fotode või videote reprodutseerimiseks mis tahes meediumis reklaami- ja reklaamimise eesmärgil.
32. TINGIMUSTE AJAKOHASTAMINE
Ettevõte jätab endale õiguse neid tingimusi ajakohastada ja/või muuta ning kliendil on kohustus nendega tutvuda. Uusimad tingimused on leitavad ettevõtte kodulehelt www.mysurfhostel.com.
Te võite oma broneeringu tühistada kuni 15 päeva enne saabumist ja saada tagatisraha tagasi. Kui te tühistate oma broneeringu vähem kui 15 päeva enne saabumist või kui te ei ilmu kohale, ei saa te tagatisraha tagasi nõuda.
Kindlustus
Reisikindlustus ei ole hinna sees. Teil "peab" olema kindlustus enne meie juures broneerimist!
Füüsilised tingimused
Klient tunnistab ja nõustub, et My Surf Hostel ei kontrolli ilmastiku, lainetuse või muu ümbritseva keskkonna üle klientide viibimise ajal. My Surf Hostel ei vastuta mis tahes kahju või ebamugavuste eest, mida kliendile põhjustavad eespool nimetatud tegurid.
Kliendi vara
Iga Klient vastutab ja vastutab ainuisikuliselt kogu KliendiKliendiKliendiKliendi vara hoidmise eest. My Surf Hostel ei vastuta kliendi vara varguse, purunemise või muu kaotuse eest.
Lõpetamine
My Surf Hostel jätab endale ainuõiguse otsustada, kas rannatingimused, ilmastik või muud tegurid muudavad mõne konkreetse tegevuse ebaturvaliseks või ebasoovitavaks, ning sellest tulenevalt lõpetada mis tahes laager ilma raha tagasi maksmata.
Keeldumine
My Surf Hostel jätab endale ainuõigusliku ja ainuõigusliku õiguse keelduda mistahes isikule, sealhulgas kliendile, mis tahes põhjusel My Surf Hosteli tegevuses osalemisest, olenemata sellest, kas isik on eelnevalt tegevuse eest maksnud või mitte.
Seadmed
Kui My Surf Hostel annab kliendile varustust, ei anna My Surf Hostel mingit garantiid selle varustuse seisukorra või sobivuse kohta, kuid teeb kõik endast oleneva, et tagada sobiva varustuse olemasolu. Klient maksab kõik My Surf Hosteli poolt antud varustuse kahjustused, kas parandamise, asendamise või hüvitamise teel, mida külalisele varustuse eraldamise eest vastutav surfitreener peab sobivaks.
Eemaldamine
My Surf Hostel jätab endale absoluutse õiguse oma äranägemise järgi eemaldada kõik kliendid, kes ei täida neid tingimusi, ilma raha tagastamata.
Isiklik teave
Kõiki isikuandmeid, sealhulgas nime, kontaktnumbrit ja e-posti aadressi, kasutatakse ainult My Surf Hostel'i broneerimiseks ja neid ei avaldata kellelegi välisele üksusele, välja arvatud juhul, kui seda nõutakse seadusest tuleneva õigusliku kohustuse alusel seoses õigus- või sisserändega.
Kehtivus
Varajase broneeringu või muude sooduspakkumiste tühistamisi ei tagastata. Broneeringud kehtivad reisimiseks 12 kuu jooksul alates algsest ostukuupäevast ja on ülekantavad.