Taisyklės ir sąlygos

Terminai ir sąlygos
Toliau pateikiamos "My Surf Hostel" rezervacijai taikomos sąlygos ir nuostatos.
Atidžiai jas perskaitykite. Bet kuris asmuo, užsisakantis kelionę iš "My Surf Hostel", yra atsakingas pagal šias sąlygas, kurios yra visas Bendrovės ir Kliento susitarimas, susijęs su šiomis sąlygomis, ir yra privalomas susitarimas. Nėra jokių žodinių ar rašytinių; pareiškimų, garantijų, išankstinių susitarimų ar paslaugų aprašymų, išskyrus čia nurodytus. Sutartis sudaroma su "My Surf Hostel" "Įmone". Užsisakydami kelionę sutinkate laikytis šių sąlygų, kurios reglamentuoja santykius, atšaukimo politiką ir atsakomybės apribojimus.

1. SUTARTIS
Visi asmenys, norintys užsisakyti bilietus, atidžiai perskaitė ir visiškai suprato šias sąlygas ir nuostatas. Atlikdami rezervaciją Bendrovėje ar jos agentų įmonėje, jūs sutinkate savo ir visų asmenų, nurodytų rezervacijoje, įskaitant nepilnamečius ir neįgalius asmenis, vardu laikytis šių Taisyklių ir sąlygų. Rezervacija priimama ir tampa galutine tik nuo tos dienos, kai Bendrovė išsiunčia patvirtinimo sąskaitą faktūrą arba el. laišką. Tuo metu tarp Bendrovės ir Kliento sudaroma sutartis. Visi užsakyme nurodyti asmenys toliau vadinami "Klientu", o nuorodos į Klientą reiškia visus taip nurodytus asmenis.
"Vežėjas - laivo savininkas ir (arba) bet kuris frachtuotojas ir (arba) valdytojas arba bet kuris kitas asmuo, jei jis veikia kaip vežėjas arba faktinis vežėjas (pagal Atėnų konvencijoje pateiktą apibrėžtį).
"Vežimo sąlygos" - tai vežėjo nustatytos sąlygos, kuriomis vežėjas vykdo bet kokį vežimą, įskaitant vežimą jūra, keliais, geležinkeliais ar oru. Vežėjo vežimo sąlygos pateikiamos paprašius ir yra aiškiai įtrauktos į šią Sutartį. Vežėjo ir Bendrovės atsakomybė už mirtį ar kūno sužalojimą ir (arba) bagažo praradimą ir (arba) sugadinimą gali būti ribojama tarptautinėmis konvencijomis, įskaitant Atėnų, Varšuvos ar Monrealio konvencijas.
"Sutartis" - Bendrovės ir Kliento sudaryta sutartis dėl atitinkamo Paketo, pervežimo, nuotykių, daugiadienės, vienos dienos ar savarankiškos kelionės, kurią patvirtina Bendrovės arba jos pardavimo agento Klientui išsiųsta patvirtinamoji sąskaita faktūra.
"Paketas arba paketas" - tai bet koks nuotykis, daugiadienis, su skrydžiais arba be jų ir (arba) bet koks apgyvendinimas, trunkantis ilgiau nei 24 valandas, ir transportas arba kitos turizmo paslaugos, kurios nėra susijusios su transportu ar apgyvendinimu ir sudaro didelę paketo dalį.
"Nepriklausoma kelionė" - tai užsakymas bet ko, kas įtraukta į "My Surf Hostel" paketines paslaugas arba pritaikytus atostogų pasiūlymus ir maršrutus. Teikiama (-os) paslauga (-os) yra užsakymo patvirtinime nurodyta (-os) kelionė (-os) arba paslauga (-os).

2. SVEIKATOS BŪKLĖ IR SPECIALŪS REIKALAVIMAI
Klientas privalo raštu pranešti Bendrovei užsakymo metu apie bet kokias sveikatos problemas, nėštumą, negalią ar bet kokią kitą psichinę ir fizinę būklę, kuri gali turėti įtakos tinkamumui keliauti ir dalyvauti "My Surf Hostel" veikloje Nepranešęs Bendrovei, Klientas gali atsisakyti keliauti. Nepranešus Bendrovei apie bet kokią tokią būklę, dėl kurios gali būti atšauktas Paketas, bus visiškai prarandami visi už paketą sumokėti mokesčiai ir pinigai negrąžinami. Kai kurios kelionės gali būti netinkamos Klientams dėl amžiaus, judėjimo, negalios, nėštumo, fizinių ar psichinių būklių. Klientas prieš užsakydamas kelionę privalo pasikonsultuoti su licencijuotu gydytoju. Bendrovė gali atsisakyti vežti vyresnes nei 24 savaičių nėščiąsias arba tam tikrų būklių turinčius Klientus. Bendrovė neprivalo suteikti jokių specialių patogumų, nebent ji raštu sutiko tai padaryti. Bendrovė dės visas pastangas, kad patenkintų specialius Klientų pageidavimus, įskaitant mitybos reikalavimus, tačiau tokie pageidavimai nėra sutarties dalis, todėl Bendrovė neatsako už šių pageidavimų nesuteikimą arba jų laikymąsi. Medicinos įstaigos įvairiose šalyse skiriasi, todėl Bendrovė neteikia jokių pareiškimų ir garantijų dėl tokio gydymo standartų. Kelionės su vaikais: Klientai, kuriems pirmosios kelionės dieną yra 18 metų, laikomi suaugusiais. Suaugusieji, vyresni nei 18 metų, turi lydėti kas du jaunesnius nei 18 metų vaikus. Kartu keliaujančių suaugusiųjų ir vaikų santykis turi būti toks: vienas suaugusysis dviem vaikams ir du suaugusieji keturiems vaikams (17 metų ir jaunesniems). Mažiausias kelionėse keliaujančių klientų amžius yra 12 metų (kelionėse, skirtose šeimoms, mažiausias amžius yra 5 metai). Visas užklausas dėl vaikų turi peržiūrėti ir patvirtinti Bendrovė, kuri pasilieka teisę riboti jaunesnių nei 18 metų keliautojų skaičių ekskursijose. Jei vaiką lydintis suaugęs asmuo nėra vaiko tėvas arba tėvai yra išsiskyrę, tuomet tėvai arba teisėti globėjai turi pasirašyti "Tėvų sutikimo dėl globos formą" (arba pateikti kitus Bendrovės prašomus dokumentus) ir gauti ją iš Bendrovės prieš išvykstant.
Pagrindiniai reikalavimai
Pagrindiniai reikalavimai visiems klientams - mokėti plaukti, būti ne jaunesniems kaip 18 metų, būti sveiko proto ir geros sveikatos. My Surf Hostel" pasilieka absoliučią teisę savo nuožiūra pareikalauti, kad bet kuris Klientas atliktų bet kokį testą, kad būtų įvertinta, ar Klientas gali dalyvauti "My Surf Hostel" veikloje.
Medicininės būklės
Klientas pareiškia, kad jis neserga jokia sveikatos būkle, dėl kurios negalėtų naudotis "My Surf Hostel" paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, akrofobiją, epilepsiją, galvos svaigimą, galūnių ar nugaros traumą, krūtinės anginą ar kitą širdies ligą, sunkią ar nekontroliuojamą astmą, regos sutrikimus, depresiją ar atsigavimą po neseniai atliktos operacijos.

3. VALIUTA
Visos kainos skelbiamos eurais.
Bendrovė prekiauja šešiomis pasaulinėmis valiutomis: Didžiosios Britanijos svarų sterlingų (GBP£), eurų (EUR€), JAV dolerių (USD$), Kanados dolerių (CAD$), Australijos dolerių (AUD$) ir Maroko dirhamų (MAD). Tačiau Bendrovė pasilieka teisę užsakymui taikyti pasirinktą valiutą.

4. VISAS MOKĖJIMO GRAFIKAS / UŽSAKYMO PRIĖMIMAS / KLIENTO DUOMENYS

Visas mokėjimas: Bendrovė privalo raštu patvirtinti Kliento užsakymo priėmimą. Išsamią informaciją apie pilną apmokėjimą rasite patvirtinamojoje sąskaitoje faktūroje ir (arba) patvirtinamajame el. laiške. Visa kelionės kaina turi būti sumokėta likus 60 dienų iki pirmosios užsakytos paslaugos išvykimo dienos. Jei iki nustatytos datos negaunamas visas mokėjimas, įkainiai ir kelionės vieta negali būti garantuojami. Jei užsakymas atliekamas likus 60 ar mažiau dienų iki pirmosios užsakytos paslaugos išvykimo datos, visa suma mokama, kai užsakymas patvirtinamas. Jei patvirtinant užsakymą ši suma nesumokama, Bendrovė pasilieka teisę Kliento užsakymą laikyti atšauktu. Už individualiai paruoštas keliones reikia sumokėti visą sumą užsakymo metu. Jei visas mokėjimas skiriasi nuo šiame punkte nurodyto mokėjimo, apie šį reikalavimą bus pranešta užsakymo metu ir jis bus išsamiai nurodytas sąskaitoje faktūroje.

Išsami informacija apie klientą: Kad Bendrovė galėtų patvirtinti ir garantuoti Kliento kelionės organizavimą, Klientas turi pateikti visus Kliento duomenis ir sumokėti visą sumą. Jei Klientas nepateikia visų duomenų likus 60 dienų ar daugiau iki išvykimo, iš Kliento bus pareikalauta sumokėti administracinį mokestį. Jei Bendrovė negauna kliento duomenų likus 30 dienų iki Kliento kelionės išvykimo, Bendrovė pasilieka teisę laikyti bylą atšaukta ir bus taikomi visi atšaukimo mokesčiai. Reikalingi Kliento duomenys skiriasi priklausomai nuo kelionės ir bus nurodyti užsakymo proceso metu. Tačiau minimali Kliento informacija turi būti tokia: paso numeris, paso galiojimo data, paso išdavimo data ir išdavimo vieta, užpildyta medicininė forma, visas vardas ir pavardė, kaip nurodyta pase, su kuriuo keliaujate, gimimo data, gimimo vieta, pilietybė ir atvykimo duomenys (arba kiti dokumentai, kurių prašo Bendrovė). Užsakymas negali būti patvirtintas nepateikus Kliento duomenų.

Kredito kortelės mokesčiai: Bendrovė neatsako už jokius mokesčius, taikomus kredito kortelių operacijoms, ir nekompensuoja ar negrąžina jokių trečiųjų šalių taikomų mokesčių, patirtų kelionės kainos sandorio metu.

5. PERVEŽIMAI IŠ AUTOBUSŲ STOTIES IR ORO UOSTO
Į visas ekskursijas įskaičiuotas pervežimas į Agadiro oro uostą arba Agadiro pagrindinę autobusų stotį ir atgal, nebent su "My Surf Hostel" susitarta kitaip. Pervežimas iš kitų miestų, pavyzdžiui, Marakešo, Kasablankos ir Essaouiros, neįskaičiuotas, nebent už papildomą mokestį užsakomas likus 48-72 valandoms iki atvykimo. Mūsų susitikimo vieta Agadiro autobusų stotyje yra 20-oji autobusų stovėjimo aikštelė, esanti pagrindinės Agadiro autobusų stoties automobilių stovėjimo aikštelėje.
Visi klientai, kuriems į paketą įtrauktas paėmimas iš autobusų stoties, turėtų laukti tik 20 stotelėje. Jei nuvažiuosite nuo šios stotelės, tikėtina, kad paėmimo vairuotojui bus sunku surasti klientą, todėl jis vėluos. My Surf Hostel" neprisiima jokios atsakomybės, jei Klientas nuspręstų pasitraukti iš šios susitikimo vietos.
Klientas privalo informuoti "My Surf Hostel" apie teisingą atvykimo į Agadiro pagrindinę autobusų stotį laiką ne vėliau kaip prieš 24 valandas, nebent Klientas ir "My Surf Hostel" susitaria kitaip.
Iš Agadiro oro uosto išvažiuojama iš Agadiro oro uosto. Jei skrydis vėluoja, klientas privalo informuoti "My Surf Hostel" apie pasikeitimus. Jei Klientas dėl kokių nors priežasčių vėluoja atvykti, "My Surf Hostel" vairuotojas yra paskirtas laukti ne ilgiau kaip 1 valandą po nurodyto atvykimo laiko, nebent Klientas praneštų arba susitartų kitaip.
6. KELIONĖS ATŠAUKIMAS IŠ KLIENTO PUSĖS
Bet koks Kliento atšaukimas turi būti atliktas raštu, o Bendrovė jį turi patvirtinti raštu. Pagal tai, kada Bendrovė arba jos atstovai gauna prašymą atšaukti užsakymą, nustatomi taikomi atšaukimo mokesčiai.
Toliau atšaukimo mokesčiai nurodomi procentais nuo visos kelionės kainos, neįskaitant draudimo. Visų "My Surf Hostel" produktų atšaukimo mokesčiai gali skirtis be išankstinio įspėjimo.
BENDRAS UŽSAKYMAS IR ATŠAUKIMAI
Bet kokiam užsakymui, atliktam per kitus agentus ar užsakymo platformas, išskyrus šią svetainę, pagal nutylėjimą taikomos tos svetainės Taisyklės ir sąlygos. Tokiais atvejais "My Surf Hostel" jokiais atvejais neatsako ir neprisiima jokios atsakomybės dėl pinigų grąžinimo ar išimčių.
REZERVACIJOS patvirtinamos sumokėjus 15% užstatą, o likusi suma turi būti sumokėta atvykus grynaisiais pinigais arba kortele. Jei klientas pageidauja mokėti kortele, taikomas 3% banko mokestis, arba mes galime priimti mokėjimus grynaisiais pinigais be jokių papildomų mokesčių. My Surf Hostel pasilieka teisę atšaukti arba atsisakyti užsakymo, net jei sumokėtas užstatas. Tokiu atveju "My Surf Hostel" grąžins visą sumą, gavusi raštišką pranešimą apie atšaukimą.
Kliento atšaukimas
Likus 15 ir daugiau dienų iki išvykimo - grąžinama visa suma
Likus nuo 0 iki 15 dienų iki išvykimo - pinigai negrąžinami
Datos pakeitimas
Likus 15 ir daugiau dienų iki žygio pradžios - jokių mokesčių
Likus nuo 0 iki 15 dienų iki išvykimo - Klientas netenka 50% užstato, jei nesusitarta kitaip.
Perėjimas prie kito paketo
Likus 15 ir daugiau dienų iki žygio pradžios - jokių mokesčių
Likus nuo 0 iki 15 dienų iki išvykimo - Klientas netenka 50% užstato, jei nesusitarta kitaip.
7. PRETENZIJOS IR SKUNDAI
Jei Klientas turi nusiskundimų dėl kokių nors užsakymo aspektų, jis privalo pateikti šį skundą raštu mūsų Rinkodaros skyriui el. paštu [email protected]. Jūsų skundams nagrinėti buvo įgyvendintos atitinkamos priemonės ir bus pasiūlytas greitas jų sprendimas. Mūsų darbuotojai negali rūpintis Klientų prašymais dėl skundų, taip pat nėra atsakingi už pagalbos suteikimą nedelsiant, nebent tai būtų skubus atvejis.

8. BENDROVĖS ATŠAUKIAMA KELIONĖ
Bendrovė pasilieka teisę atšaukti bet kurią kelionę dėl bet kokios priežasties, išskyrus force majeure, neįprastas ar nenumatytas aplinkybes, kurių Bendrovė negali kontroliuoti. Kai Bendrovė atšaukia kelionę iki sutartos išvykimo datos dėl bet kokios priežasties, išskyrus Kliento kaltę, Klientas gali:
vykti į lygiavertę ar geresnės kokybės pakaitinę kelionę, jei Bendrovė gali ir nori pasiūlyti tokią pakaitinę kelionę; arba
rinktis pakaitinę prastesnės kokybės ekskursiją, jei Bendrovė gali ir nori ją pasiūlyti, ir susigrąžinti iš Bendrovės pradinės ir pakaitinės ekskursijos kainos skirtumą; arba
kuo greičiau atgauti visus pagal sutartį sumokėtus pinigus.
Bendrovė neatsako už atsitiktines išlaidas ar netiesioginius nuostolius, kuriuos Klientas galėjo patirti dėl užsakymo, pavyzdžiui, vizų, skiepų, negrąžinamų skrydžių ar geležinkelio, negrąžinamų automobilių stovėjimo ar kitų mokesčių, negautų pajamų ar prarasto malonumo ir pan. Jei Klientui siūloma grąžinti pinigus, tačiau jis prašo alternatyvios kelionės, kurios vertė yra didesnė nei iš pradžių užsakyta, Klientas turi sumokėti kainų skirtumą. Jei po išvykimo negalima įvykdyti reikšmingos sutartyje numatytos kelionės dalies, Bendrovė pasirūpins tinkamais alternatyviais susitarimais dėl kelionės tęsimo. Jei tinkamos alternatyvos neįmanoma pateikti arba Klientas pagrįstai atsisako bet kokios tinkamos alternatyvos, Bendrovė grąžins Klientui pinigus už nepanaudotas kelionės dalis. Jei reikšmingas kelionės pakeitimas ar atšaukimas įvyksta ne dėl force majeure ar kitų nuo Bendrovės nepriklausančių aplinkybių, Bendrovė tam tikromis aplinkybėmis pasiūlys kompensaciją. Esminiai pakeitimai neapima laivo pakeitimo, maršrutų pakeitimo, kajutės kategorijos ar apgyvendinimo viešbutyje pakeitimo, jei jis yra tos pačios kategorijos.

9. NENAUDOJAMOS PASLAUGOS
Už praleistas ar nepanaudotas paslaugas nuolaidos nebus taikomos ir pinigai nebus grąžinami. Tai apima savanorišką ar priverstinį kelionės nutraukimą ir (arba) išvykimą iš jos, t. y. liga, šeimos nario mirtis, vėlyvas atvykimas į kelionę arba savanoriškas ar priverstinis išvykimas anksčiau laiko.
10. KAINOS, PRIEMOKOS IR MOKESČIAI
Paskelbtų ekskursijų kaina gali padidėti arba sumažėti nuo paskelbimo momento. Bendrovė rekomenduoja Klientui užsakymo metu sužinoti naujausią ekskursijų kainą, įskaitant bet kokių kitų Bendrovės teikiamų paslaugų kainas. Bendrovė pasilieka teisę padidinti ekskursijos kainą po to, kai atostogos jau užsakytos, tačiau to nepadarys vėliau kaip likus 30 dienų iki nustatytos išvykimo datos. Po to, kai patvirtinamoji sąskaita faktūra bus išrašyta, bet koks ekskursijos kainos padidėjimas bus susijęs su transporto išlaidų, įskaitant degalų, rinkliavų, mokesčių ar rinkliavų, imamų už paslaugas, pavyzdžiui, nusileidimo mokesčių ar įlaipinimo ar išlaipinimo uostuose ir oro uostuose mokesčių, pokyčiais, įskaitant bet kokius valiutos svyravimus. Jei padidėjimas sudarytų 2% ar mažiau atostogų kainos, Bendrovė padengs savo išlaidų, susijusių su kelionės paslaugų teikimu, pokyčius. Tačiau jei padidėjimas bus didesnis nei 2%, Bendrovė šį padidėjimą perkels Klientui.
Jei kaina padidėja daugiau nei 7% Kliento atostogų kainos, tokiomis aplinkybėmis Klientas gali:
nutraukti sutartį, netaikant jokios baudos; arba
sutikti su kainos pakeitimu.

11. VALIDUMAS
Šioje svetainėje ir brošiūroje nurodytos kainos pagrįstos įkainiais ir išlaidomis, galiojančiais skelbiant informaciją svetainėje arba spausdinant brošiūrą. Bendrovė pasilieka teisę keisti kainas iki visiško kelionės apmokėjimo. Visos datos, maršrutai ir kainos yra tik orientacinės.
12. LANKSTUMAS
"My Surf Hostel" gali be išankstinio įspėjimo keisti savo tvarkaraštį (-us), įskaitant tvarkaraščius, kuriems įtakos turi kiti veiksniai, pavyzdžiui, oro sąlygos, vandenyno sąlygos, techniniai vėlavimai, ir susijusius su visomis šiame biliete numatytomis paslaugomis. Klientas supranta ir pripažįsta, kad tokio pobūdžio kelionės reikalauja didelio lankstumo ir turėtų numatyti alternatyvas. Kiekvienai kelionei pateiktas maršrutas tik parodo numatomos veiklos rūšis, ir "My Surf Hostel" nėra sutartiškai įsipareigojusi griežtai jo laikytis. Suprantama, kad maršrutas, tvarkaraščiai, maršrutai, patogumai ir transporto rūšis gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo dėl vietinių aplinkybių ar įvykių, kurie gali būti susiję su liga ar mechaniniu gedimu, skrydžių atšaukimu, streikais, nacionaliniais įvykiais, kylančiais iš politinių ginčų ir kultūrinių progų, įvažiavimo ar pasienio sunkumais, sezono metu, klimatu ir kitomis nenuspėjamomis ar nenumatytomis aplinkybėmis.
13. CHANGES
"My Surf Hostel" pasilieka teisę iki užsakymo atlikimo keisti svetainėje ir brošiūroje aprašytus patogumus, paslaugas ar kainas. Jei toks pakeitimas bus atliktas, klientas apie tai bus informuotas užsakymo metu arba tada, kai bus atliktas pakeitimas. Nors mūsų Bendrovė stengsis, kad visos kelionės vyktų taip, kaip skelbiama reklamoje, "My Surf Hostel" gali daryti pagrįstus maršruto pakeitimus, jei mano, kad tai būtina arba tikslinga. Jei daromas esminis pakeitimas, "My Surf Hostel" informuos Klientą kuo greičiau, jei iki išvykimo liks laiko. Esminiu pakeitimu laikomas toks pakeitimas, kuris turi įtakos bent vienai iš penkių kelionės maršruto dienų. Kompensacija nemokama, jei esminis pakeitimas įvyko dėl force majeure arba nenumatytų aplinkybių. Atlikus esminį pakeitimą, Klientas gali sutikti su pakeitimu, susigrąžinti visus sumokėtus pinigus arba sutikti su alternatyvia "My Surf Hostel" siūloma kelione.
Kliento atlikti pakeitimai: Perkelti iš vienos kelionės į kitą galima tik likus daugiau kaip 30 dienų iki išvykimo datos ir tik gavus Bendrovės sutikimą. Jei Bendrovė priima tokį prašymą, ji pasilieka teisę imti mokestį, neviršijantį pirmosios užsakytos ekskursijos užstato sumos. Bet koks prašymas perkelti, gautas likus mažiau nei 60 dienų iki išvykimo, nebus priimtas. Tokiu atveju Klientas turi atšaukti užsakymą ir iš naujo užsisakyti kitą ekskursiją. Klientas gali perkelti užsakymą tik į dabartinio sezono išvykimo datą ir negali perkelti užsakymo į būsimus sezonus. Bet koks toks perkėlimas bus laikomas atšaukimu ir bus taikomi atšaukimo mokesčiai. Likus daugiau nei 30 dienų iki išvykimo Klientas gali prašyti, kad Bendrovė pakeistų rezervacijos pavadinimą. Likus 30 ar mažiau dienų iki išvykimo pavadinimo keisti negalima. Bet kokiam pavadinimo keitimui reikalingas Bendrovės sutikimas ir taikomi administraciniai mokesčiai.
Kiti pakeitimai: Bet kokie failo pakeitimai priklausys nuo prieinamumo ir bus atliekami pagal užklausą. Už bet kokias papildomas išlaidas, susijusias su pakeitimu, bus imamas administracinis mokestis. Per dešimt dienų iki išvykimo užsakymo keisti neleidžiama.
Į "My Surf Hostel" reklamuojamus produktus ar paketus niekada neįtraukiami lėktuvo bilietai. Jei Klientas atranda tokių pasiūlymų išorinėse svetainėse ar agentų platformose, "My Surf Hostel" neatsako už skrydžių bilietų siūlymą ar kompensaciją.

14. RIZIKOS PRISIĖMIMAS
Klientas pripažįsta, kad kelionė yra nuotykių pobūdžio ir gali būti susijusi su didele asmenine rizika. Klientas prisiima visą tokią riziką ir tuo pačiu atleidžia Bendrovę nuo visų pretenzijų ir ieškinių, kylančių dėl bet kokios žalos, sužalojimų ar mirties, atsiradusios dėl šios būdingos rizikos. Prieš pradedant kelionę, Kliento gali būti paprašyta pasirašyti dalyvavimo formą su tokia formuluote:
"Suprantu, kad keliaudamas su "My Surf Hostel" galiu patirti didesnę riziką (ir atlygį) nei įprastų atostogų metu ir kad leidžiuosi į nuotykių kelionę, kuriai būdingi pavojai. Suprantu, kad keliauju į geografines vietoves, kuriose, be kita ko, apgyvendinimo, transporto, saugumo, higienos, švaros, medicinos įstaigų, telekomunikacijų ir infrastruktūros išvystymo standartai gali neatitikti tų, prie kurių esu pripratęs namuose arba kuriuos rasčiau per įprastas atostogas. Perskaičiau ir supratau TMy Surf Hostel dokumentaciją, skirtą šiai kelionei, į kurią vykstu, ir pateikiau My Surf Hostel atstovams išsamią informaciją apie bet kokias anksčiau turėtas sveikatos problemas. Sutinku su šia rizika ir įsipareigojimais ir visiškai prisiimu kelionės riziką.
Papildoma veikla: Aš suprantu, kad kelionės metu gali būti galimybė užsiimti veikla, kuri nėra įtraukta į maršrutą. Suprantu, kad "My Surf Hostel" neteikia jokių garantijų dėl veiklos saugumo ar kokybės arba ją vykdančio nepriklausomo operatoriaus standartų. Taip pat suprantu, kad jokiu būdu neatsakau už savo saugumą, jei nuspręsiu dalyvauti tokioje pasirenkamoje veikloje. Visiškai žinodamas (-a) apie tai, kas išdėstyta pirmiau, aš vis tiek galiu pasirinkti dalyvauti veikloje, ir jei taip padarysiu, prisiimu visą atsakomybę už bet kokią su tuo susijusią riziką, o ankstesnėje pastraipoje išdėstytas atsisakymas ir atleidimas nuo atsakomybės taikomas tokiai pasirenkamajai veiklai."
Bendrovė viešbučius, pervežimo paslaugas ar kitus paketo elementus organizuoja su vietos tiekėjais, kurie gali pasitelkti vietos operatorius ir (arba) subrangovus. Higienos, apgyvendinimo ir transporto standartai kai kuriose šalyse, kuriose vyksta ekskursijos, dažnai yra žemesni nei panašūs standartai, kurių Klientas gali tikėtis savo šalyje. Bendrovė stengsis paskirti geros reputacijos ir kompetentingus vietinius tiekėjus. Tiekėjų sąlygos bus taikomos ir aiškiai įtraukiamos į sutartį. Jos gali apriboti arba panaikinti tiekėjo atsakomybę. Bendrovės atsakomybė nebus didesnė už bet kurio tiekėjo atsakomybę. Vertinant bet kurio tiekėjo paslaugų teikimą, svarbūs bus atitinkamos šalies vietos įstatymai ir taisyklės. Klientui pateikus skundą, ši sutartis bus laikoma įvykdyta, jei buvo laikomasi su tomis paslaugomis susijusių vietos įstatymų ir taisyklių, net jei nebuvo laikomasi Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymų.
15. AUTORITETAS KELIONĖJE
Visais klausimais, galinčiais kelti pavojų kelionės saugumui ir gerovei, visada galutinį sprendimą priima Bendrovės kelionės vadovas arba atstovas. Užsisakydamas kelionę su Bendrove, Klientas sutinka paklusti kelionės vadovo arba Bendrovės atstovo įgaliojimams. Klientas privalo griežtai laikytis visų lankomų šalių įstatymų, muitų, valiutos keitimo ir narkotikų taisyklių. Jei Klientas serga kokia nors liga, medicinine ar kitokia, galinčia turėti įtakos kitų žmonių mėgavimuisi kelione. Klientas privalo informuoti "My Surf Hostel" vadovybę užsakymo metu. Jei Klientas nesilaiko pirmiau nurodytų nuostatų arba kelionėje atlieka kokius nors neteisėtus veiksmus, arba jei, kelionės vadovo nuomone, Kliento elgesys kelia ar gali kelti pavojų, nerimą ar erzinti kitus asmenis, Bendrovė gali nutraukti šio Kliento kelionės organizavimą be jokios Bendrovės atsakomybės, o Klientas neturi teisės gauti jokių kompensacijų už nepanaudotas ar negautas paslaugas ar išlaidas, patirtas dėl kelionės organizavimo nutraukimo.
16. GARANTUOTI IŠVYKIMAI
Bendrovė savo nuožiūra garantuoja pasirinktus išvykimus. Išvykimas tampa garantuotas, kai jį patvirtina vienas klientas. Šiai išvykimo garantijai vis tiek taikomos force majeure aplinkybės, ir Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu panaikinti garantuotą paskyrimą dėl aplinkybių, kurių ji negali kontroliuoti. Bendrovė nebus atsakinga už jokias netiesiogines išlaidas, atsirandančias Klientui dėl šio veiksmo.

17. KELIONĖS DOKUMENTAI

Galiojantis pasas: Klientas privalo turėti galiojantį pasą, reikalingą įvažiuoti, išvažiuoti ir keliauti per kiekvieną kelionės maršruto punktą (pasas turi galioti šešis mėnesius po grįžimo datos), visas vizas, leidimus ir sertifikatus, įskaitant skiepų pažymėjimus, draudimo polisus, reikalingus visai kelionei. Klientas prisiima visą atsakomybę už visų šių dokumentų, vizų ir leidimų gavimą iki kelionės pradžios ir yra visiškai atsakingas už bet kokias neigiamas pasekmes, atsiradusias dėl trūkstamų ar netinkamų dokumentų. Bet kokia Bendrovės teikiama informacija ar patarimai dėl vizų, skiepų, klimato, aprangos, bagažo, specialios įrangos ir pan. yra tik patariamojo pobūdžio, teikiami kaip mandagumo paslauga Klientui, ir Bendrovė neatsako už bet kokias trečiųjų šalių, pavyzdžiui, atitinkamų valstybinių institucijų, pateiktos informacijos klaidas ar praleidimus.

Dokumentai: Siekiant pagreitinti "My Surf Hostel" kelionės dokumentų išdavimą, atkreipkite dėmesį, kad visi su kelione susiję kelionės dokumentai, pavyzdžiui, kuponai, maršrutai ir sąskaitos faktūros, bus išsiųsti el. paštu arba pateikti svetainėje www.mysurfhostel.com, kai Bendrovė gaus visą mokėjimą. Bendrovė pasilieka teisę taikyti administracinį mokestį tiems Klientams, kurie pageidauja kelionės dokumentus gauti kitais būdais.

Kelionės informacija: Klientas privalo apsilankyti interneto svetainėje arba susisiekti su mūsų operacijų komanda likus bent 72 valandoms iki išvykimo ir įsitikinti, kad turi naujausią informaciją apie kelionę, nes nuo tada, kai Bendrovė iš pradžių pateikė kelionės dokumentus, galėjo būti padaryta nedidelių pakeitimų.

Vizos: Klientas privalo patikrinti vizų reikalavimus kiekvienoje šalyje, į kurią jis keliauja, pagal savo pilietybę. Vizų reikalavimai gali pasikeisti be išankstinio įspėjimo ir Bendrovė neatsako už Kliento informavimą apie tai.

18. NUO BENDROVĖS NEPRIKLAUSANTYS VEIKSNIAI (FORCE MAJEURE)

Bendrovė jokiu būdu neatsako Klientui už mirtį, kūno sužalojimą, ligą, žalą, vėlavimą ar kitus nuostolius ar žalą asmeniui ar turtui, tiesiogines ir netiesiogines finansines išlaidas arba už tai, kad Bendrovė nepradėjo, neįvykdė ir (arba) nebaigė vykdyti jokių Kliento įsipareigojimų, jei tokia mirtis, vėlavimas, kūno sužalojimas (įskaitant emocinį sukrėtimą ar sužalojimą), liga, žala ar kiti nuostoliai ar žala asmeniui ar turtui atsirado dėl nenugalimos jėgos, karas ar į karą panašios operacijos, mechaniniai gedimai, teroristinė veikla ar jos grėsmė, pilietiniai neramumai, darbo sunkumai, valdžios institucijų kišimasis, politiniai neramumai, kad ir kur jie kiltų ar būtų sukelti, riaušės, sukilimai ir vyriausybės suvaržymai, gaisras, ekstremalios oro sąlygos ar bet kokia kita priežastis, kurios Bendrovė negali kontroliuoti ir kurios pasekmių nebūtų buvę galima išvengti net ir dedant visas reikiamas pastangas; arba įvykis, kurio Bendrovė ar paslaugų teikėjas, net ir elgdamiesi rūpestingai, negalėjo numatyti.

19. DRAUDIMAS
Visi Klientai, keliaudami su Bendrove, privalo apsidrausti kelionės draudimu, kurio minimali medicininė apsauga yra 75 000 JAV dolerių, ir šis draudimas turi apimti asmens sužalojimą, medicinines išlaidas, repatriacijos išlaidas ir evakuacijos išlaidas. Grupės vadovui arba Bendrovės atstovui pareikalavus, klientai privalo pateikti draudimo įsigijimo ir tinkamos draudimo apsaugos, atitinkančios pirmiau nurodytas reikalaujamas sumas, įrodymą. Primygtinai rekomenduojama, kad draudimas apimtų kelionės atšaukimą, sutrumpinimą ir visas kitas išlaidas, atsirandančias dėl Kliento patirtų nuostolių, žalos, sužalojimų, vėlavimo ar nepatogumų. Bendrovė neatsako už bagažo ar asmeninių daiktų praradimą, vagystę ar sugadinimą. Asmeniniai daiktai, kuriuos Klientas prarado ar pavogė be priežiūros viešosiose salėse ar kitose viešosiose vietose, laive, traukinyje, autobuse ar kitose transporto priemonėse, priklausančiose Bendrovei ar jos valdomose viešosiose vietose, ar kitur, neatlyginami. Nuostoliai, atsiradę dėl įprasto nusidėvėjimo ir kitų nenugalimos jėgos veiksmų, neatlyginami. Bendrovė negali prisiimti atsakomybės ir jokiu būdu neatsako už vertybių ar kitų daiktų, paliktų Bendrovės naudojamose patalpose, pavyzdžiui, viešbučiuose, sodybose, laivuose, ekspedicijų transporto priemonėse ar bet kokioje kitoje transporto priemonėje, praradimą ar sugadinimą. Klientas pripažįsta, kad į kelionės kainą neįskaičiuotas draudimas ir kad Klientas privalo įsigyti atskirą draudimą už papildomą mokestį. Įsigydamas kelionės draudimą, Klientas privalo užtikrinti, kad draudikas būtų informuotas apie vykstamos kelionės tipą.
20. KLIENTO ATSAKOMYBĖ
Klientas pripažįsta, kad lankysis vietose, kuriose dėl politinių, kultūrinių ir geografinių ypatybių kyla tam tikra rizika, pavojai ir fiziniai iššūkiai, didesni nei kasdieniniame gyvenime. Klientas pripažįsta, kad užsisakydamas kelionę su Bendrove apsvarstė galimą riziką, pavojus ir iššūkius ir aiškiai prisiima su tokiomis kelionės sąlygomis susijusią riziką. Klientas pats atsako už tai, kad susipažintų su kiekvienoje maršruto stotelėje galiojančiais muitais, oro sąlygomis, fiziniais iššūkiais ir įstatymais, ir yra raginamas prieš išvykstant surasti arba susisiekti su vietos ambasada ar konsulatu kiekvienoje paskirties vietoje.
21. NELEGALIOS MEDŽIAGOS
"My Surf Hostel" neleidžia klientams į mūsų keliones vežtis jokių nelegalių narkotikų. Jei federalinė policija patikrina ir randa nelegalių narkotikų Kliento krepšyje ar pas jį patį, "My Surf Hostel" už tai neatsako. Klientas bus laikomas atsakingu ir prisiims visą atsakomybę už neteisėtų narkotikų gabenimo užsienio šalyje pasekmes.
22. NUOLAIDOS IR AKCIJOS
Visos nuolaidos ir lengvatos taikomos Bendrovės nuožiūra.

23. PRETENZIJOS IR SKUNDAI
Jei Klientas turi nusiskundimų dėl Bendrovės, jis pirmiausia turi kuo greičiau informuoti kelionės vadovą, kad būtų galima ištaisyti nusiskundimus. Jei nepasiekiamas pasitenkinimas, Klientas turi susisiekti su Bendrovės atstovu arba vietos biuro vadovu kelionės metu, kad Bendrovei būtų suteikta galimybė ištaisyti problemą. Nepranešimas apie nepasitenkinimą kelionės metu sumažins arba panaikins Kliento galimybę reikalauti kompensacijos iš Bendrovės. Jei Klientas, būdamas kelionėje, vis tiek nepasiekia pasitenkinimo šiomis priemonėmis, bet koks tolesnis skundas turi būti pateiktas raštu Bendrovei per jos atstovus arba tiesiogiai pagrindinei buveinei adresu [email protected] per 30 dienų nuo kelionės pabaigos. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už pretenzijas, gautas po šio laikotarpio.
24. NEPRIVALOMI PRIEDAI
Neprivalomos papildomos paslaugos nėra kelionės ar sutarties dalis. Klientas suprato ir sutiko, kad bet kokia kelionės vadovo ar atstovo pagalba organizuojant pasirenkamąsias papildomas paslaugas nelemia Bendrovės atsakomybės už pasirenkamąsias papildomas paslaugas. Atitinkamai Klientas atleidžia Bendrovę nuo visų pretenzijų ir ieškinių, kylančių dėl bet kokios žalos, prarasto malonumo, nepatogumų ar sužalojimų, susijusių su tokių produktų kokybe. Be kita ko, pasirenkamieji priedai apima plaustus, jodinėjimą žirgais, apžvalginius skrydžius ir kitus priedus, kurie neįtraukti į kelionės kainą.
25. ATSAKOMYBĖ
Neprivalomos papildomos paslaugos nėra kelionės ar sutarties dalis. Klientas suprato ir sutiko, kad bet kokia kelionės vadovo ar atstovo pagalba organizuojant pasirenkamąsias papildomas paslaugas nelemia Bendrovės atsakomybės už pasirenkamąsias papildomas paslaugas. Atitinkamai Klientas atleidžia Bendrovę nuo visų pretenzijų ir ieškinių, kylančių dėl bet kokios žalos, prarasto malonumo, nepatogumų ar sužalojimų, susijusių su tokių produktų kokybe. Be kita ko, pasirenkamieji priedai apima plaustus, jodinėjimą žirgais, apžvalginius skrydžius ir kitus priedus, kurie neįtraukti į kelionės kainą.
26. TIEKĖJAI IR NEPRIKLAUSOMI RANGOVAI
Bendrovė viešbučius, pervežimo paslaugas ar kitus paketo elementus organizuoja su vietos tiekėjais, kurie gali pasitelkti vietos operatorius ir (arba) subrangovus. Bendrovė visada stengsis paskirti geros reputacijos ir kompetentingus vietos tiekėjus. Tiekėjų sąlygos bus taikomos ir aiškiai įtraukiamos į sutartį. Jos gali apriboti arba panaikinti tiekėjo atsakomybę. Bendrovės atsakomybė nebus didesnė už bet kurio tiekėjo atsakomybę. Vertinant bet kurio tiekėjo paslaugų teikimą, svarbūs bus atitinkamos šalies vietos įstatymai ir taisyklės. Nei Bendrovė, nei bet kuris vežėjas neatsako už nepriklausomus rangovus.
27. SEVERABILITY
Tarkime, kad kuri nors čia nurodyta sąlyga ar sąlyga yra neįgyvendinama ar negaliojanti dėl įstatymo, prieštaravimo viešajai tvarkai ar dėl bet kurios kitos priežasties. Tokiu atveju laikoma, kad tokia sąlyga ar nuostata yra atskirta nuo šios Sutarties arba atitinkamai pakeista tik tiek, kiek būtina, kad visos likusios sąlygos išliktų ir būtų toliau privalomos.
28. ĮPĖDINIAI IR TEISIŲ PERĖMĖJAI
Šios Taisyklės ir sąlygos yra privalomos "My Surf Hostel" ir Klientui bei jų paveldėtojams, teisėtiems atstovams, įpėdiniams ir teisių perėmėjams.
30. KLAIDOS IR PRALEIDIMAI
Nors "My Surf Hostel" stengėsi patikrinti čia pateiktų teiginių tikslumą, "My Surf Hostel" negali būti laikomas atsakingu už bet kokią klaidą, praleidimą ar netyčinį iškraipymą, kuris gali būti pateiktas šioje svetainėje ir brošiūroje.
30. REZERVACIJOS
Visi užsakymai internetu ir agentūrų užsakymai laikomi užsakytais Jungtinėse Amerikos Valstijose ir jiems taikoma Jungtinių Amerikos Valstijų teisė ir jurisdikcija.
31. VAIZDAI, VAIZDO ĮRAŠAI IR RINKODARA
Klientas sutinka, kad kiti keliautojai ir (arba) Bendrovės darbuotojai gali daryti vaizdus, nuotraukas ar vaizdo įrašus, kuriuose gali būti užfiksuotas visas ar dalis Kliento kelionės metu. Klientas sutinka, kad Bendrovė gali atgaminti šiuos vaizdus, o Klientas suteikia neterminuotą, nemokamą, pasaulinę, neatšaukiamą licenciją atgaminti tokius vaizdus, nuotraukas ar vaizdo įrašus bet kokioje laikmenoje reklamos ir viešinimo tikslais.
32. TERMINŲ IR SĄLYGŲ ATNAUJINIMAS
Bendrovė pasilieka teisę atnaujinti ir (arba) keisti šias sąlygas, todėl Klientas privalo su jomis susipažinti. Naujausias sąlygas galima rasti Bendrovės interneto svetainėje www.mysurfhostel.com.
Likus ne daugiau kaip 15 dienų iki atvykimo galite atšaukti užsakymą ir atgauti užstatą. Jei užsakymą atšauksite likus mažiau nei 15 dienų iki atvykimo arba jei neatvyksite, užstato susigrąžinti negalėsite.
Draudimas
Kelionės draudimas į kainą neįskaičiuotas. Jį privalote turėti prieš užsisakydami pas mus!
Fizinės sąlygos
Klientas pripažįsta ir sutinka, kad "My Surf Hostel" negali kontroliuoti orų, banglenčių ar kitų aplinkos sąlygų Kliento viešnagės metu. My Surf Hostel negali būti laikomas atsakingu už bet kokius nuostolius, žalą ar nepatogumus, kuriuos Klientas patiria dėl bet kurių pirmiau minėtų veiksnių.
Kliento nuosavybė
Kiekvienas Klientas pats atsako ir yra atsakingas už viso KlientoKlientoKlientoKliento turto saugojimą. My Surf Hostel neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, patirtus dėl vagystės, sudaužymo ar kitokio kliento turto praradimo.
Nutraukimas
"My Surf Hostel" pasilieka vienintelę ir išimtinę teisę nuspręsti, ar dėl paplūdimio sąlygų, oro sąlygų ar kitų veiksnių tam tikra veikla yra nesaugi ar nepatartina, ir dėl to nutraukti bet kurią stovyklą negrąžinant pinigų.
Atsisakymas
"My Surf Hostel" pasilieka vienintelę ir išimtinę teisę savo nuožiūra neleisti bet kuriam asmeniui, įskaitant bet kurį Klientą, dėl bet kokios priežasties dalyvauti bet kokioje "My Surf Hostel" veikloje, neatsižvelgiant į tai, ar tas asmuo anksčiau sumokėjo už veiklą, ar ne.
Įranga
Jei "My Surf Hostel" tiekia įrangą bet kuriam Klientui, "My Surf Hostel" nesuteikia jokių garantijų dėl tokios įrangos būklės ar tinkamumo, tačiau dės visas pastangas, kad užtikrintų tinkamą įrangą. Klientas atlygins visą "My Surf Hostel" suteiktos įrangos sugadinimą, t. y. remontą, pakeitimą ar kompensaciją, kaip mano už įrangos suteikimą svečiui atsakingas banglenčių sporto treneris.
Pašalinimas
"My Surf Hostel" pasilieka absoliučią teisę savo nuožiūra pašalinti bet kurį Klientą, kuris nesilaiko šių sąlygų, negrąžinant pinigų.
Asmeninė informacija
Visa asmeninė informacija, įskaitant vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį ir el. pašto adresą, naudojama tik užsakymui "My Surf Hostel" ir nebus atskleista jokiam išoriniam subjektui, nebent to reikalauja teisiniai įsipareigojimai dėl teisėtvarkos ar imigracijos tikslų.
Galiojimas
Atšaukus "ankstyvo paukščio" ar kitus pasiūlymus su nuolaida, pinigų negrąžinama. Užsakymai galioja kelionėms per 12 mėnesių nuo pradinės pirkimo datos ir gali būti perleidžiami.