Voorwaarden en Condities

Voorwaarden en condities
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw reservering bij My Surf Hostel.
Gelieve deze aandachtig te lezen. Een ieder die een reis boekt bij My Surf Hostel. is gebonden aan deze algemene voorwaarden die de gehele overeenkomst vormen tussen het bedrijf en de klant met betrekking tot het onderwerp hierin en een bindende overeenkomst vormen. Er is geen mondelinge of schriftelijke; vertegenwoordiging, garantie, voorafgaande overeenkomst, of beschrijving van diensten anders dan zoals hierin uitgedrukt. Het contract is met My Surf Hostel "het bedrijf". Door het boeken van een reis, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden die de relatie, de annuleringsvoorwaarden en beperkingen van aansprakelijkheid regelen.

1. DE OVEREENKOMST
Alle personen die willen reserveren, hebben de volgende Algemene Voorwaarden zorgvuldig gelezen en volledig begrepen. Door een reservering te maken bij het Bedrijf of zijn Agenten, accepteert u namens uzelf en alle personen die op de reservering vermeld staan, inclusief minderjarigen en personen met een handicap, gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Een reservering is aanvaard en wordt pas definitief vanaf de datum waarop het Bedrijf een bevestigingsfactuur of e-mail stuurt. Op dat moment komt er een contract tot stand tussen de Onderneming en de Klant. Alle op de reservering vermelde personen worden hierna "de Klant" genoemd en verwijzingen naar de Klant hebben betrekking op alle vermelde personen.
"Vervoerder": de eigenaar en/of de bevrachter en/of de beheerder van het schip of elke andere persoon, voor zover deze optreedt als vervoerder of feitelijke vervoerder (volgens de definitie van het Verdrag van Athene).
"Vervoersvoorwaarden" betekent de voorwaarden die een vervoerder stelt aan vervoer, met inbegrip van vervoer over zee, over de weg, per spoor of door de lucht. De vervoersvoorwaarden van de vervoerder zijn op verzoek verkrijgbaar en zijn uitdrukkelijk in dit Contract opgenomen. De aansprakelijkheid van de vervoerder en het Bedrijf voor overlijden en/of persoonlijk letsel en/of verlies van en/of schade aan bagage kan worden beperkt door internationale verdragen, waaronder de verdragen van Athene, Warschau of Montreal.
Onder "Contract" wordt verstaan het tussen de Onderneming en de Klant gesloten Contract met betrekking tot het betreffende Pakket, de transfer, het avontuur, de meerdaagse tour, de dagtour of de zelfstandige reis, dat blijkt uit de afgifte van de bevestigingsfactuur die door de Onderneming of haar verkoopagent aan de Klant wordt gestuurd.
"Pakket of Arrangement" betekent elk avontuur, meerdaags of met of zonder vluchten en/of elke accommodatie van meer dan 24 uur en vervoer of andere toeristische diensten die niet ondergeschikt zijn aan vervoer of accommodatie en die een aanzienlijk deel van het Pakket uitmaken.
"Onafhankelijke reis" betekent het boeken van alles wat is inbegrepen in de door My Surf Hostel aangeboden pakketdiensten of op maat gemaakte vakantieaanbiedingen en reisroutes. De te leveren service(s) is/zijn de tour(s) of service waarnaar verwezen wordt in de boekingsbevestiging.

2. MEDISCHE AANDOENINGEN EN SPECIALE VEREISTEN
De klant dient het bedrijf tijdens het boekingsproces schriftelijk op de hoogte te stellen van medische aandoeningen, zwangerschap, invaliditeit, of enige andere geestelijke en/of lichamelijke conditie die van invloed kan zijn op de geschiktheid om te reizen en deel te nemen aan de activiteiten van My Surf Hostel. Het niet in kennis stellen van het bedrijf van een dergelijke omstandigheid die kan resulteren in de annulering van een arrangement zal resulteren in het volledige verlies van alle kosten betaald voor het arrangement zonder restitutie. Sommige reizen kunnen ongeschikt zijn voor Cliënten vanwege leeftijd, mobiliteit, handicap, zwangerschap, en lichamelijke of geestelijke aandoeningen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om een gediplomeerd arts te raadplegen alvorens te boeken. De Maatschappij kan weigeren zwangere vrouwen van meer dan 24 weken of Cliënten met bepaalde aandoeningen te vervoeren. De Maatschappij is niet verplicht speciale voorzieningen te treffen, tenzij zij daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Het Bedrijf zal zijn best doen om aan speciale verzoeken van Cliënten te voldoen, inclusief dieetvoorschriften, maar dergelijke verzoeken maken geen deel uit van het contract, en daarom is het Bedrijf niet aansprakelijk voor het niet verstrekken van of het niet voldoen aan deze verzoeken. Medische faciliteiten variëren van land tot land, en het Bedrijf doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de standaard van een dergelijke behandeling. Reizen met kinderen: Cliënten die op de datum van de eerste reis 18 jaar zijn, worden als volwassenen beschouwd. Een volwassene boven de 18 moet elke twee kinderen onder de 18 begeleiden. De verhouding tussen volwassenen en kinderen die samen reizen moet één volwassene per twee kinderen en twee volwassenen per vier kinderen (17 en jonger) zijn. De minimumleeftijd voor kinderen die meereizen op rondreizen is 12 jaar (voor rondreizen met het gezin is de minimumleeftijd 5 jaar). Alle aanvragen met betrekking tot kinderen zijn onderhevig aan beoordeling en goedkeuring door het Bedrijf, dat zich het recht voorbehoudt het aantal reizigers onder de 18 jaar op tours te beperken. Indien de volwassene die het kind begeleidt niet de ouder van het kind is of de ouders zijn gescheiden, dan moet een "Ouderlijke Toestemming Voogdijformulier" worden ondertekend (of andere documenten worden verstrekt zoals gevraagd door het bedrijf) door de ouder of wettelijke voogd en ontvangen door het bedrijf voor vertrek.
Basisvereisten
De basisvereisten voor alle klanten zijn dat zij in staat moeten zijn om te zwemmen, 18 jaar of ouder zijn, gezond van geest zijn en in goede gezondheid verkeren. My Surf Hostel behoudt zich het absolute recht voor naar eigen goeddunken van de Klant te verlangen dat deze een test ondergaat om te beoordelen of de Klant in staat is deel te nemen aan de activiteiten van My Surf Hostel.
Medische aandoeningen
De Klant verklaart hierbij dat de Klant niet lijdt aan een medische aandoening die de Klant zou kunnen beletten Mijn Surf Hostel te ondernemen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot acrofobie, epilepsie, duizeligheid, letsel aan ledematen of rug, angina of een andere hartaandoening, ernstige of ongecontroleerde astma, slechtziendheid, depressie of herstellende van een recente operatie.

3. CURRENCY
Alle prijzen zijn vermeld in euro.
De onderneming verkoopt wereldwijd in zes valuta's: Groot Brits Pond (GBP£), Euro (EUR€), Amerikaanse Dollar (USD$), Canadese Dollar (CAD$), Australische Dollar (AUD$), en Marokkaanse Dirham (MAD). Het Bedrijf behoudt zich echter het recht voor om de valuta van hun keuze toe te passen op de boeking.

4. VOLLEDIG BETALINGSSCHEMA/AANVAARDING VAN RESERVERING/KLANTGEGEVENS

Volledige betaling: De Vennootschap moet de aanvaarding van de boeking van de Klant schriftelijk bevestigen. Raadpleeg de bevestigingsfactuur en/of de bevestigingsmail voor details over de volledige betaling. Volledige betaling van de tour prijs is verschuldigd 60 dagen voor de vertrekdatum van de eerste geboekte service. Als de volledige betaling niet is ontvangen op de vervaldatum, kunnen de tarieven en tourruimte niet worden gegarandeerd. Als een boeking 60 dagen of minder voor de vertrekdatum van de eerste geboekte dienst wordt gemaakt, dan is het volledige bedrag verschuldigd wanneer de boeking wordt bevestigd. Indien dit saldo niet is betaald bij de bevestiging van de boeking, behoudt het Bedrijf zich het recht voor de boeking van de Klant als geannuleerd te beschouwen. Reizen op maat vereisen volledige betaling op het moment van boeking. Indien de volledige betaling anders is dan in deze clausule, zal de vereiste worden meegedeeld op het moment van boeking en worden vermeld op de factuur.

Klantgegevens: Opdat de Maatschappij de reisarrangementen van de Klant kan bevestigen en garanderen, dient de Klant alle Klantgegevens te verstrekken samen met zijn volledige betaling. Indien de Klant 60 dagen of meer voor vertrek niet alle gegevens heeft verstrekt, worden administratiekosten aan de Klant in rekening gebracht. Indien de Onderneming 30 dagen voor vertrek van de Klant geen Klantgegevens heeft ontvangen, behoudt de Onderneming zich het recht voor om het dossier als geannuleerd te behandelen, en zullen de volledige annuleringskosten van toepassing zijn. De vereiste klantgegevens verschillen per reis en worden tijdens het boekingsproces meegedeeld. Echter, ten minste, klantgegevens omvatten paspoortnummer, vervaldatum paspoort, afgiftedatum paspoort en plaats van uitgifte, ingevuld medisch formulier, volledige naam zoals vermeld in het paspoort waarmee u reist, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en aankomstgegevens (of andere documenten zoals gevraagd door het bedrijf). Een boeking kan niet worden bevestigd zonder de verstrekking van Klantgegevens.

Credit Card kosten: Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die in rekening worden gebracht bij credit card transacties en zal geen kosten terugbetalen of vergoeden die door derden in rekening worden gebracht en opgelopen zijn tijdens de transactie van de tourkosten.

5. BUSSTATION & LUCHTHAVENTRANSFERS
Alle tours zijn inclusief transfers van en naar het vliegveld van Agadir of het hoofdbusstation van Agadir, tenzij anders geadviseerd of direct geregeld met My Surf Hostel. Transfers vanuit andere steden zoals Marrakech, Casablanca, en Essaouira zijn niet inbegrepen tenzij geboekt tegen extra kosten 48 tot 72 uur voor aankomst. Ons ontmoetingspunt op het busstation van Agadir is bushalte nummer 20 op de parkeerplaats van het hoofdbusstation van Agadir.
Cliënten die in hun pakket een busstation hebben, mogen alleen bij halte 20 wachten. Verplaatsing buiten deze halte kan het voor de chauffeur moeilijk maken de klant te vinden, waardoor vertraging kan ontstaan. My Surf Hostel is niet verantwoordelijk voor het geval de klant besluit om van deze ontmoetingsplaats af te wijken.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om My Surf Hostel ten minste 24 uur van te voren te informeren over de juiste aankomsttijd op het hoofdbusstation van Agadir, tenzij anders overeengekomen en overeengekomen tussen de klant en My Surf Hostel.
Airport Pick Ups zijn vanaf de uitgang van de luchthaven van Agadir. Indien er vluchtvertragingen zijn, is het de verantwoordelijkheid van de klant om My Surf Hostel hiervan op de hoogte te stellen. De chauffeur van My Surf Hostel is aangesteld om niet langer dan 1 uur te wachten na de gereserveerde aankomsttijd indien de klant vertraging heeft opgelopen door welke oorzaak dan ook, tenzij anders geadviseerd of geregeld door de klant.
6. ANNULERING VAN EEN RONDREIS DOOR DE KLANT
Elke annulering door een Klant moet schriftelijk gebeuren en schriftelijk bevestigd worden door de Onderneming. De datum waarop de Onderneming of haar Agenten het verzoek tot annulering ontvangen, is bepalend voor de annuleringskosten die van toepassing zijn.
De annuleringskosten worden hieronder uitgedrukt als een percentage van de totale reissom, exclusief verzekering. Annuleringskosten voor alle My Surf Hostel producten kunnen variëren zonder voorafgaande kennisgeving.
ALGEMENE RESERVERINGEN EN ANNULERINGEN
Voor boekingen gemaakt via andere Agenten of boekingsplatforms anders dan deze website, zijn standaard de Algemene Voorwaarden van die website van toepassing. My Surf Hostel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het maken van terugbetalingen of uitzonderingen in dergelijke gevallen onder alle omstandigheden.
BOEKINGEN worden bevestigd met een aanbetaling van 15%, en het saldo moet worden betaald bij aankomst in contanten of per kaart. Er is een banktoeslag van 3% indien de klant per kaart wenst te betalen, of we kunnen contante betalingen accepteren zonder extra kosten. My Surf Hostel behoudt zich het recht voor om boekingen te annuleren of te weigeren, zelfs indien een aanbetaling is gedaan. In dit geval zal My Surf Hostel een volledige terugbetaling doen na een schriftelijke kennisgeving van annulering.
Annulering door de Klant
15+ dagen voor vertrek van de reis - Volledige terugbetaling
Tussen 0 en 15 dagen voor vertrek van de reis - Geen restitutie
Datum Wijziging
15+ dagen voor vertrek - Geen kosten
Tussen 0 en 15 dagen voor vertrek van de tour - Klant verliest 50% borg tenzij anders overeengekomen
Overschakelen naar een ander pakket
15+ dagen voor vertrek - Geen kosten
Tussen 0 en 15 dagen voor vertrek van de tour - Klant verliest 50% borg tenzij anders overeengekomen
7. VORDERINGEN EN KLACHTEN
Indien de Klant klachten heeft over enig aspect van zijn boeking, is de Klant verantwoordelijk voor het schriftelijk indienen van deze klacht bij onze afdeling Marketing via e-mail: [email protected]. Passende maatregelen zijn geïmplementeerd om uw klachten te behandelen, en een snelle oplossing zal worden aangeboden. Ons personeel kan geen klachten van Cliënten in behandeling nemen, noch is het verantwoordelijk voor onmiddellijke actie, tenzij het een noodgeval betreft.

8. ANNULERING VAN EEN RONDREIS DOOR DE MAATSCHAPPIJ
De Onderneming behoudt zich het recht voor om een reis te annuleren om welke reden dan ook, maar met uitzondering van overmacht, ongebruikelijke of onvoorziene omstandigheden buiten de controle van de Onderneming. Wanneer het Bedrijf een tour annuleert voor de overeengekomen vertrekdatum om een andere reden dan de schuld van de Klant, kan de Klant ofwel:
een vervangende tour van gelijkwaardige of superieure kwaliteit te nemen, indien het Bedrijf in staat en bereid is om een dergelijke vervanging aan te bieden; of
een vervangende tour van mindere kwaliteit te nemen indien de maatschappij in staat en bereid is er een aan te bieden en het verschil in prijs tussen de prijs van de oorspronkelijk gekochte tour en die van de vervangende tour van de maatschappij terug te krijgen; of
zo spoedig mogelijk een volledige terugbetaling van alle krachtens het contract betaalde bedragen.
De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor incidentele kosten of gevolgschade die de Cliënt mogelijk heeft geleden als gevolg van de boeking, zoals visa, vaccinaties, niet-terugbetaalbare vluchten of treinreizen, niet-terugbetaalbare parkeerkosten voor auto's of andere kosten, en verlies van inkomsten, of verlies van genot, enz. Indien de Klant een terugbetaling wordt aangeboden, maar een alternatieve tour vraagt van een hogere waarde dan oorspronkelijk geboekt, moet de Klant het prijsverschil betalen. Indien na vertrek een belangrijk deel van de gecontracteerde reis niet kan worden uitgevoerd, zal de Maatschappij geschikte alternatieve regelingen treffen voor de voortzetting van de reis. Als het onmogelijk is om een geschikt alternatief te bieden of als de cliënt redelijkerwijs geen geschikt alternatief kan bieden, zal de maatschappij de cliënt het ongebruikte deel van de reis terugbetalen. Indien een belangrijke wijziging of annulering niet te wijten is aan overmacht of andere omstandigheden buiten de controle van de Vennootschap, zal de Vennootschap in sommige omstandigheden compensatie aanbieden. Belangrijke wijzigingen omvatten niet de vervanging van een schip, wijziging van reisroutes, verandering van hutcategorie of hotelaccommodatie, op voorwaarde dat het van dezelfde categorie is.

9. ONGEBRUIKTE DIENSTEN
Er zullen geen kortingen of gelden worden terugbetaald voor gemiste of ongebruikte diensten. Dit omvat vrijwillige of onvrijwillige beëindiging/vertrek van de tour, d.w.z. ziekte, overlijden van een familielid, late aankomst op tour, of voortijdig vertrek, vrijwillig of onvrijwillig.
10. PRIJZEN, TOESLAGEN EN BELASTINGEN
De prijs van de gepubliceerde tours kan stijgen of dalen vanaf het moment van publicatie. De maatschappij raadt de klant aan zich bij de reservering te informeren over de meest recente prijs van de reizen, met inbegrip van de kosten van eventuele andere door de maatschappij geleverde diensten. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de prijs van de reizen te verhogen nadat de vakantie geboekt is, maar zal dit niet later doen dan 30 dagen voor de vastgestelde vertrekdatum. Nadat een Bevestigingsfactuur is uitgegeven, zal elke verhoging van de tourprijs het gevolg zijn van veranderingen in een verhoging van de transportkosten, inclusief de kosten van brandstof, heffingen, belastingen, of vergoedingen die in rekening worden gebracht voor diensten zoals landingsrechten of inschepings- of ontschepingsrechten in havens en luchthavengelden, inclusief eventuele valutaschommelingen. Indien de verhoging 2% of minder van de reissom zou bedragen, zal het Bedrijf de wijzigingen in zijn kosten voor het verstrekken van de reis absorberen. Als de verhoging echter meer dan 2% bedraagt, zal het Bedrijf deze verhoging doorberekenen aan de Klant.
Indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 7% van de Cliënt's vakantie prijs, dan kan de Cliënt in deze omstandigheden:
zich terugtrekken uit het contract zonder een boete te moeten betalen, of
de prijswijziging te aanvaarden.

11. GELDIGHEID
De prijzen op deze website en in deze brochure zijn gebaseerd op de tarieven en kosten die gelden op het ogenblik van het plaatsen op de website of het drukken van de brochure. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen voordat de tour volledig is betaald. Alle data, reisroutes en prijzen zijn slechts indicatief.
12. FLEXIBILITEIT
My Surf Hostel kan zonder voorafgaande kennisgeving de dienstregeling(en) wijzigen, met inbegrip van die welke worden beïnvloed door andere factoren zoals weersomstandigheden, toestand van de oceaan, technische vertragingen, en met betrekking tot alle diensten die in dit ticket worden aangeboden. De Klant waardeert en erkent dat dit soort reizen aanzienlijke flexibiliteit vereist en alternatieven moet toestaan. Het reisschema dat voor elke reis wordt verstrekt geeft slechts het soort activiteiten weer dat wordt overwogen en My Surf Hostel is niet contractueel verplicht dit strikt te volgen. Het is wel te verstaan dat de route, tijdschema's, reisschema's, voorzieningen en wijze van vervoer onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg van plaatselijke omstandigheden of gebeurtenissen, waaronder ziekte of mechanische pech, annuleringen van vluchten, stakingen, nationale gebeurtenissen als gevolg van politieke geschillen en culturele gelegenheden, moeilijkheden bij binnenkomst of aan de grens, hoogseizoen, klimaat en andere onvoorspelbare of onvoorziene omstandigheden.
13. WIJZIGINGEN
My Surf Hostel behoudt zich het recht voor faciliteiten, diensten of prijzen beschreven op de website en in de brochure te wijzigen voordat een boeking is gemaakt. Indien een dergelijke wijziging wordt aangebracht, zal de Klant hiervan op de hoogte worden gesteld bij de boeking of wanneer de wijziging plaatsvindt. Hoewel ons bedrijf ernaar streeft alle reizen uit te voeren zoals geadverteerd, kunnen redelijke wijzigingen in de reisroute worden aangebracht indien dit noodzakelijk of wenselijk wordt geacht door My Surf Hostel. Indien een belangrijke wijziging wordt aangebracht zal My Surf Hostel de klant zo spoedig mogelijk informeren indien er nog tijd over is voor vertrek. Onder een belangrijke wijziging wordt verstaan een wijziging die ten minste één dag op vijf van het reisschema betreft. Er is geen vergoeding verschuldigd indien de belangrijke wijziging het gevolg is van overmacht of onvoorziene omstandigheden. Wanneer een belangrijke wijziging wordt aangebracht, kan de Klant de wijziging accepteren, volledige restitutie van al het betaalde geld verkrijgen, of een alternatieve reis accepteren die wordt aangeboden door My Surf Hostel.
Wijzigingen door de Klant: Een overboeking van de ene tour naar de andere kan alleen meer dan 30 dagen voor de vertrekdatum en indien goedgekeurd door de Vennootschap. Indien het Bedrijf een dergelijk verzoek accepteert, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om maximaal het aanbetalingsbedrag van de eerst geboekte tour in rekening te brengen. Een verzoek tot overboeking dat minder dan 60 dagen voor vertrek wordt ontvangen, wordt niet geaccepteerd. In dit geval moet de klant de boeking annuleren en opnieuw boeken voor een andere tour. De Klant kan alleen een boeking overboeken naar een vertrekdatum in het huidige seizoen en kan geen boeking overboeken naar toekomstige seizoenen. Dergelijke overdrachten zullen worden beschouwd als annuleringen, en annuleringskosten zullen van toepassing zijn. De Klant kan meer dan 30 dagen voor vertrek een verzoek indienen om de naam van de reservering door de Maatschappij te laten wijzigen. Naamswijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd 30 dagen of minder voor vertrek. Elke naamswijziging is onderworpen aan de goedkeuring van het Bedrijf en de toepasselijke Administratiekosten.
Andere wijzigingen: Wijzigingen in een bestand zijn afhankelijk van beschikbaarheid en worden op verzoek aangebracht. Eventuele extra kosten voor het maken van de wijziging zullen in rekening worden gebracht samen met een administratieve toeslag. Er zijn geen wijzigingen toegestaan in uw boeking binnen tien dagen voor vertrek.
AIRFARES of vliegtickets zijn nooit inbegrepen in een van de producten of arrangementen geadverteerd door My Surf Hostel. Indien de Klant dergelijke aanbiedingen ontdekt op externe websites of platforms van agenten, is My Surf Hostel niet aansprakelijk voor het aanbieden van vliegtickets of compensatie.

14. AANVAARDING VAN RISICO
De Klant erkent dat de aard van de tour avontuurlijk is en een aanzienlijke hoeveelheid persoonlijk risico met zich mee kan brengen. De klant neemt hiermee alle risico's op zich en ontslaat de onderneming van alle claims en oorzaken van eventuele schade of letsel of overlijden als gevolg van deze inherente risico's. Voor aanvang van de tour kan de cliënt gevraagd worden een deelnameformulier te ondertekenen met de volgende tekst:
"Ik begrijp dat reizen met My Surf Hostel risico's (en beloningen) met zich mee kan brengen die verder gaan dan die van een conventionele vakantie en dat ik een avontuurlijke reis onderneem met alle gevaren van dien. Ik begrijp dat ik reis naar geografische gebieden waar, onder andere, de standaard van accommodatie, transport, veiligheid, hygiëne, netheid, medische faciliteiten, telecommunicatie, en infrastructuurontwikkeling niet van het niveau kan zijn dat ik thuis gewend ben of zou vinden op een conventionele vakantie. Ik heb het dossier van het My Surf Hostel voor de reis die ik ga maken gelezen en begrepen en heb de vertegenwoordigers van het My Surf Hostel op de hoogte gesteld van eventuele reeds bestaande medische condities. Ik accepteer deze risico's en verplichtingen, en neem de reisrisico's volledig op me.
Optionele Activiteiten: Ik begrijp dat er tijdens mijn reis mogelijkheden kunnen zijn om activiteiten te ondernemen die geen deel uitmaken van het reisschema. Ik begrijp dat het My Surf Hostel geen uitspraken doet over de veiligheid of kwaliteit van de activiteit of de standaard van de onafhankelijke organisatie die de activiteit organiseert. Ik begrijp ook dat ik op geen enkele manier verantwoordelijk ben voor mijn veiligheid als ik ervoor kies om deel te nemen aan dergelijke optionele activiteiten. Met volledige kennis van het bovenstaande, kan ik er toch voor kiezen om deel te nemen aan de activiteit, en als ik dat doe, neem ik de volledige verantwoordelijkheid voor alle risico's die dat met zich meebrengt, en de afstand en vrijwaring van de vrijwaring zoals beschreven in de vorige paragraaf is van toepassing op dergelijke optionele activiteiten."
Het Bedrijf regelt hotels, pendeldiensten of andere onderdelen van een Pakket met lokale leveranciers, die de diensten van lokale operators en/of onderaannemers kunnen inschakelen. De normen voor hygiëne, accommodatie en vervoer in sommige landen waar excursies plaatsvinden, zijn vaak lager dan vergelijkbare normen die de Klant in eigen land mag verwachten. Het Bedrijf zal trachten om gerenommeerde en competente lokale leveranciers aan te stellen. De algemene voorwaarden van de leveranciers zullen van toepassing zijn en worden uitdrukkelijk in het contract opgenomen. Deze kunnen de aansprakelijkheid van de leverancier beperken of uitsluiten. De aansprakelijkheid van het Bedrijf zal die van een leverancier niet overschrijden. Bij de beoordeling van de uitvoering van de diensten van een leverancier zijn de lokale wetten en voorschriften van het desbetreffende land van belang. In geval van een klacht van een cliënt zal dit contract geacht worden te zijn uitgevoerd indien aan de plaatselijke wetten en voorschriften met betrekking tot deze diensten is voldaan, zelfs indien niet aan de wetten van de Verenigde Staten van Amerika is voldaan.
15. AUTORITEIT OP TOURNEE
Te allen tijde zal de beslissing van de reisleider of vertegenwoordiger van het Bedrijf definitief zijn over alle zaken die de veiligheid en het welzijn van de tour in gevaar kunnen brengen. Door bij de maatschappij te boeken, stemt de klant ermee in zich te houden aan het gezag van de reisleider of de vertegenwoordiger van de maatschappij. De klant moet zich strikt houden aan de wetten, gebruiken, deviezen en drugsvoorschriften van alle bezochte landen. Indien de klant wordt getroffen door een aandoening, medisch of anderszins, die het plezier van andere mensen aan de tour zou kunnen beïnvloeden. De klant dient het management van My Surf Hostel hiervan op de hoogte te stellen op het moment van boeking. Indien de klant zich niet houdt aan het bovenstaande of een onwettige handeling verricht tijdens de tour, of indien naar de mening van de tourleider het gedrag van de klant gevaar, onrust of ergernis bij anderen veroorzaakt of kan veroorzaken, kan de onderneming de reis van de klant beëindigen zonder enige aansprakelijkheid van de kant van de onderneming en heeft de klant geen recht op restitutie van ongebruikte of gemiste diensten of gemaakte kosten als gevolg van de beëindiging van de reis.
16. GEGARANDEERDE VERTREKTIJDEN
De Maatschappij garandeert naar eigen goeddunken bepaalde afvaarten. Het vertrek wordt gegarandeerd zodra er een Cliënt op bevestigd is. Deze vertrekgarantie is nog steeds onderhevig aan situaties van overmacht, en de Onderneming behoudt zich het recht voor om de gegarandeerde aanwijzing op elk moment te schrappen als gevolg van omstandigheden buiten redelijke controle. De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte kosten die voor de Klant uit deze actie voortvloeien.

17. REISDOCUMENTEN

Geldig paspoort: De klant moet in het bezit zijn van een geldig paspoort dat vereist is voor binnenkomst, vertrek, en reizen via elk punt van bestemming langs de route van de tour (paspoort moet geldig zijn tot zes maanden na de datum van terugkeer), alle visa, vergunningen, en certificaten, met inbegrip van vaccinatie certificaten, verzekeringspolissen, vereist voor de gehele reis. De klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van al deze documenten, visa en vergunningen voor de aanvang van de reis en is als enige verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit ontbrekende of gebrekkige documentatie. Alle informatie of adviezen die door de maatschappij worden gegeven met betrekking tot visa, vaccinaties, klimaat, kleding, bagage, speciale uitrusting, enz. zijn louter adviserend en worden verstrekt uit hoffelijkheid jegens de klant, en de maatschappij is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen met betrekking tot de informatie die door derden, zoals de bevoegde overheidsinstanties, wordt verstrekt.

Documenten: Om de uitgifte van My Surf Hostel reisdocumenten te bespoedigen, worden alle reisgerelateerde reisdocumenten zoals vouchers, reisschema's en facturen via email verstuurd of beschikbaar gesteld op de website www.mysurfhostel.com zodra de volledige betaling is ontvangen door het bedrijf. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen aan die klanten die hun reisdocumenten op een andere manier willen ontvangen.

Details van de reis: Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ten minste 72 uur voor vertrek de website te bezoeken of contact op te nemen met ons Operations Team om er zeker van te zijn dat de meest actuele tourinformatie in hun bezit is, aangezien er kleine wijzigingen kunnen zijn aangebracht sinds het Bedrijf de tourdocumenten oorspronkelijk heeft verstrekt.

Visa: Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de visumvereisten voor elk land van de reis te controleren, afhankelijk van hun nationaliteit. De visumvereisten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, en de Vennootschap is niet verantwoordelijk voor het informeren van de Klant hierover.

18. FACTOREN BUITEN DE CONTROLE VAN DE ONDERNEMING (OVERMACHT)

De Vennootschap is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens de Klant voor overlijden, lichamelijk letsel, ziekte, schade, vertraging of ander verlies of nadeel aan persoon of eigendom, of financiële kosten die zowel direct als indirect worden opgelopen, of voor het verzuim van de Vennootschap om een aan de Klant verschuldigde verplichting aan te vangen, uit te voeren en/of te voltooien indien dit overlijden, deze vertraging, lichamelijk letsel (met inbegrip van emotioneel leed of letsel), ziekte, schade of ander verlies of nadeel aan persoon of eigendom wordt veroorzaakt door een daad van God, oorlog of oorlogsachtige operaties, mechanische storingen, terroristische activiteiten of de dreiging daarvan, burgerlijke onlusten, arbeidsmoeilijkheden, bemoeienis van de autoriteiten, politieke onrust, hoe en waar deze ook mogen ontstaan of worden veroorzaakt, oproer, oproer en terughoudendheid van de overheid, brand, extreme weersomstandigheden of welke andere oorzaak dan ook buiten de redelijke controle van de Onderneming waarvan de gevolgen niet hadden kunnen worden vermeden, zelfs als alle nodige zorg was betracht; of een gebeurtenis die het Bedrijf of de leverancier van de diensten, zelfs met alle zorgvuldigheid, niet kon voorzien.

19. VERZEKERING
Alle Cliënten moeten een reisverzekering afsluiten met een minimale medische dekking van US$75,000 terwijl ze met het Bedrijf reizen, en deze verzekering moet persoonlijk letsel, medische kosten, repatriëringkosten en evacuatiekosten dekken. Cliënten moeten op verzoek van de groepsleider of de vertegenwoordiger van het bedrijf een bewijs overleggen van de aankoop van een verzekering en van voldoende dekking volgens de hierboven vermelde vereiste bedragen. Het wordt ten zeerste aanbevolen om de dekking uit te breiden met annulering, inkorting en alle andere kosten die voortvloeien uit verlies, schade, letsel, vertraging of ongemak voor de klant. De Maatschappij is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage of persoonlijke bezittingen. Persoonlijke bezittingen die verloren of gestolen zijn terwijl de Cliënt ze onbeheerd achterliet in openbare lounges of andere openbare ruimten, hetzij aan boord van een schip, trein, bus of ander vervoermiddel, dat eigendom is van of beheerd wordt door de Maatschappij of elders, worden niet vergoed. Verliezen te wijten aan gewone slijtage en andere daden van overmacht worden niet vergoed. Het bedrijf kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor en is in geen geval aansprakelijk voor verlies of beschadiging van kostbaarheden of andere artikelen die zijn achtergelaten in of op faciliteiten die door het bedrijf worden gebruikt, zoals hotels, gastgezinnen, schepen, expeditievoertuigen of andere vormen van vervoer. De klant erkent dat de kosten van de reis geen verzekering omvatten en dat de klant verplicht is een aparte verzekering af te sluiten tegen extra kosten. Bij het afsluiten van een reisverzekering, moet de Klant ervoor zorgen dat de verzekeraar op de hoogte is van het type reis dat ondernomen wordt.
20. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE CLIËNT
De Klant erkent dat hij/zij plaatsen zal bezoeken waar de politieke, culturele en geografische kenmerken bepaalde risico's, gevaren en fysieke uitdagingen met zich meebrengen die groter zijn dan die in zijn/haar dagelijks leven. De Klant erkent dat hij de potentiële risico's, gevaren en uitdagingen in overweging heeft genomen door een reis bij de Onderneming te boeken en neemt uitdrukkelijk de risico's die aan dergelijke reisomstandigheden verbonden zijn op zich. De klant is zelf verantwoordelijk voor het zich op de hoogte stellen van douane, weersomstandigheden, fysieke uitdagingen, en wetten die van kracht zijn bij elke stop langs de reisroute en wordt aangemoedigd om contact op te nemen of te zoeken voor inscheping met hun lokale ambassade of consulaat in elke bestemming
21. ILLEGALE STOFFEN
My Surf Hostel staat niet toe dat klanten illegale drugs bij zich hebben tijdens onze reizen. Indien de federale politie bij een controle illegale drugs aantreft in de tas of op het lichaam van de klant, kan My Surf Hostel niet aansprakelijk worden gesteld. De klant wordt aansprakelijk gesteld en neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen van het bij zich hebben van illegale drugs in een vreemd land.
22. KORTINGEN EN PROMOTIES
Alle kortingen en prijsverminderingen worden naar goeddunken van de onderneming toegepast.

23. VORDERINGEN EN KLACHTEN
Als een klant een klacht heeft tegen het bedrijf, moet de klant eerst de reisleider bij de eerste gelegenheid informeren, zodat de grief kan worden verholpen. Indien geen genoegdoening wordt bereikt, moet de klant tijdens de tour contact opnemen met de vertegenwoordiger van het bedrijf of de Office Manager ter plaatse, zodat het bedrijf de gelegenheid krijgt de zaak recht te zetten. Als de Klant tijdens de reis niet aangeeft dat hij ontevreden is, vermindert of vervalt de mogelijkheid van de Klant om schadevergoeding van de Maatschappij te eisen. Indien de Klant tijdens de reis nog steeds niet tevreden is, moet elke verdere klacht binnen 30 dagen na het einde van de reis schriftelijk worden ingediend bij de Maatschappij, via haar agenten, of rechtstreeks bij het hoofdkantoor op [email protected]. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor claims die na deze periode worden ontvangen.
24. OPTIONELE EXTRA'S
Optionele extra's maken geen deel uit van de tour of het contract. De cliënt begrijpt en aanvaardt dat eventuele hulp van de reisleider of vertegenwoordiger bij het regelen van optionele extra's het bedrijf niet aansprakelijk maakt voor optionele extra's. Dienovereenkomstig ontslaat de cliënt de onderneming van alle claims en oorzaken van actie die voortvloeien uit schade, verlies van genot, ongemak of letsel in verband met de kwaliteit van dergelijke producten. Tot de optionele extra's behoren onder andere rafting, paardrijden, rondvluchten en andere extra's die niet in de tourprijs zijn inbegrepen.
25. AANSPRAKELIJKHEID
Optionele extra's maken geen deel uit van de tour of het contract. De cliënt begrijpt en aanvaardt dat eventuele hulp van de reisleider of vertegenwoordiger bij het regelen van optionele extra's het bedrijf niet aansprakelijk maakt voor optionele extra's. Dienovereenkomstig ontslaat de cliënt de onderneming van alle claims en oorzaken van actie die voortvloeien uit schade, verlies van genot, ongemak of letsel in verband met de kwaliteit van dergelijke producten. Tot de optionele extra's behoren onder andere rafting, paardrijden, rondvluchten en andere extra's die niet in de tourprijs zijn inbegrepen.
26. LEVERANCIERS EN ONAFHANKELIJKE CONTRACTANTEN
Het Bedrijf zal hotels, pendeldiensten, of andere elementen van een Pakket regelen met lokale leveranciers, die de diensten van lokale operators en/of onderaannemers kunnen inschakelen. Het Bedrijf zal er altijd naar streven om gerenommeerde en competente lokale leveranciers aan te stellen. De algemene voorwaarden van de leveranciers zullen van toepassing zijn en worden uitdrukkelijk in het contract opgenomen. Deze kunnen de aansprakelijkheid van de leverancier beperken of uitsluiten. De aansprakelijkheid van de Onderneming zal die van de leverancier niet overschrijden. Bij de beoordeling van de uitvoering van de diensten van een leverancier zijn de lokale wetten en voorschriften van het desbetreffende land van belang. Noch het Bedrijf, noch enige vervoerder is aansprakelijk voor onafhankelijke contractanten.
27. VERTROUWELIJKHEID
Stel dat een voorwaarde of bepaling in deze Overeenkomst niet afdwingbaar of nietig is van rechtswege, in strijd is met de openbare orde, of om enige andere reden. In dat geval zal een dergelijke voorwaarde geacht worden te zijn gescheiden van deze Overeenkomst of dienovereenkomstig te zijn gewijzigd slechts in die mate die nodig is om alle overige Voorwaarden te laten voortbestaan en bindend te laten blijven.
28. OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN
Deze Algemene Voorwaarden zullen ten goede komen aan en bindend zijn voor My Surf Hostel en de Klant en hun respectievelijke erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.
30. FOUTEN EN OMISSIES
Hoewel My Surf Hostel haar uiterste best heeft gedaan om de juistheid van de informatie te controleren, kan My Surf Hostel niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten, omissies of onbedoelde onjuiste voorstellingen die op deze website en in de brochure voorkomen.
30. BOEKINGEN
Alle online reserveringen en boekingen van agentschappen worden geacht te zijn geboekt in de Verenigde Staten van Amerika en zijn onderworpen aan de wetgeving en jurisdictie van de Verenigde Staten van Amerika.
31. BEELDEN, VIDEO'S EN MARKETING
De klant stemt ermee in dat afbeeldingen, foto's of video's kunnen worden gemaakt door andere reizigers en/of het personeel van het bedrijf waarop de klant tijdens de tour geheel of gedeeltelijk te zien is. De Klant stemt ermee in dat het Bedrijf deze beelden mag reproduceren, en de Klant verleent een eeuwigdurende, royalty-vrije, wereldwijde, onherroepelijke licentie om dergelijke beelden, foto's of video's in elk medium te reproduceren voor promotie- en publiciteitsdoeleinden.
32. ACTUALISERING VAN DE VOORWAARDEN
De Vennootschap behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden bij te werken en/of te wijzigen, en het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt om hiervan op de hoogte te zijn. De meest recente algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van de Vennootschap www.mysurfhostel.com
U kunt uw boeking tot 15 dagen voor aankomst annuleren en uw aanbetaling terugkrijgen. Als u uw reservering minder dan 15 dagen van tevoren annuleert of in het geval van een no-show, kunt u geen aanspraak maken op teruggave van uw aanbetaling.
Verzekering
Een reisverzekering is niet bij de prijs inbegrepen. U "moet" er een hebben voordat u bij ons boekt!
Fysieke omstandigheden
De Klant erkent en stemt ermee in dat My Surf Hostel geen controle heeft over het weer, de branding, of andere omgevingsfactoren gedurende het verblijf van de Klant. My Surf Hostel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, schade, of ongemak veroorzaakt aan de Klant als gevolg van bovengenoemde factoren.
Eigendom van de klant
Elke klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veilige bewaring van al zijn eigendommen. My Surf Hostel is niet verantwoordelijk voor enig verlies door diefstal, breuk, of anderszins van eigendommen van de klant.
Beëindiging
My Surf Hostel behoudt zich het exclusieve recht voor om te beslissen of de omstandigheden op het strand, het weer of andere factoren een bepaalde activiteit onveilig of af te raden maken en als gevolg daarvan een kamp te beëindigen zonder terugbetaling.
Weigering
My Surf Hostel behoudt zich het exclusieve recht voor om naar eigen goeddunken personen, waaronder begrepen klanten, om welke reden dan ook deelname aan een activiteit van het My Surf Hostel te weigeren, ongeacht of die personen al dan niet reeds betaald hebben voor een activiteit.
Uitrusting
Indien het My Surf hostel materiaal ter beschikking stelt aan de klant, geeft het hostel geen garantie met betrekking tot de conditie of de geschiktheid van dit materiaal, maar het zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat er voldoende materiaal ter beschikking wordt gesteld. De Klant zal betalen voor alle schade aan de door My Surf Hostel verschafte uitrusting, hetzij door reparatie, vervanging, of terugbetaling, naar goeddunken van de surf coach die verantwoordelijk is voor de aan de gast verschafte uitrusting.
Verwijdering
My Surf Hostel behoudt zich het absolute recht voor om naar eigen goeddunken een Klant die zich niet aan deze voorwaarden houdt te verwijderen zonder restitutie.
Persoonlijke informatie
Alle persoonlijke informatie, inclusief naam, contact nummer & email adres, wordt alleen gebruikt voor de reservering bij My Surf Hostel en zal niet worden doorgegeven aan een externe entiteit tenzij anders vereist onder een wettelijke verplichting over wet en orde of immigratie doeleinden.
Geldigheid
Annuleringen van "'early bird" of andere kortingsaanbiedingen worden niet gerestitueerd. Boekingen zijn geldig voor reizen binnen 12 maanden na de oorspronkelijke datum van aankoop en zijn overdraagbaar.