Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi
Zemāk ir izklāstīti noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz jūsu rezervāciju viesnīcā My Surf Hostel.
Lūdzu, izlasiet tos uzmanīgi. Jebkura persona, kas rezervē ceļojumu ar My Surf Hostel, ir atbildīga saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, kas veido visu vienošanos starp uzņēmumu un klientu attiecībā uz šo noteikumu un nosacījumu priekšmetu un ir saistošs līgums. Nav nekādu citu mutisku vai rakstisku; apliecinājumu, garantiju, iepriekšēju vienošanos vai pakalpojumu aprakstu, izņemot šeit izteiktos. Līgums ir noslēgts ar My Surf Hostel "Uzņēmumu". Rezervējot ceļojumu, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus, kas regulē attiecības, atcelšanas politiku un atbildības ierobežojumus.

1. LĪGUMS
Visas personas, kas vēlas veikt rezervāciju, ir rūpīgi izlasījušas un pilnībā izpratušas šos noteikumus un nosacījumus. Veicot rezervāciju Sabiedrībā vai tās aģentu birojā, jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi ir saistoši jums un visām rezervācijā norādītajām personām, tostarp nepilngadīgām personām un personām ar invaliditāti, jūsu vārdā. Rezervācija tiek pieņemta un kļūst galīga tikai no dienas, kad Sabiedrība nosūta apstiprinājuma rēķinu vai e-pastu. Šajā brīdī stājas spēkā līgums starp Uzņēmumu un Klientu. Visas personas, kas norādītas rezervācijā, turpmāk tekstā tiek sauktas par "Klientu", un atsauces uz Klientu attiecas uz visām šādi nosauktajām personām.
"Pārvadātājs" ir kuģa īpašnieks un/vai jebkurš kuģa fraktētājs un/vai pārvaldnieks, vai jebkura cita persona, ciktāl tā darbojas kā pārvadātājs vai faktiskais pārvadātājs (saskaņā ar Atēnu konvencijā sniegto definīciju).
"Pārvadājumu noteikumi" ir pārvadātāja noteikumi, ar kādiem pārvadātājs nodrošina jebkuru pārvadājumu, tostarp pārvadājumus pa jūru, autoceļiem, dzelzceļu vai gaisu. Pārvadātāja Pārvadājumu noteikumi ir pieejami pēc pieprasījuma un ir skaidri iekļauti šajā Līgumā. Pārvadātāja un Sabiedrības atbildību par nāves vai miesas bojājumiem un/vai bagāžas nozaudēšanu un/vai bojājumiem var ierobežot starptautiskās konvencijas, tostarp Atēnu, Varšavas vai Monreālas konvencija.
"Līgums" ir līgums, kas noslēgts starp Sabiedrību un Klientu par attiecīgo komplekso ceļojumu, transfēru, piedzīvojumu, daudzdienu ceļojumu, vienas dienas ceļojumu vai patstāvīgu ceļojumu, ko apliecina apstiprinājuma rēķina izsniegšana, ko Sabiedrība vai tās tirdzniecības aģents nosūta Klientam.
"Komplekts vai pakete" ir jebkurš piedzīvojums, vairāku dienu ceļojums ar vai bez lidojumiem un/vai izmitināšanu, kas ilgāks par 24 stundām, un transportu vai citiem tūrisma pakalpojumiem, kas nav transporta vai izmitināšanas palīgpakalpojumi un kas veido būtisku komplekta daļu.
"Neatkarīgs ceļojums" nozīmē rezervēt jebko, kas iekļauts My Surf Hostel kompleksajos pakalpojumos vai pielāgotos brīvdienu piedāvājumos un maršrutos. Sniedzamais(-ie) pakalpojums(-i) ir ceļojums(-i) vai pakalpojums(-i), kas minēts(-i) rezervācijas apstiprinājumā.

2. VESELĪBAS STĀVOKĻI UN ĪPAŠAS PRASĪBAS
Klientam rezervācijas procesa laikā rakstiski jāinformē Sabiedrība par jebkādiem veselības traucējumiem, grūtniecību, invaliditāti vai citiem garīgiem vai fiziskiem traucējumiem, kas var ietekmēt piemērotību ceļošanai un dalībai My Surf Hostel aktivitātēs.Ja Klients neinformē Sabiedrību, ceļošana var tikt atteikta. Nepaziņojot Sabiedrībai par jebkādu šādu stāvokli, kas var būt par iemeslu ceļojuma atcelšanai, tiks pilnībā zaudētas visas par ceļojuma kompleksu samaksātās maksas, un nauda netiks atmaksāta. Daži ceļojumi var būt nepiemēroti Klientiem vecuma, mobilitātes, invaliditātes, grūtniecības, kā arī fizisku vai garīgu traucējumu dēļ. Klienta pienākums ir pirms rezervācijas veikšanas konsultēties ar licencētu ārstu. Uzņēmums var atteikties pārvadāt grūtnieces, kas vecākas par 24 nedēļām, vai Klientus ar noteiktiem veselības traucējumiem. Sabiedrībai nav pienākuma nodrošināt īpašas iespējas, ja vien tā nav rakstiski piekritusi to darīt. Uzņēmums darīs visu iespējamo, lai izpildītu Klientu īpašos pieprasījumus, tostarp uztura prasības, taču šādi pieprasījumi nav līguma sastāvdaļa, un tādēļ Uzņēmums nav atbildīgs par to, ka šie pieprasījumi netiek nodrošināti vai izpildīti. Medicīniskā aprūpe dažādās valstīs ir atšķirīga, un Sabiedrība nesniedz nekādus apgalvojumus un garantijas par šādas aprūpes standartiem. Ceļošana ar bērniem: Pirmā ceļojuma dienā klienti, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, tiek uzskatīti par pieaugušajiem. Pieaugušajam, kas vecāks par 18 gadiem, jābūt kopā ar diviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem. Kopā ceļojošo pieaugušo un bērnu attiecībai jābūt šādai: viens pieaugušais uz diviem bērniem un divi pieaugušie uz četriem bērniem (līdz 17 gadu vecumam). Minimālais vecums, no kura klienti var ceļot ekskursijās, ir 12 gadi (ģimenēm paredzētajās ekskursijās minimālais vecums ir 5 gadi). Visus pieprasījumus par bērniem izskata un apstiprina Uzņēmums, kas patur tiesības ierobežot ceļotāju skaitu ekskursijās, kas jaunāki par 18 gadiem. Ja pieaugušais, kas pavada bērnu, nav bērna vecāks vai vecāki ir šķīrušies, tad vecākam vai likumīgajam aizbildnim ir jāparaksta "Vecāku piekrišanas aizbildņa veidlapa" (vai jāiesniedz citi dokumenti pēc Sabiedrības pieprasījuma), ko Sabiedrība saņem pirms izbraukšanas.
Pamatprasības
Pamatprasības visiem klientiem ir šādas: jāprot peldēt, jābūt vismaz 18 gadus veciem, veseliem un labā veselības stāvoklī. My Surf Hostel patur absolūtas tiesības pēc saviem ieskatiem pieprasīt jebkuram Klientam veikt jebkādas pārbaudes, lai novērtētu, vai Klients ir spējīgs piedalīties My Surf Hostel aktivitātēs.
Medicīniskie stāvokļi
Klients ar šo apliecina, ka viņam nav nekādu veselības traucējumu, kas varētu liegt izmantot My Surf Hostel, tostarp, bet ne tikai akrofobija, epilepsija, reibonis, ekstremitāšu vai muguras traumas, stenokardija vai citas sirds slimības, smaga vai nekontrolēta astma, redzes traucējumi, depresija vai atveseļošanās pēc nesen veiktas operācijas.

3. VĒRTĪBA
Visas cenas ir norādītas eiro.
Uzņēmums pārdod sešās pasaules valūtās: Lielbritānijas sterliņu mārciņa (GBP£), eiro (EUR€), ASV dolārs (USD$), Kanādas dolārs (CAD$), Austrālijas dolārs (AUD$) un Marokas dirhams (MAD). Tomēr Uzņēmums patur tiesības rezervācijai piemērot valūtu pēc savas izvēles.

4. PILNS MAKSĀJUMU GRAFIKS/REĢISTRĀCIJAS APSTIPRINĀŠANA/INFORMĀCIJA PAR KLIENTU

Pilns maksājums: Uzņēmumam ir rakstiski jāapstiprina Klienta rezervācijas pieņemšana. Lūdzu, skatiet apstiprinājuma rēķinu un/vai apstiprinājuma e-pasta vēstuli, lai uzzinātu informāciju par pilnu samaksu. Pilna ceļojuma cenas samaksa jāveic 60 dienas pirms pirmā rezervētā pakalpojuma izbraukšanas datuma. Ja līdz noteiktajam termiņam nav saņemts pilns maksājums, cenas un ekskursijas vietu nevar garantēt. Ja rezervācija tiek veikta 60 dienas vai mazāk pirms pirmā rezervētā pakalpojuma izbraukšanas datuma, tad pilna summa ir jāsamaksā, kad tiek apstiprināta rezervācija. Ja šī atlikuma summa netiek samaksāta rezervācijas apstiprināšanas brīdī, Sabiedrība patur tiesības uzskatīt Klienta rezervāciju par atceltu. Individuāli pielāgoti ceļojumi ir jāapmaksā pilnā apmērā rezervācijas veikšanas brīdī. Ja pilns maksājums atšķiras no šajā punktā norādītā, prasība tiks paziņota rezervācijas brīdī un detalizēti norādīta rēķinā.

Sīkāka informācija par klientu: Lai Sabiedrība varētu apstiprināt un garantēt Klienta ceļojuma organizēšanu, Klientam ir jāsniedz visa Klienta informācija, kā arī jāveic pilns maksājums. Ja Klients neiesniedz visu informāciju 60 dienas vai vairāk pirms izbraukšanas, Klientam tiks piemērota administratīvā maksa. Ja Sabiedrība nav saņēmusi klienta informāciju 30 dienas pirms Klienta ceļojuma izbraukšanas, Sabiedrība patur tiesības uzskatīt failu par atceltu, un tiks piemērota pilna atcelšanas maksa. Nepieciešamā Klienta informācija atšķiras atkarībā no ceļojuma, un tā tiks norādīta rezervācijas procesa laikā. Tomēr kā minimums Klienta informācijā jāietver pases numurs, pases derīguma termiņš, pases izdošanas datums un vieta, aizpildīta medicīniskā veidlapa, pilns vārds un uzvārds, kā tas norādīts pasē, ar kuru ceļojat, dzimšanas datums, dzimšanas vieta, valstspiederība un ierašanās informācija (vai citi dokumenti pēc Sabiedrības pieprasījuma). Rezervāciju nevar apstiprināt, ja nav sniegta Klienta informācija.

Kredītkartes izmaksas: Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādiem maksājumiem, kas tiek piemēroti kredītkaršu darījumiem, un neatmaksā vai neatgriež nekādus maksājumus, ko iekasē trešās puses un kas radušies ceļojuma izmaksu darījuma laikā.

5. AUTOOSTAS UN LIDOSTAS TRANSFĒRI
Visās ekskursijās ir iekļauts transfērs no un uz Agadiras lidostu vai Agadiras galveno autoostu, ja vien nav norādīts citādi vai nav norunāts citādi tieši ar My Surf Hostel. Transfērs no citām pilsētām, piemēram, Marakešas, Kasablankas un Essaouiras, nav iekļauts, ja vien tas nav rezervēts par papildu samaksu 48 līdz 72 stundas pirms ierašanās. Mūsu tikšanās vieta Agadiras autoostā ir 20. autobusu stāvvieta Agadiras galvenās autoostas autostāvvietā.
Klientiem, kuru ceļojuma paketē ir iekļauta iekāpšana autoostā, jāgaida tikai 20. pieturā. Pārvietošanās prom no šīs pieturas, iespējams, apgrūtinās autoaizgrābēja vadītāja iespējas atrast klientu, tādējādi izraisot kavēšanos. My Surf Hostel neuzņemas nekādu atbildību, ja klients nolemj doties prom no šīs tikšanās vietas.
Klienta pienākums ir informēt My Surf Hostel par pareizo ierašanās laiku Agadiras galvenajā autoostā vismaz 24 stundas iepriekš, ja vien Klients un My Surf Hostel nav vienojušies citādi.
Pacelšana no lidostas notiek no Agadiras lidostas izejas. Ja ir lidojumu kavējumi, klienta pienākums ir informēt My Surf Hostel par izmaiņām. My Surf Hostel šoferis ir norīkots gaidīt ne ilgāk kā 1 stundu pēc norādītā ierašanās laika, ja Klients kavējas kādu iemeslu dēļ, ja vien Klients nav informējis vai vienojies citādi.
6. CEĻOJUMA ATCELŠANA NO KLIENTA PUSES
Jebkurš Klienta veikts atcelšanas paziņojums ir jāiesniedz rakstiski, un Sabiedrībai tas ir rakstiski jāapstiprina. Datums, kurā Sabiedrība vai tās aģenti saņem anulēšanas pieprasījumu, nosaka piemērojamo atcelšanas maksu.
Turpmāk atcelšanas maksa ir izteikta procentos no kopējās ceļojuma cenas, izņemot apdrošināšanu. Atcelšanas maksa par visiem My Surf Hostel produktiem var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
VISPĀRĪGA REZERVĀCIJA UN ATCELŠANA
Jebkurai rezervācijai, kas veikta, izmantojot citus aģentus vai rezervācijas platformas, kas nav šī tīmekļa vietne, pēc noklusējuma tiek piemēroti šīs tīmekļa vietnes noteikumi un nosacījumi. My Surf Hostel nekādos apstākļos neuzņemas nekādu atbildību vai saistības atmaksāt naudu vai izdarīt izņēmumus šādos gadījumos.
REZERVĀCIJA tiek apstiprināta ar 15% depozītu, un atlikums ir jāsamaksā ierodoties skaidrā naudā vai ar karti. Ja klients vēlas norēķināties ar karti, jāmaksā 3% bankas piemaksa, vai arī mēs varam pieņemt maksājumus skaidrā naudā bez papildu maksas. My Surf Hostel patur tiesības atcelt vai atteikt rezervāciju pat tad, ja ir samaksāts depozīts. Šādā gadījumā My Surf Hostel pēc rakstiska paziņojuma par atcelšanu atmaksās naudu pilnā apmērā.
Klienta veikta atcelšana
15+ dienas pirms ceļojuma - Pilna naudas atmaksa
No 0 līdz 15 dienām pirms ceļojuma izbraukšanas - Atmaksa netiek atmaksāta.
Datuma maiņa
15+ dienas pirms pārgājiena sākuma - bez maksas
No 0 līdz 15 dienām pirms ceļojuma izbraukšanas - Klients zaudē 50% depozītu, ja vien nav panākta cita vienošanās.
Pāreja uz citu paketi
15+ dienas pirms pārgājiena sākuma - bez maksas
No 0 līdz 15 dienām pirms ceļojuma izbraukšanas - Klients zaudē 50% depozītu, ja vien nav panākta cita vienošanās.
7. PRETENZIJAS UN SŪDZĪBAS
Ja Klientam ir sūdzības par kādu no rezervācijas aspektiem, Klientam ir pienākums iesniegt šo sūdzību rakstiski mūsu Mārketinga nodaļai, izmantojot e-pastu: [email protected]. Jūsu sūdzību izskatīšanai ir ieviesti atbilstoši pasākumi, un tiks piedāvāts ātrs risinājums. Mūsu darbinieki nevar rūpēties par Klientu sūdzību pieprasījumiem, kā arī nav atbildīgi par tūlītēju rīcību, ja vien tas nav ārkārtas gadījums.

8. CEĻOJUMA ATCELŠANA NO UZŅĒMUMA PUSES
Uzņēmums patur tiesības atcelt jebkuru ceļojumu jebkāda iemesla dēļ, izņemot nepārvaramas varas apstākļus, neparastus vai neparedzētus apstākļus, kas ir ārpus Uzņēmuma kontroles. Ja Sabiedrība atceļ ceļojumu pirms saskaņotā izbraukšanas datuma jebkāda cita iemesla dēļ, kas nav Klienta vaina, Klients var vai nu:
doties līdzvērtīgas vai labākas kvalitātes aizvietojošā ceļojumā, ja Sabiedrība spēj un vēlas piedāvāt šādu aizvietojošu ceļojumu; vai
izvēlēties zemākas kvalitātes ceļojuma aizstājēju, ja Sabiedrība var un vēlas piedāvāt tādu ceļojumu un atgūt no Sabiedrības cenas starpību starp sākotnēji iegādātā ceļojuma cenu un aizstājēja ceļojuma cenu; vai
pēc iespējas ātrāk saņemt atpakaļ visus saskaņā ar līgumu samaksātos naudas līdzekļus.
Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādiem neparedzētiem izdevumiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas Klientam varētu būt radušies saistībā ar rezervāciju, piemēram, vīzas, vakcinācijas, neatmaksājamiem lidojumiem vai dzelzceļa pārvadājumiem, neatmaksājamām autostāvvietas vai citām nodevām, kā arī par ienākumu zaudējumu vai baudas zaudēšanu utt. Ja Klientam tiek piedāvāta naudas atmaksa, bet viņš pieprasa alternatīvu ceļojumu, kura vērtība ir lielāka nekā sākotnēji rezervētā, Klientam ir jāsamaksā cenas starpība. Ja pēc izbraukšanas nav iespējams nodrošināt būtisku līgumā paredzētā ceļojuma daļu, Sabiedrība veiks piemērotus alternatīvus pasākumus ceļojuma turpināšanai. Ja nav iespējams nodrošināt piemērotu alternatīvu vai Klients pamatoti noraida jebkuru piemērotu alternatīvu, Sabiedrība atmaksās Klientam naudu par neizmantotajām ceļojuma daļām. Ja būtiskas izmaiņas vai atcelšana notiek ne nepārvaramas varas vai citu no Sabiedrības neatkarīgu apstākļu dēļ, Sabiedrība dažos gadījumos piedāvās kompensāciju. Būtiskas izmaiņas neietver kuģa nomaiņu, maršruta izmaiņas, kajīšu kategorijas maiņu vai izmitināšanu viesnīcā, ja tā ir tās pašas kategorijas.

9. NEIZMANTOTIE PAKALPOJUMI
Par neizmantotajiem vai neizmantotajiem pakalpojumiem netiks piešķirtas atlaides vai atmaksāti naudas līdzekļi. Tas attiecas arī uz brīvprātīgu vai piespiedu ceļojuma pārtraukšanu/izstāšanos no ceļojuma, piemēram, slimības, ģimenes locekļa nāves, novēlotas ierašanās ceļojumā vai priekšlaicīgas brīvprātīgas vai piespiedu izbraukšanas gadījumā.
10. CENAS, PIEMAKSAS UN NODOKĻI
Publicēto ceļojumu cena var palielināties vai samazināties no publicēšanas brīža. Sabiedrība iesaka Klientam, veicot rezervāciju, noskaidrot aktuālāko ekskursiju cenu, tostarp citu Sabiedrības sniegto pakalpojumu izmaksas. Sabiedrība patur tiesības paaugstināt ceļojuma cenu pēc tam, kad brīvdiena ir rezervēta, bet to nedarīs vēlāk kā 30 dienas pirms noteiktā izbraukšanas datuma. Pēc apstiprinājuma rēķina izrakstīšanas jebkurš ceļojuma cenas palielinājums būs saistīts ar izmaiņām, kas saistītas ar transporta izmaksu pieaugumu, tostarp degvielas, nodevu, nodokļu vai maksu, kas iekasējamas par pakalpojumiem, piemēram, izkraušanas nodokļi vai iekāpšanas vai izkāpšanas nodevas ostās un lidostu nodevas, tostarp jebkādas valūtas svārstības. Ja pieaugums būs 2% vai mazāks par brīvdienu ceļojuma cenu, Sabiedrība absorbēs izmaiņas savās ceļojuma nodrošināšanas izmaksās. Tomēr, ja palielinājums ir lielāks par 2%, Sabiedrība šo palielinājumu novirzīs Klientam.
Ja cenas palielinājums ir lielāks par 7% no Klienta brīvdienu cenas, tad šādos apstākļos Klients var:
atteikties no līguma, nepiemērojot nekādas sankcijas; vai
pieņemt cenas izmaiņas.

11. VALIDITĀTE
Šajā tīmekļa vietnē un brošūrā norādītās cenas ir balstītas uz tarifiem un izmaksām, kas ir spēkā tīmekļa vietnes publicēšanas vai brošūras drukāšanas brīdī. Uzņēmums patur tiesības mainīt cenas, pirms tūre ir pilnībā apmaksāta. Visi datumi, maršruti un cenas ir tikai orientējoši.
12. FLEXIBILITY
My Surf Hostel var mainīt savu(-os) lidojumu grafiku(-us), tostarp tos, kurus ietekmē citi faktori, piemēram, laikapstākļi, okeāna apstākļi, tehniski kavējumi, un kas attiecas uz visiem šajā biļetē sniegtajiem pakalpojumiem bez iepriekšēja brīdinājuma. Klients novērtē un atzīst, ka šāda veida ceļojumi prasa ievērojamu elastību, un tam ir jāparedz alternatīvas. Katram ceļojumam sniegtais maršruts tikai atspoguļo paredzēto aktivitāšu veidus, un My Surf Hostel nav līgumsaistību to stingri ievērot. Tiek saprasts, ka maršruts, grafiki, maršruti, ērtības un transporta veids var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma vietējo apstākļu vai notikumu dēļ, kas var ietvert slimības vai mehāniskus bojājumus, lidojumu atcelšanu, streikus, valsts mēroga pasākumus, kas izriet no politiskiem strīdiem un kultūras notikumiem, iebraukšanas vai robežsituāciju sarežģījumiem, sezonas laikā, klimata un citiem neparedzamiem vai neparedzamiem apstākļiem.
13. CHANGES
My Surf Hostel patur tiesības mainīt tīmekļa vietnē un brošūrā aprakstītās iespējas, pakalpojumus vai cenas pirms rezervācijas veikšanas. Ja šādas izmaiņas tiek veiktas, klients par to tiks informēts rezervācijas veikšanas laikā vai izmaiņu veikšanas brīdī. Lai gan mūsu Uzņēmums centīsies nodrošināt visus ceļojumus, kā tas ir reklamēts, My Surf Hostel var veikt pamatotas izmaiņas maršrutā, ja uzskatīs to par nepieciešamu vai ieteicamu. Ja tiek veiktas būtiskas izmaiņas, My Surf Hostel informēs Klientu pēc iespējas ātrāk, ja līdz izbraukšanai būs laiks. Par būtiskām izmaiņām tiek uzskatītas izmaiņas, kas ietekmē vismaz vienu no piecām ceļojuma maršruta dienām. Kompensācija netiek maksāta, ja būtiskas izmaiņas ir radušās nepārvaramas varas vai neparedzētu apstākļu dēļ. Ja tiek veiktas būtiskas izmaiņas, Klients var pieņemt izmaiņas, saņemt atpakaļ visu samaksāto naudu vai pieņemt alternatīvu ceļojumu, ko piedāvā My Surf Hostel.
Klienta veiktās izmaiņas: Pārcelšanu no vienas ekskursijas uz citu var veikt tikai vairāk nekā 30 dienas pirms izbraukšanas datuma, ja to apstiprina Uzņēmums. Ja Sabiedrība piekrīt šādam pieprasījumam, Sabiedrība patur tiesības iekasēt summu, kas nepārsniedz pirmās rezervētās ekskursijas depozīta summu. Jebkurš pārcelšanas pieprasījums, kas saņemts mazāk nekā 60 dienas pirms izbraukšanas, netiks pieņemts. Šādā gadījumā Klientam ir jāatceļ rezervācija un pēc tam jāveic atkārtota rezervācija citā ceļojumā. Klients var pārcelt rezervāciju tikai uz izbraukšanas datumu pašreizējā sezonā un nevar pārcelt rezervāciju uz nākamajām sezonām. Jebkura šāda pārcelšana tiks uzskatīta par atcelšanu, un tiks piemērota atcelšanas maksa. Klients var iesniegt pieteikumu, lai Sabiedrība mainītu rezervācijas nosaukumu vairāk nekā 30 dienas pirms izbraukšanas. Nosaukuma maiņu nevar veikt 30 dienas vai mazāk pirms izbraukšanas. Jebkādas nosaukuma izmaiņas ir jāapstiprina Sabiedrībai un jāmaksā piemērojamās administratīvās maksas.
Citas izmaiņas: Jebkuras izmaiņas failā būs atkarīgas no pieejamības un tiks veiktas pēc pieprasījuma. Jebkuras papildu izmaksas, kas radušās saistībā ar izmaiņu veikšanu, tiks iekasētas kopā ar administratīvo maksu. Desmit dienu laikā pirms izbraukšanas rezervācijā nav atļauts veikt nekādas izmaiņas.
Aviobiļetes vai aviobiļetes nekad nav iekļautas nevienā no My Surf Hostel reklamētajiem produktiem vai paketēm. Ja Klients atrod šādus piedāvājumus ārējās tīmekļa vietnēs vai aģentu platformās, My Surf Hostel nav atbildīgs par aviobiļešu piedāvājumiem vai kompensācijām.

14. RISKA PIEŅEMŠANA
Klients apzinās, ka ceļojums ir piedzīvojumiem bagāts un var būt saistīts ar ievērojamu personisko risku. Līdz ar to Klients uzņemas visu šādu risku un atbrīvo Uzņēmumu no visām prasībām un prasībām, kas izriet no jebkādiem zaudējumiem, traumām vai nāves, kas radušies šo risku rezultātā. Pirms ceļojuma sākuma Klientam var lūgt parakstīt dalības veidlapu ar šādu tekstu:
"Es saprotu, ka ceļošana ar My Surf Hostel var būt saistīta ar riskiem (un atlīdzību), kas ir lielāki nekā parastās brīvdienās, un ka es dodos piedzīvojumu ceļojumā, kas saistīts ar nenovēršamiem riskiem. Es saprotu, ka ceļoju uz ģeogrāfiskiem apgabaliem, kuros, cita starpā, izmitināšanas, transporta, drošības, higiēnas, tīrības, medicīnas, telekomunikāciju un infrastruktūras attīstības standarti var neatbilst standartiem, pie kuriem esmu pieradis savās mājās vai kurus es varētu atrast parastās brīvdienās. Esmu izlasījis un sapratis TMy Surf Hostel dokumentāciju par šo ceļojumu, kurā es dodos, un esmu sniedzis My Surf Hostel pārstāvjiem sīkāku informāciju par jebkādām manām iepriekšējām veselības problēmām. Es uzņemos šos riskus un saistības, un es pilnībā uzņemos ceļojuma risku.
Papildu aktivitātes: Es saprotu, ka ceļojuma laikā var būt iespēja piedalīties aktivitātēs, kas nav iekļautas ceļojuma programmā. Es saprotu, ka My Surf Hostel nesniedz nekādus apgalvojumus par aktivitāšu drošību vai kvalitāti, vai to vadošo neatkarīgo operatoru standartiem. Es arī saprotu, ka nekādā veidā neesmu atbildīgs par savu drošību, ja izvēlos piedalīties šādās fakultatīvajās aktivitātēs. Pilnībā apzinoties iepriekš minēto, es tomēr varu izvēlēties piedalīties aktivitātē, un, ja es to daru, es uzņemos pilnu atbildību par jebkādiem ar to saistītajiem riskiem, un uz šādām fakultatīvajām aktivitātēm attiecas iepriekšējā punktā izklāstītais atteikums un atbrīvošana no atbildības."
Sabiedrība organizēs viesnīcas, transporta pakalpojumus vai citus kompleksā ceļojuma elementus ar vietējiem piegādātājiem, kuri var izmantot vietējo operatoru un/vai apakšuzņēmēju pakalpojumus. Higiēnas, izmitināšanas un transporta standarti dažās valstīs, kurās notiek ekskursijas, bieži vien ir zemāki nekā salīdzināmie standarti, ko Klients var sagaidīt savā valstī. Uzņēmums centīsies izraudzīties cienījamus un kompetentus vietējos piegādātājus. Tiks piemēroti piegādātāju noteikumi un nosacījumi, un tie ir skaidri iekļauti līgumā. Tie var ierobežot vai izslēgt piegādātāja atbildību. Sabiedrības atbildība nepārsniedz jebkura piegādātāja atbildību. Novērtējot jebkura piegādātāja pakalpojumu sniegšanu, jāņem vērā attiecīgās valsts vietējie likumi un noteikumi. Klienta sūdzības gadījumā šis līgums tiks uzskatīts par izpildītu, ja ir ievēroti vietējie likumi un noteikumi attiecībā uz šiem pakalpojumiem, pat ja nav ievēroti Amerikas Savienoto Valstu likumi.
15. AUTORITĀTE TURNEJĀ
Visos jautājumos, kas var apdraudēt ceļojuma drošību un labklājību, galīgo lēmumu vienmēr pieņems uzņēmuma ceļojuma vadītājs vai pārstāvis. Veicot rezervāciju Sabiedrībā, Klients piekrīt ievērot ekskursijas vadītāja vai Sabiedrības pārstāvja pilnvaras. Klientam ir stingri jāievēro visu apmeklēto valstu likumi, muitas, valūtas maiņas un narkotiku lietošanas noteikumi. Ja Klients ir saslimis ar jebkādiem veselības vai citiem traucējumiem, kas varētu ietekmēt citu cilvēku prieku no ekskursijas. Klientam ir jāinformē My Surf Hostel vadība rezervācijas brīdī. Ja Klients neievēro iepriekš minēto vai ceļojuma laikā izdara kādu nelikumīgu darbību, vai, ja pēc ceļojuma vadītāja domām, Klienta uzvedība rada vai var radīt briesmas, stresu vai kaitinājumu citiem, Sabiedrība var pārtraukt šī Klienta ceļojuma organizēšanu bez jebkādas atbildības no Sabiedrības puses, un Klientam nav tiesību saņemt nekādu kompensāciju par neizmantotiem vai neizmantotiem pakalpojumiem vai izmaksām, kas radušās ceļojuma organizēšanas pārtraukšanas rezultātā.
16. GARANTĒTI IZBRAUKUMI
Uzņēmums garantē atsevišķus izlidošanas gadījumus pēc saviem ieskatiem. Izbraukšana kļūst garantēta, tiklīdz to ir apstiprinājis viens Klients. Šī izbraukšanas garantija joprojām ir pakļauta nepārvaramas varas apstākļiem, un Sabiedrība patur tiesības jebkurā laikā atcelt garantēto norīkojumu no tās neatkarīgu apstākļu dēļ. Uzņēmums nebūs atbildīgs par jebkādām netiešām izmaksām, kas Klientam rodas šīs rīcības rezultātā.

17. CEĻOŠANAS DOKUMENTI

Derīga pase: Klientam jābūt derīgai pasei, kas nepieciešama ieceļošanai, izceļošanai un ceļošanai katrā ceļojuma maršruta galamērķa punktā (pasei jābūt derīgai sešus mēnešus pēc atgriešanās datuma), visām vīzām, atļaujām un sertifikātiem, tostarp vakcinācijas apliecībām, apdrošināšanas polisēm, kas nepieciešamas visa ceļojuma laikā. Klients uzņemas pilnu atbildību par visu šo dokumentu, vīzu un atļauju iegūšanu pirms ceļojuma sākuma un ir pilnībā atbildīgs par jebkādām nelabvēlīgām sekām, kas rodas trūkstošu vai nepilnīgu dokumentu dēļ. Jebkura informācija vai ieteikumi, ko Sabiedrība sniedz attiecībā uz vīzām, vakcināciju, klimatu, apģērbu, bagāžu, speciālo aprīkojumu u.c., ir tikai konsultatīva un tiek sniegta Klientam, un Sabiedrība nav atbildīga par jebkādām kļūdām vai izlaidumiem attiecībā uz trešo personu, piemēram, attiecīgo valsts iestāžu, sniegto informāciju.

Dokumenti: Lai paātrinātu My Surf Hostel ceļošanas dokumentu izsniegšanu, lūdzu, ņemiet vērā, ka visi ar ceļojumu saistītie dokumenti, piemēram, kuponi, maršruti un rēķini, tiks nosūtīti pa e-pastu vai būs pieejami vietnē www.mysurfhostel.com, tiklīdz Uzņēmums būs saņēmis pilnu samaksu. Sabiedrība patur tiesības piemērot administratīvo maksu tiem Klientiem, kuri vēlas saņemt ceļojuma dokumentus citā veidā.

Ceļojuma informācija: Klienta pienākums ir apmeklēt tīmekļa vietni vai sazināties ar mūsu Operāciju komandu vismaz 72 stundas pirms izbraukšanas, lai pārliecinātos, ka viņa rīcībā ir aktuālākā informācija par ceļojumu, jo kopš Sabiedrība sākotnēji iesniedza ceļojuma dokumentus, tajā var būt veiktas nelielas izmaiņas.

Vīzas: Klienta pienākums ir pārbaudīt vīzu prasības katrā ceļojuma valstī atbilstoši savai valstspiederībai. Vīzu prasības var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma, un Sabiedrība nav atbildīga par Klienta informēšanu par to.

18. NO UZŅĒMUMA NEATKARĪGI FAKTORI (FORCE MAJEURE)

Uzņēmums nekādā veidā nav atbildīgs Klientam par nāvi, miesas bojājumiem, slimību, kaitējumu, kavēšanos vai citiem zaudējumiem vai kaitējumu personai vai īpašumam, kā arī par tiešiem un netiešiem finansiāliem izdevumiem vai par to, ka Uzņēmums nav uzsācis, izpildījis un/vai pabeidzis jebkādu pienākumu pret Klientu, ja šādu nāvi, kavēšanos, miesas bojājumus (tostarp emocionālu stresu vai traumas), slimību, kaitējumu vai citus zaudējumus vai kaitējumu personai vai īpašumam ir izraisījusi stihiska nelaime, karš vai karam līdzīgas darbības, mehāniski bojājumi, teroristu darbības vai to draudi, pilsoņu nemieri, darba grūtības, varas iestāžu iejaukšanās, politiski nemieri, neatkarīgi no tā, kā un kur tie varētu rasties vai tikt izraisīti, nemieri, sacelšanās un valdības ierobežojumi, ugunsgrēks, ārkārtēji laika apstākļi vai jebkāds cits iemesls, ko Sabiedrība nevar kontrolēt un kura sekas nevarētu novērst pat tad, ja tiktu ievērota pienācīga piesardzība; vai notikums, ko Sabiedrība vai pakalpojumu sniedzējs pat ar pienācīgu rūpību nevarēja paredzēt.

19. APDROŠINĀŠANA
Visiem Klientiem, ceļojot kopā ar Uzņēmumu, ir jāsaņem ceļojuma apdrošināšana ar minimālo medicīnisko segumu US$75,000 apmērā, un šai apdrošināšanai ir jāsedz miesas bojājumi, medicīniskie izdevumi, repatriācijas izdevumi un evakuācijas izdevumi. Ja to pieprasa grupas vadītājs vai Sabiedrības pārstāvis, klientiem ir jāiesniedz pierādījumi par apdrošināšanas iegādi un atbilstošu segumu atbilstoši iepriekš minētajām summām. Ieteicams apdrošināšanu paplašināt, iekļaujot arī ceļojuma atcelšanu, saīsināšanu un visus citus izdevumus, kas radušies zaudējumu, bojājumu, traumu, aizkavēšanās vai neērtību dēļ, kas radušās Klientam. Sabiedrība neuzņemas atbildību par bagāžas vai personīgo lietu nozaudēšanu, zādzību vai bojājumiem. Personīgās mantas, kas nozaudētas vai nozagtas, Klientam atrodoties bez uzraudzības sabiedriskās atpūtas telpās vai citās sabiedriskās vietās, uz kuģa, vilcienā, autobusā vai citā transportlīdzeklī, kas ir Sabiedrības īpašumā vai pārvaldībā, vai citur, netiek atlīdzinātas. Zaudējumi, kas radušies parastā nolietojuma un citu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, netiek atlīdzināti. Sabiedrība neuzņemas atbildību un nekādā gadījumā nav atbildīga par vērtīgu priekšmetu vai citu priekšmetu, kas atstāti Sabiedrības izmantotajās telpās, piemēram, viesnīcās, viesu mājās, kuģos, ekspedīcijas transportlīdzekļos vai citos transporta līdzekļos, nozaudēšanu vai bojāšanu. Klients apzinās, ka ceļojuma cenā nav iekļauta apdrošināšana un ka Klientam ir jāsaņem atsevišķa apdrošināšana par papildu samaksu. Iegādājoties ceļojuma apdrošināšanu, Klientam jānodrošina, lai apdrošinātājs būtu informēts par ceļojuma veidu.
20. KLIENTA ATBILDĪBA
Klients apzinās, ka apmeklēs vietas, kuru politiskie, kultūras un ģeogrāfiskie apstākļi rada zināmus riskus, briesmas un fiziskas problēmas, kas ir lielākas nekā ikdienas dzīvē. Klients apliecina, ka, rezervējot ceļojumu ar Uzņēmumu, ir ņēmis vērā iespējamos riskus, briesmas un izaicinājumus, un skaidri uzņemas ar šādiem ceļojuma apstākļiem saistītos riskus. Klients ir pilnībā atbildīgs par to, lai iepazītos ar muitu, laikapstākļiem, fiziskajām grūtībām un likumiem, kas ir spēkā katrā maršruta pieturvietā, un tiek aicināts pirms došanās ceļā atrast vai sazināties ar vietējo vēstniecību vai konsulātu katrā galamērķī.
21. NELEGĀLĀS VIELAS
My Surf Hostel neļauj klientiem mūsu ceļojumos ņemt līdzi nelegālas narkotikas. Ja federālā policija pārbauda un atrod Klienta somā vai pie viņa personas neatļautas narkotikas, My Surf Hostel neuzņemas nekādu atbildību. Klients būs atbildīgs un uzņemsies pilnu atbildību par sekām, kas saistītas ar nelegālo narkotiku pārvadāšanu ārvalstīs.
22. ATLAIDES UN AKCIJAS
Visas atlaides un samazinātas cenas tiek piemērotas pēc uzņēmuma ieskatiem.

23. PRETENZIJAS UN SŪDZĪBAS
Ja Klientam ir pretenzijas pret Uzņēmumu, Klientam vispirms par to ir jāinformē ceļojuma vadītājs pēc iespējas ātrāk, lai sūdzību varētu novērst. Ja apmierinājums netiek panākts, Klientam ir jāsazinās ar Uzņēmuma pārstāvi vai vietējo biroja vadītāju ceļojuma laikā, lai Uzņēmumam tiktu dota iespēja labot šo jautājumu. Ja ceļojuma laikā netiks pausta neapmierinātība, tas samazinās vai likvidēs KlientaKlientaKlientaKlientaKlientaKlienta iespējas pieprasīt kompensāciju no Sabiedrības. Ja, Klientam turpinot ceļojumu, apmierinātība joprojām netiek panākta, izmantojot šos līdzekļus, jebkura turpmāka sūdzība 30 dienu laikā pēc ceļojuma beigām ir jāiesniedz rakstiski Sabiedrībai ar tās aģentu starpniecību vai tieši galvenajam birojam uz [email protected]. Uzņēmums neuzņemsies nekādu atbildību par sūdzībām, kas saņemtas pēc šī termiņa.
24. PAPILDAPRĪKOJUMS PĒC IZVĒLES
Neobligātās papildapmaksas nav daļa no ceļojuma vai līguma. Klients saprata un piekrita, ka jebkura palīdzība, ko sniedz ceļojuma vadītājs vai pārstāvis, organizējot papildu pakalpojumus, neuzliek Sabiedrībai atbildību par papildu pakalpojumiem. Attiecīgi Klients atbrīvo Uzņēmumu no jebkādām pretenzijām un prasībām, kas izriet no jebkādiem zaudējumiem, baudas zaudēšanas, neērtībām vai traumām, kas saistītas ar šādu produktu kvalitāti. Pie izvēles papildpakalpojumiem cita starpā var pieskaitīt raftingu, izjādes ar zirgiem, ekskursiju lidojumus un citus papildpakalpojumus, kas nav iekļauti ceļojuma cenā.
25. ATBILDĪBA
Neobligātās papildapmaksas nav daļa no ceļojuma vai līguma. Klients saprata un piekrita, ka jebkura palīdzība, ko sniedz ceļojuma vadītājs vai pārstāvis, organizējot papildu pakalpojumus, neuzliek Sabiedrībai atbildību par papildu pakalpojumiem. Attiecīgi Klients atbrīvo Uzņēmumu no jebkādām pretenzijām un prasībām, kas izriet no jebkādiem zaudējumiem, baudas zaudēšanas, neērtībām vai traumām, kas saistītas ar šādu produktu kvalitāti. Pie izvēles papildpakalpojumiem cita starpā var pieskaitīt raftingu, izjādes ar zirgiem, ekskursiju lidojumus un citus papildpakalpojumus, kas nav iekļauti ceļojuma cenā.
26. PIEGĀDĀTĀJI UN NEATKARĪGIE DARBUZŅĒMĒJI
Sabiedrība organizēs viesnīcas, transporta pakalpojumus vai citus kompleksā ceļojuma elementus ar vietējiem piegādātājiem, kuri var izmantot vietējo operatoru un/vai apakšuzņēmēju pakalpojumus. Sabiedrība vienmēr centīsies izraudzīties cienījamus un kompetentus vietējos piegādātājus. Tiks piemēroti piegādātāju noteikumi un nosacījumi, un tie ir skaidri iekļauti līgumā. Tie var ierobežot vai izslēgt piegādātāja atbildību. Sabiedrības atbildība nepārsniedz jebkura piegādātāja atbildību. Novērtējot jebkura piegādātāja pakalpojumu sniegšanu, jāņem vērā attiecīgās valsts vietējie likumi un noteikumi. Ne Sabiedrība, ne pārvadātājs nav atbildīgs par neatkarīgiem darbuzņēmējiem.
27. SEVERABILITĀTE
Pieņemsim, ka kāds no šeit ietvertajiem noteikumiem vai nosacījumiem ir neizpildāms vai spēkā neesošs likuma darbības dēļ, pretēji sabiedriskajai kārtībai vai jebkāda cita iemesla dēļ. Šādā gadījumā šāds noteikums vai nosacījums tiek uzskatīts par atdalītu no šā Līguma vai attiecīgi grozīts tikai tādā apmērā, kas nepieciešams, lai visi pārējie noteikumi un nosacījumi paliktu spēkā un būtu saistoši.
28. TIESĪBU PĀRŅĒMĒJI UN CESIONĀRI
Šie Noteikumi un nosacījumi ir saistoši My Surf Hostel un Klientam, kā arī viņu attiecīgajiem mantiniekiem, likumīgajiem pārstāvjiem, tiesību pārņēmējiem un tiesību pārņēmējiem.
30. KĻŪDAS UN NOLAIDĪBAS
Lai gan My Surf Hostel ir centies pārbaudīt šeit sniegto apgalvojumu precizitāti, My Surf Hostel neuzņemas atbildību par kļūdām, izlaidumiem vai netīšu sagrozīšanu, kas var parādīties šajā vietnē un brošūrā.
30. REZERVĀCIJAS
Visas tiešsaistes rezervācijas un aģentūras rezervācijas tiek uzskatītas par rezervētām Amerikas Savienotajās Valstīs, un uz tām attiecas Amerikas Savienoto Valstu tiesību akti un jurisdikcija.
31. ATTĒLI, VIDEOKLIPI UN MĀRKETINGS
Klients piekrīt, ka citi ceļotāji un/vai Uzņēmuma personāls var uzņemt attēlus, fotogrāfijas vai videoklipus, kuros daļēji vai pilnībā var būt redzams Klients ceļojuma laikā. Klients piekrīt, ka Sabiedrība var reproducēt šos attēlus, un Klients piešķir beztermiņa, bezmaksas, pasaules mēroga, neatsaucamu licenci šādu attēlu, fotogrāfiju vai video reproducēšanai jebkurā informācijas nesējā reklāmas un publicitātes nolūkos.
32. NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMU ATJAUNINĀŠANA
Uzņēmums patur tiesības atjaunināt un/vai mainīt šos noteikumus un nosacījumus, un Klients irKlients irKlients irKlients ir atbildīgs par to iepazīšanos. Ar jaunākajiem noteikumiem un nosacījumiem var iepazīties Sabiedrības tīmekļa vietnē www.mysurfhostel.com.
Jūs varat atcelt rezervāciju ne vēlāk kā 15 dienas pirms ierašanās un saņemt atpakaļ savu iemaksu. Ja rezervāciju atceļat mazāk nekā 15 dienas pirms ierašanās vai ja neierodaties, jūs nevarat saņemt atpakaļ savu depozītu.
Apdrošināšana
Ceļojuma apdrošināšana nav iekļauta cenā. Jums "obligāti" jābūt apdrošinātam pirms rezervācijas pie mums!
Fiziskie apstākļi
Klients atzīst un piekrīt, ka My Surf Hostel nevar ietekmēt laikapstākļus, sērfošanu vai citu apkārtējo vidi Klienta uzturēšanās laikā. My Surf Hostel nevar uzņemties atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai neērtībām, kas Klientam radušās iepriekš minēto faktoru dēļ.
Klienta īpašums
Katrs Klients ir vienpersoniski atbildīgs un atbildīgs par visas KlientaKlientaKlientaKlientaKlienta mantas drošu glabāšanu. My Surf Hostel neuzņemas nekādu atbildību par jebkuras klienta mantas nozaudēšanu zādzības, sabojāšanas vai citādā veidā.
Izbeigšana
My Surf Hostel patur vienīgās un ekskluzīvās tiesības izlemt, vai pludmales apstākļi, laikapstākļi vai citi faktori padara kādu konkrētu aktivitāti nedrošu vai nevēlamu, un attiecīgi pārtraukt jebkuru nometni bez kompensācijas.
Atteikums
My Surf Hostel patur vienīgās un ekskluzīvās tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt jebkurai personai, tostarp Klientam, jebkāda iemesla dēļ piedalīties jebkurā My Surf Hostel aktivitātē neatkarīgi no tā, vai šī persona iepriekš ir vai nav samaksājusi par aktivitāti.
Aprīkojums
Ja My Surf Hostel piegādā aprīkojumu jebkuram Klientam, My Surf Hostel nesniedz nekādas garantijas par šāda aprīkojuma stāvokli vai piemērotību, bet darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu atbilstoša aprīkojuma pieejamību. Klients sedz visus My Surf Hostel sniegtā aprīkojuma bojājumus, kas radušies, salabojot, nomainot vai atlīdzinot tos, kā to uzskata par piemērotu sērfotāju treneris, kurš atbild par aprīkojuma piešķiršanu viesim.
Noņemšana
My Surf Hostel patur absolūtas tiesības pēc saviem ieskatiem izņemt jebkuru Klientu, kurš neievēro šos noteikumus, bez atlīdzības.
Personīgā informācija
Visa personiskā informācija, tostarp vārds, uzvārds, kontaktinformācija, tālruņa numurs un e-pasta adrese, tiek izmantota tikai un vienīgi My Surf Hostel rezervācijas veikšanai un netiks izpausta nevienai ārējai struktūrai, izņemot gadījumus, kad tas ir juridiski obligāti nepieciešams tiesībaizsardzības vai imigrācijas nolūkos.
Derīgums
Atteikumi no "agrīnā putna" vai citiem piedāvājumiem ar atlaidi nav atmaksājami. Rezervācijas ir derīgas ceļošanai 12 mēnešu laikā no sākotnējā pirkuma datuma, un tās ir nododamas tālāk.