Pogoji in določila

Pogoji in določila
Spodaj so navedeni pogoji, ki veljajo za vašo rezervacijo v hostlu My Surf Hostel.
Pozorno jih preberite. Vsaka oseba, ki rezervira potovanje v hostlu My Surf Hostel, je odgovorna v skladu s temi pogoji, ki predstavljajo celoten sporazum med podjetjem in stranko v zvezi z vsebino tega sporazuma in so zavezujoči. Ne obstaja nobena ustna ali pisna; predstavitev, jamstvo, predhodni dogovor ali opis storitev, razen tistih, ki so izražene v tem dokumentu. Pogodba je sklenjena s podjetjem My Surf Hostel. Z rezervacijo potovanja se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji, ki urejajo razmerje, pravilnik o odpovedi in omejitve odgovornosti.

1. POGODBA
Vse osebe, ki želijo rezervirati, so pozorno prebrale in v celoti razumejo naslednje pogoje in določila. Z rezervacijo pri družbi ali njenih zastopnikih se v svojem imenu in v imenu vseh oseb, navedenih v rezervaciji, vključno z mladoletniki in invalidnimi osebami, strinjate, da vas zavezujejo ti Pogoji in določila. Rezervacija je sprejeta in postane dokončna šele z dnem, ko družba pošlje potrditveni račun ali elektronsko sporočilo. Takrat nastane pogodba med podjetjem in stranko. Vse osebe, navedene v rezervaciji, se v nadaljevanju imenujejo "stranka", sklicevanje na stranko pa se nanaša na vse tako imenovane osebe.
"Prevoznik" pomeni lastnika in/ali zakupnika in/ali upravitelja plovila ali katero koli drugo osebo, če deluje kot prevoznik ali dejanski prevoznik (v skladu z opredelitvijo iz Atenske konvencije).
"Pogoji prevoza" pomenijo pogoje, ki jih prevoznik določi za vsak prevoz, vključno s prevozom po morju, cesti, železnici ali zraku. Prevoznikovi prevozni pogoji so na voljo na zahtevo in so izrecno vključeni v to pogodbo. Odgovornost prevoznika in družbe za smrt in/ali telesne poškodbe in/ali izgubo in/ali poškodbo prtljage je lahko omejena z mednarodnimi konvencijami, vključno z Atensko, Varšavsko ali Montrealsko konvencijo.
"Pogodba" pomeni pogodbo, sklenjeno med Družbo in stranko v zvezi z ustreznim paketom, prevozom, pustolovščino, večdnevno turo, enodnevno turo ali samostojnim potovanjem, ki se izkaže z izdajo potrditvenega računa, ki ga Družba ali njen prodajni zastopnik pošlje stranki.
"Paket ali paket" pomeni vsako pustolovščino, večdnevno ali z leti ali brez njih in/ali kakršno koli nastanitev, ki traja več kot 24 ur, ter prevoz ali druge turistične storitve, ki niso pomožne prevozu ali nastanitvi in predstavljajo pomemben del paketa.
"Neodvisno potovanje" pomeni rezervacijo vsega, kar je vključeno v paketne storitve hostla My Surf Hostel ali prilagojene počitniške ponudbe in poti. Storitev(-e), ki se zagotovi(-jo), je(so) izlet(-i) ali storitev(-e), navedena(-e) v potrditvi rezervacije.

2. ZDRAVSTVENO STANJE IN POSEBNE ZAHTEVE
Stranka mora družbo med postopkom rezervacije pisno obvestiti o vseh zdravstvenih težavah, nosečnosti, invalidnosti ali kakršnem koli drugem duševnem ali telesnem stanju, ki bi lahko vplivalo na sposobnost potovanja in sodelovanja v dejavnostih hostla My Surf Hostel Če stranka tega ne sporoči družbi, se ji lahko potovanje zavrne. Če družbe ne obvestite o kakršnem koli takšnem stanju, ki bi lahko povzročilo preklic paketa, bodo vse pristojbine, plačane za paket, v celoti izgubljene brez povračila. Nekatera potovanja so lahko za stranke neprimerna zaradi starosti, mobilnosti, invalidnosti, nosečnosti ter telesnih ali duševnih stanj. Stranka je odgovorna, da se pred rezervacijo posvetuje z licenciranim zdravnikom. Družba lahko zavrne prevoz nosečnic, starejših od 24 tednov, ali strank z določenimi bolezenskimi stanji. Družbi ni treba zagotoviti posebnih pripomočkov, razen če se je za to pisno dogovorila. Družba se bo po najboljših močeh trudila izpolniti posebne zahteve strank, vključno s prehranskimi zahtevami, vendar takšne zahteve niso del pogodbe, zato družba ni odgovorna za to, da teh zahtev ne zagotovi ali jih ne upošteva. Zdravstvene ustanove se razlikujejo od države do države, zato Družba ne daje nobenih zagotovil in jamstev glede standarda takšnega zdravljenja. Potovanje z otroki: Na dan prvega potovanja so stranke stare 18 let in se štejejo za odrasle osebe. Odrasla oseba, starejša od 18 let, mora spremljati vsaka dva otroka, mlajša od 18 let. Razmerje med odraslimi in otroki, ki potujejo skupaj, mora biti ena odrasla oseba na dva otroka in dve odrasli osebi na štiri otroke (17 let in manj). Najnižja starost otrok, ki potujejo na izletih, je 12 let (za izlete, namenjene družinam, je najnižja starost 5 let). Vse poizvedbe v zvezi z otroki mora pregledati in odobriti podjetje, ki si pridržuje pravico, da na izletih omeji število potnikov, mlajših od 18 let. Če odrasla oseba, ki spremlja otroka, ni njegov starš ali sta starša ločena, mora starš ali zakoniti skrbnik podpisati "obrazec o soglasju staršev za skrbništvo" (ali predložiti druge dokumente, ki jih zahteva Družba) in ga Družba prejme pred odhodom.
Osnovne zahteve
Osnovni pogoji za vse stranke so, da znajo plavati, so stare 18 let in več, so zdrave pameti in dobrega zdravja. Hostel My Surf si pridržuje absolutno pravico, da po lastni presoji od katere koli stranke zahteva, da opravi kakršen koli test, s katerim oceni, ali je sposobna sodelovati v dejavnostih hostla My Surf.
Zdravstveni pogoji
Stranka s tem izjavlja, da nima zdravstvenih težav, ki bi ji lahko preprečile obisk hostla My Surf Hostel, med drugim akrofobijo, epilepsijo, vrtoglavico, poškodbo udov ali hrbta, angino pektoris ali drugo srčno bolezen, hudo ali nenadzorovano astmo, slabovidnost, depresijo ali okrevanje po nedavni operaciji.

3. VALUTA
Vse cene so navedene v evrih.
Družba prodaja v šestih svetovnih valutah: USD, kanadski dolar (CAD$), avstralski dolar (AUD$) in maroški dirham (MAD). Vendar si družba pridržuje pravico, da za rezervacijo uporabi valuto po lastni izbiri.

4. CELOTEN URNIK PLAČILA/SPREJEMA REZERVACIJE/PODATKOV O STRANKI

Polno plačilo: Družba mora pisno potrditi sprejem strankine rezervacije. Podrobnosti o celotnem plačilu so navedene na potrditvenem računu in/ali v potrditvenem e-poštnem sporočilu. Celotno plačilo cene potovanja je treba opraviti 60 dni pred datumom odhoda prve rezervirane storitve. Če celotnega plačila ne prejmete do roka plačila, cen in prostora za ogled ni mogoče zagotoviti. Če je rezervacija opravljena 60 dni ali manj pred datumom odhoda prve rezervirane storitve, je treba celoten znesek plačati ob potrditvi rezervacije. Če ta znesek ni plačan ob potrditvi rezervacije, si podjetje pridržuje pravico, da strankino rezervacijo obravnava kot odpovedano. Za potovanja po meri je potrebno celotno plačilo ob rezervaciji. Če se plačilo celotnega zneska razlikuje od zneska, navedenega v tej klavzuli, bo zahteva navedena ob rezervaciji in podrobno opisana na računu.

Podrobnosti o stranki: Da bi Družba lahko potrdila in zagotovila potovalne aranžmaje stranke, mora stranka predložiti vse podatke o stranki in celotno plačilo. Če stranka ne zagotovi vseh podatkov 60 dni ali več pred odhodom, se ji zaračuna upravna taksa. Če Družba 30 dni pred odhodom na potovanje ne prejme podatkov o stranki, si pridržuje pravico, da datoteko obravnava kot odpovedano, pri čemer se zaračunajo polni stroški odpovedi. Zahtevani podatki o stranki se razlikujejo od potovanja do potovanja in bodo navedeni med postopkom rezervacije. Vendar pa podatki o stranki vključujejo vsaj številko potnega lista, datum poteka veljavnosti potnega lista, datum izdaje potnega lista in kraj izdaje, izpolnjen zdravstveni obrazec, polno ime, kot je navedeno v potnem listu, s katerim potujete, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo in podatke o prihodu (ali druge dokumente na zahtevo Družbe). Rezervacije ni mogoče potrditi brez predložitve podatkov o stranki.

Stroški kreditne kartice: Družba ni odgovorna za kakršne koli stroške, zaračunane pri transakcijah s kreditno kartico, in ne bo povrnila ali vrnila nobenih stroškov, ki jih zaračunajo tretje osebe in nastanejo med transakcijo stroškov potovanja.

5. PREVOZI Z AVTOBUSNE POSTAJE IN LETALIŠČA
Vsi izleti vključujejo prevoze z letališča Agadir ali glavne avtobusne postaje v Agadirju in nazaj, razen če ni drugače svetovano ali dogovorjeno neposredno s hostlom My Surf Hostel. Prevozi iz drugih mest, kot so Marakeš, Casablanca in Essaouira, niso vključeni, razen če jih 48 do 72 ur pred prihodom rezervirate za doplačilo. Naše zbirno mesto na avtobusni postaji v Agadirju je avtobusno parkirišče številka 20 znotraj parkirišča glavne avtobusne postaje v Agadirju.
Stranke, ki imajo v svoj paket vključen tudi prevzem na avtobusni postaji, lahko počakajo samo na postajališču 20. Če se oddaljite od tega postajališča, bo voznik, ki bo stranko prevzel, verjetno težko našel stranko, kar bo povzročilo zamude. Hostel My Surf Hostel ne prevzema nobene odgovornosti, če se stranka odloči, da se bo oddaljila od te zbirne točke.
Stranka je dolžna obvestiti My Surf Hostel o pravem času prihoda na glavno avtobusno postajo v Agadirju vsaj 24 ur vnaprej, razen če se stranka in My Surf Hostel ne dogovorita drugače.
Prevozi z letališča Agadir potekajo pri izhodu z letališča. Če pride do zamude letov, mora stranka o spremembah obvestiti hostel My Surf Hostel. Voznik My Surf Hostla je določen, da počaka največ 1 uro po napovedanem času prihoda, če stranka iz kakršnih koli razlogov zamuja, razen če stranka ne sporoči ali se dogovori drugače.
6. ODPOVED POTOVANJA S STRANI NAROČNIKA
Vsaka odpoved s strani stranke mora biti podana v pisni obliki in jo mora podjetje pisno potrditi. Od datuma, ko Družba ali njeni zastopniki prejmejo zahtevek za odpoved, so odvisni veljavni stroški odpovedi.
Storno pristojbine so v nadaljevanju izražene kot odstotek celotne cene potovanja brez zavarovanja. Storno pristojbine za vse izdelke My Surf Hostel se lahko razlikujejo brez predhodnega obvestila.
SPLOŠNE REZERVACIJE IN ODPOVEDI
Za vse rezervacije, opravljene prek drugih agentov ali platform za rezervacije, ki niso na tem spletnem mestu, se privzeto uporabljajo pogoji in določila tega spletnega mesta. Hostel My Surf Hostel ni odgovoren za vračila ali izjeme v takšnih primerih pod nobenim pogojem.
REZERVACIJE so potrjene z varščino 15%, preostanek pa je treba plačati ob prihodu z gotovino ali kartico. Če želi stranka plačati s kartico, se zaračuna bančno doplačilo v višini 3%, sicer pa lahko sprejemamo plačila z gotovino brez dodatnih stroškov. My Surf Hostel si pridržuje pravico do preklica ali zavrnitve rezervacije, tudi če je bila plačana varščina. V tem primeru bo My Surf Hostel po pisnem obvestilu o odpovedi v celoti povrnil denar.
Odpoved s strani stranke
15 in več dni pred odhodom na potovanje - polno vračilo denarja
Od 0 do 15 dni pred odhodom na potovanje - brez povračila
Sprememba datuma
15+ dni pred odhodom na treking - brez stroškov
Med 0 in 15 dni pred odhodom na potovanje - Stranka izgubi polog 50%, razen če ni dogovorjeno drugače.
Preklop na drug paket
15+ dni pred odhodom na treking - brez stroškov
Med 0 in 15 dni pred odhodom na potovanje - Stranka izgubi polog 50%, razen če ni dogovorjeno drugače.
7. ZAHTEVKI IN PRITOŽBE
Če se stranka pritoži glede katerega koli vidika svoje rezervacije, mora to pisno predstaviti našemu oddelku za trženje prek e-pošte: [email protected]. Za obravnavo vaših pritožb so bili izvedeni ustrezni ukrepi in ponujena bo hitra rešitev. Naše osebje ne more poskrbeti za zahtevke za pritožbe strank, prav tako ni odgovorno za pomoč pri takojšnjem ukrepanju, razen če gre za nujne primere.

8. ODPOVED POTOVANJA S STRANI DRUŽBE
Družba si pridržuje pravico do odpovedi potovanja iz katerega koli razloga, razen zaradi višje sile, nenavadnih ali nepredvidenih okoliščin, na katere družba nima vpliva. Kadar Družba odpove potovanje pred dogovorjenim datumom odhoda iz kakršnega koli razloga, ki ni krivda naročnika, lahko naročnik
se udeležite nadomestnega potovanja enakovredne ali boljše kakovosti, če je družba sposobna in pripravljena ponuditi takšno nadomestno potovanje; ali
se odločiti za nadomestno potovanje nižje kakovosti, če je družba sposobna in pripravljena ponuditi nadomestno potovanje ter od družbe izterjati razliko v ceni med ceno prvotno kupljenega potovanja in ceno nadomestnega potovanja; ali
čim prej dobiti celotno povračilo vseh sredstev, plačanih na podlagi pogodbe.
Družba ni odgovorna za morebitne naključne stroške ali posledične izgube, ki bi jih stranka imela zaradi rezervacije, kot so vizumi, cepljenja, nevračljivi letalski ali železniški prevozi, nevračljive parkirnine ali druge pristojbine, izguba zaslužka, izguba užitka itd. Če je stranki ponujeno povračilo, vendar zahteva drugo potovanje v višji vrednosti od prvotno rezerviranega, mora stranka plačati razliko v ceni. Če po odhodu ni mogoče zagotoviti pomembnega dela potovanja, za katerega je bila sklenjena pogodba, bo družba poskrbela za ustrezne nadomestne ureditve za nadaljevanje potovanja. Če ni mogoče zagotoviti ustrezne alternative ali če stranka razumno zavrne katero koli ustrezno alternativo, bo družba stranki zagotovila povračilo neizkoriščenih delov potovanja. Če do večje spremembe ali odpovedi ne pride zaradi višje sile ali drugih okoliščin, na katere Družba nima vpliva, bo Družba v nekaterih okoliščinah ponudila odškodnino. Bistvene spremembe ne vključujejo zamenjave plovila, spremembe poti, spremembe kategorije kabine ali hotelske namestitve, če je ta iste kategorije.

9. NEUPORABLJENE STORITVE
Za zamujene ali neuporabljene storitve ni popustov ali povračila denarja. To vključuje prostovoljno ali neprostovoljno prekinitev/odhod s potovanja, npr. bolezen, smrt družinskega člana, pozen prihod na potovanje ali predčasen prostovoljni ali neprostovoljni odhod.
10. CENE, DOPLAČILA IN DAVKI
Cena objavljenih izletov se lahko v času objave zviša ali zniža. Družba priporoča, da se stranka ob rezervaciji pozanima o najaktualnejši ceni izletov, vključno s stroški vseh drugih storitev, ki jih zagotavlja družba. Družba si pridržuje pravico, da po rezervaciji počitnic zviša ceno potovanja, vendar tega ne bo storila pozneje kot 30 dni pred določenim datumom odhoda. Po izdaji potrditvenega računa bo vsako povišanje cene potovanja posledica sprememb zaradi povečanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, pristojbin, davkov ali pristojbin, ki se zaračunavajo za storitve, kot so takse za pristanek ali pristojbine za vkrcanje ali izkrcanje v pristaniščih in letaliških pristojbin, vključno z morebitnim nihanjem valute. Če bi povečanje znašalo 2% ali manj od cene počitnic, bo družba prevzela spremembe v svojih stroških zagotavljanja potovanja. Če pa je povečanje večje od 2%, bo družba to povečanje prenesla na stranko.
Če je povišanje cene večje od 7% cene počitnic stranke, lahko stranka v teh okoliščinah:
odstopiti od pogodbe brez kakršne koli kazni; ali
sprejeti spremembo cene.

11. VALIDNOST
Cene na tem spletnem mestu in v brošuri temeljijo na cenah in stroških, ki so veljali ob objavi na spletnem mestu ali tiskanju brošure. Družba si pridržuje pravico do spremembe cen, preden je potovanje v celoti plačano. Vsi datumi, poti in cene so le okvirni.
12. FLEKSIBILNOST
My Surf Hostel lahko brez predhodnega obvestila spremeni svoj(-e) urnik(-e), vključno s tistimi, na katere vplivajo drugi dejavniki, kot so vremenske razmere, razmere v oceanu, tehnične zamude, in se nanašajo na vse storitve iz te vozovnice. Stranka ceni in priznava, da tovrstna potovanja zahtevajo precejšnjo prilagodljivost, zato mora predvideti nadomestne možnosti. Itinerarij, zagotovljen za vsako potovanje, predstavlja le vrste predvidenih dejavnosti in hostel My Surf Hostel ni pogodbeno zavezan k njegovemu doslednemu upoštevanju. Razume se, da se lahko pot, urniki, itinerarji, ponudba in način prevoza spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi lokalnih okoliščin ali dogodkov, ki lahko vključujejo bolezen ali mehansko okvaro, odpovedi letov, stavke, nacionalne dogodke, ki izhajajo iz političnih sporov in kulturnih priložnosti, težave pri vstopu ali na meji, visoko sezono, podnebje in druge nepredvidljive ali nepredvidljive okoliščine.
13. SPREMEMBE
My Surf Hostel si pridržuje pravico, da pred izvedbo rezervacije spremeni opremo, storitve ali cene, opisane na spletni strani in v brošuri. Če pride do take spremembe, bo stranka o tem obveščena ob rezervaciji ali ob nastanku spremembe. Čeprav si bo naše podjetje prizadevalo, da bodo vsa potovanja potekala tako, kot je bilo objavljeno, lahko pride do razumnih sprememb v programu potovanja, če se podjetju My Surf Hostel to zdi potrebno ali priporočljivo. Če pride do večje spremembe, bo My Surf Hostel stranko obvestil čim prej, če je do odhoda še dovolj časa. Za večjo spremembo se šteje sprememba, ki vpliva na vsaj en dan od petih dni na programu potovanja. Če je večja sprememba posledica višje sile ali nepredvidenih okoliščin, se nadomestilo ne izplača. Ob večji spremembi lahko stranka spremembo sprejme, dobi celotno vračilo vplačanega denarja ali sprejme drugo potovanje, ki ga ponuja My Surf Hostel.
Spremembe, ki jih opravi naročnik: Premestitev z enega potovanja na drugo je mogoča le več kot 30 dni pred datumom odhoda in če jo odobri podjetje. Če Družba takšno zahtevo sprejme, si pridržuje pravico, da zaračuna znesek do višine pologa za prvo rezervirano turo. Zahteva za prenos, prejeta manj kot 60 dni pred odhodom, ne bo sprejeta. V tem primeru mora stranka preklicati rezervacijo in jo nato ponovno rezervirati za drugo potovanje. Stranka lahko prenese rezervacijo samo na datum odhoda v tekoči sezoni in ne more prenesti rezervacije na prihodnje sezone. Vsi taki prenosi se štejejo za odpovedi, za katere se zaračunajo stroški odpovedi. Naročnik lahko več kot 30 dni pred odhodom zahteva, da podjetje spremeni ime rezervacije. Sprememba imena ni mogoča 30 dni ali manj pred odhodom. Za vsako spremembo imena je potrebna odobritev družbe in plačilo ustreznih upravnih pristojbin.
Druge spremembe: Vse spremembe datoteke so odvisne od razpoložljivosti in se izvedejo na podlagi zahtevka. Vsi dodatni stroški, ki nastanejo zaradi spremembe, se zaračunajo skupaj z upravno takso. V desetih dneh pred odhodom ni dovoljeno spreminjati rezervacije.
Letalske karte ali letalske vozovnice niso nikoli vključene v izdelke ali pakete, ki jih oglašuje My Surf Hostel. Če stranka odkrije takšne ponudbe na zunanjih spletnih straneh ali platformah agentov, My Surf Hostel ni odgovoren za ponudbo letalskih vozovnic ali nadomestilo.

14. SPREJEMANJE TVEGANJA
Stranka se zaveda, da je narava potovanja avanturistična in lahko vključuje precejšnje osebno tveganje. Stranka s tem prevzema celotno tveganje in s tem družbo odvezuje vseh zahtevkov in razlogov za tožbe, ki izhajajo iz kakršne koli škode, poškodb ali smrti, ki so posledica teh neločljivo povezanih tveganj. Pred začetkom potovanja se lahko od stranke zahteva, da podpiše obrazec za sodelovanje z naslednjim besedilom:
"Zavedam se, da je potovanje z My Surf Hostel lahko povezano s tveganji (in nagradami), ki presegajo tveganja običajnih počitnic, in da se podajam na pustolovsko potovanje, ki je povezano z nevarnostmi. Zavedam se, da potujem na geografska območja, kjer med drugim standard nastanitve, prevoza, varnosti, higiene, čistoče, zdravstvenih ustanov, telekomunikacij in razvitosti infrastrukture morda ne ustreza standardu, ki sem ga vajen doma ali bi ga našel na običajnih počitnicah. Prebral(a) sem dokumentacijo TMy Surf Hostel za potovanje, na katerega se odpravljam, in jo razumel(a) ter predstavnikom My Surf Hostla posredoval(a) podatke o morebitnih že obstoječih zdravstvenih težavah. Sprejemam ta tveganja in obveznosti ter v celoti prevzemam potovalna tveganja.
Neobvezne dejavnosti: Zavedam se, da se lahko med potovanjem udeležim dejavnosti, ki niso vključene v program potovanja. Razumem, da My Surf Hostel ne daje nobenih zagotovil glede varnosti ali kakovosti dejavnosti ali standarda neodvisnega izvajalca, ki jo izvaja. Razumem tudi, da v primeru, da se odločim za takšne neobvezne dejavnosti, nisem na noben način odgovoren za svojo varnost. S polnim zavedanjem zgoraj navedenega se lahko kljub temu odločim za sodelovanje v dejavnosti, in če to storim, prevzemam polno odgovornost za vsa tveganja, ki so s tem povezana, za takšne neobvezne dejavnosti pa velja odpoved in razrešitev, določena v prejšnjem odstavku."
Družba bo hotele, prevoze ali druge elemente paketa uredila z lokalnimi ponudniki, ki lahko uporabijo storitve lokalnih izvajalcev in/ali podizvajalcev. Standardi higiene, nastanitve in prevoza v nekaterih državah, v katerih potekajo izleti, so pogosto nižji od primerljivih standardov, kot jih stranka lahko pričakuje doma. Družba si bo prizadevala imenovati ugledne in kompetentne lokalne dobavitelje. Veljali bodo pogoji dobaviteljev, ki so izrecno vključeni v pogodbo. Ti lahko omejijo ali izključijo odgovornost dobavitelja. Odgovornost Družbe ne bo presegla odgovornosti katerega koli dobavitelja. Lokalni zakoni in predpisi zadevne države bodo pomembni pri ocenjevanju izvajanja storitev katerega koli dobavitelja. V primeru pritožbe naročnika se bo štelo, da je bila ta pogodba izpolnjena, če so bili izpolnjeni lokalni zakoni in predpisi v zvezi s temi storitvami, tudi če niso bili izpolnjeni zakoni Združenih držav Amerike.
15. AVTORITETA NA TURNEJI
Vodja ali predstavnik družbe vedno sprejme dokončno odločitev o vseh zadevah, ki bi lahko ogrozile varnost in dobro počutje udeležencev potovanja. Z rezervacijo pri Družbi se stranka strinja, da bo upoštevala pooblastila vodje izleta ali predstavnika Družbe. Stranka mora dosledno upoštevati zakone, carine, devizne predpise in predpise o drogah v vseh obiskanih državah. Če ima stranka kakršno koli zdravstveno ali drugo bolezen, ki bi lahko vplivala na uživanje drugih ljudi na turneji. Stranka mora o tem obvestiti vodstvo hostla My Surf Hostel ob rezervaciji. Če stranka ne ravna v skladu z zgoraj navedenim ali med potovanjem stori kakršno koli nezakonito dejanje ali če po mnenju vodje potovanja njeno vedenje povzroča ali bi lahko povzročilo nevarnost, stisko ali nadlogo drugim, lahko družba prekine potovalne aranžmaje te stranke brez kakršne koli odgovornosti družbe, pri čemer stranka ni upravičena do povračila neporabljenih ali zamujenih storitev ali stroškov, nastalih zaradi prekinitve potovalnih aranžmajev.
16. ZAJAMČENI ODHODI
Družba po lastni presoji jamči za izbrane odhode. Odhod postane zajamčen, ko ga potrdi ena stranka. To jamstvo za odhod še vedno velja za primere višje sile in Družba si pridržuje pravico, da kadar koli odpravi zajamčeno imenovanje zaradi okoliščin, na katere nima razumnega vpliva. Družba ne bo odgovorna za kakršne koli posredne stroške, ki bi nastali stranki zaradi tega ukrepa.

17. POTOVALNI DOKUMENTI

Veljavni potni list: Stranka mora imeti veljaven potni list, ki je potreben za vstop, izstop in potovanje po vseh ciljnih točkah na poti (potni list mora biti veljaven šest mesecev po datumu vrnitve), vse vizume, dovoljenja in potrdila, vključno s potrdili o cepljenju in zavarovalnimi policami, ki so potrebni za celotno potovanje. Naročnik prevzema polno odgovornost za pridobitev vseh teh dokumentov, vizumov in dovoljenj pred začetkom potovanja in je sam odgovoren za vse škodljive posledice, ki nastanejo zaradi manjkajoče ali pomanjkljive dokumentacije. Vse informacije ali nasveti družbe v zvezi z vizumi, cepljenjem, podnebjem, oblačili, prtljago, posebno opremo itd. so izključno svetovalnega značaja in so strankam na voljo v vljudnostno, družba pa ni odgovorna za morebitne napake ali opustitve informacij, ki jih posredujejo tretje osebe, na primer ustrezni vladni organi.

Dokumenti: Da bi pospešili izdajo potovalnih dokumentov My Surf Hostel, upoštevajte, da bodo vsi potovalni dokumenti, povezani s potovanjem, kot so kuponi, itinerarji in računi, poslani po e-pošti ali na voljo na spletnem mestu www.mysurfhostel.com, ko bo podjetje prejelo celotno plačilo. Družba si pridržuje pravico, da tistim strankam, ki želijo potovalne dokumente prejeti na drug način, zaračuna administrativno pristojbino.

Podrobnosti o potovanju: Stranka je odgovorna, da vsaj 72 ur pred odhodom obišče spletno stran ali se obrne na našo operativno ekipo in se prepriča, da ima na voljo najnovejše informacije o potovanju, saj so bile od prvotnega posredovanja dokumentov o potovanju s strani družbe morda izvedene manjše spremembe.

Vizumi: Stranka je dolžna preveriti vizumske zahteve za vsako državo potovanja glede na svoje državljanstvo. Vizumske zahteve se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in družba ni odgovorna za obveščanje stranke o tem.

18. DEJAVNIKI, NA KATERE DRUŽBA NIMA VPLIVA (VIŠJA SILA)

Družba ni na noben način odgovorna stranki za smrt, telesne poškodbe, bolezen, škodo, zamudo ali drugo izgubo ali škodo osebi ali premoženju, neposredne in posredne finančne stroške ali za to, da družba ni začela, opravila in/ali dokončala nobene dolžnosti, ki jo ima do stranke, če je takšna smrt, zamuda, telesna poškodba (vključno s čustveno stisko ali poškodbo), bolezen, škoda ali druga izguba ali škoda osebi ali premoženju nastala zaradi višje sile, vojne ali vojni podobnih operacij, mehanskih okvar, terorističnih dejavnosti ali grožnje z njimi, državljanskih nemirov, težav pri delu, vmešavanja oblasti, političnih nemirov, ne glede na to, kako in kje se ti pojavijo ali povzročijo, nemirov, uporov in vladnih omejitev, požara, ekstremnih vremenskih razmer ali katerega koli drugega vzroka, na katerega družba nima razumnega vpliva in katerega posledic ni bilo mogoče preprečiti tudi ob potrebni skrbnosti; ali dogodek, ki ga Družba ali ponudnik storitev tudi z vso potrebno skrbnostjo ni mogel predvideti.

19. ZAVAROVANJE
Vse stranke morajo med potovanjem z družbo skleniti potovalno zavarovanje z minimalnim zdravstvenim kritjem v višini 75.000 ameriških dolarjev (US$75,000), ki mora kriti telesne poškodbe, zdravstvene stroške, stroške repatriacije in stroške evakuacije. Stranke morajo na zahtevo vodje skupine ali predstavnika družbe predložiti dokazilo o nakupu zavarovanja in ustreznem kritju v skladu z zgoraj navedenimi zahtevanimi zneski. Priporočljivo je, da se kritje razširi tako, da vključuje odpoved, skrajšanje in vse druge stroške, ki nastanejo zaradi izgube, škode, poškodbe, zamude ali nevšečnosti, ki nastanejo stranki. Družba ni odgovorna za izgubo, krajo ali poškodbo prtljage ali osebnih predmetov. Osebne stvari, ki jih stranka izgubi ali ji jih ukradejo, ko je brez nadzora v javnih salonih ali drugih javnih prostorih, bodisi na krovu plovila, vlaka, avtobusa ali drugih prevoznih sredstev, ki so v javni lasti ali jih upravlja Družba ali kje drugje, se ne povrnejo. Izgube zaradi običajne obrabe in drugih višjih sil se ne povrnejo. Družba ne more prevzeti odgovornosti in v nobenem primeru ne odgovarja za izgubo ali poškodbo dragocenosti ali drugih predmetov, ki so ostali v ali na objektih, ki jih uporablja Družba, kot so hoteli, domači domovi, plovila, vozila za odpravo ali katero koli drugo prevozno sredstvo. Stranka se zaveda, da cena potovanja ne vključuje zavarovanja in da si mora stranka zagotoviti ločeno zavarovanje z dodatnimi stroški. Pri pridobivanju potovalnega zavarovanja mora stranka zagotoviti, da je zavarovalnica seznanjena z vrsto opravljenega potovanja.
20. ODGOVORNOST STRANKE
Stranka se zaveda, da bo obiskala kraje, kjer politične, kulturne in geografske značilnosti predstavljajo določena tveganja, nevarnosti in fizične izzive, ki so večji od tistih v njenem vsakdanjem življenju. Stranka potrjuje, da je z rezervacijo potovanja pri podjetju upoštevala možna tveganja, nevarnosti in izzive ter izrecno prevzema tveganja, povezana s takšnimi pogoji potovanja. Stranka je sama odgovorna, da se seznani s carinami, vremenskimi razmerami, fizičnimi izzivi in zakoni, ki veljajo na vsaki postaji na poti, ter se ji priporoča, da pred odhodom na pot poišče ali vzpostavi stik z lokalnim veleposlaništvom ali konzulatom v vsaki destinaciji.
21. PREPOVEDANE SNOVI
Hostel My Surf Hostel strankam na naših potovanjih ne dovoljuje prenašanja prepovedanih drog. Če zvezna policija preveri in najde prepovedane droge v torbi ali pri stranki, My Surf Hostel za to ne odgovarja. Za posledice nošenja prepovedanih drog v tuji državi odgovarja in prevzema polno odgovornost stranka.
22. POPUSTI IN PROMOCIJE
Vsi popusti in znižane cene se uporabljajo po presoji družbe.

23. ZAHTEVKI IN PRITOŽBE
Če se stranka pritoži na podjetje, mora o tem najprej čim prej obvestiti vodjo potovanja, da se lahko pritožba odpravi. Če zadovoljstvo ni doseženo, se mora stranka med potovanjem obrniti na predstavnika Družbe ali lokalnega vodjo pisarne, da Družbi omogoči, da zadevo odpravi. Če stranka med potovanjem ne izrazi nezadovoljstva, se zmanjša ali izniči njena možnost, da od družbe zahteva odškodnino. Če zadovoljstvo še vedno ni doseženo s temi sredstvi, medtem ko je stranka na potovanju, je treba vsako nadaljnjo pritožbo v 30 dneh po koncu potovanja pisno poslati družbi prek njenih zastopnikov ali neposredno na sedež družbe na naslov [email protected]. Družba ne prevzema nobene odgovornosti za pritožbe, prejete po tem roku.
24. NEOBVEZNI DODATKI
Neobvezni dodatki niso del potovanja ali pogodbe. Stranka je razumela in sprejela, da zaradi kakršne koli pomoči vodje potovanja ali predstavnika pri organizaciji neobveznih dodatkov družba ni odgovorna za neobvezne dodatke. V skladu s tem naročnik družbo odvezuje vseh zahtevkov in razlogov za tožbe, ki izhajajo iz kakršne koli škode, izgube užitka, neprijetnosti ali poškodb, povezanih s kakovostjo takšnih izdelkov. Neobvezni dodatki med drugim vključujejo rafting, jahanje, izletniške polete in druge dodatke, ki niso vključeni v ceno potovanja.
25. ODGOVORNOST
Neobvezni dodatki niso del potovanja ali pogodbe. Stranka je razumela in sprejela, da zaradi kakršne koli pomoči vodje potovanja ali predstavnika pri organizaciji neobveznih dodatkov družba ni odgovorna za neobvezne dodatke. V skladu s tem naročnik družbo odvezuje vseh zahtevkov in razlogov za tožbe, ki izhajajo iz kakršne koli škode, izgube užitka, neprijetnosti ali poškodb, povezanih s kakovostjo takšnih izdelkov. Neobvezni dodatki med drugim vključujejo rafting, jahanje, izletniške polete in druge dodatke, ki niso vključeni v ceno potovanja.
26. DOBAVITELJI IN NEODVISNI IZVAJALCI
Družba bo hotele, prevoze ali druge elemente paketa uredila z lokalnimi ponudniki, ki lahko uporabijo storitve lokalnih izvajalcev in/ali podizvajalcev. Družba si bo vedno prizadevala imenovati ugledne in kompetentne lokalne dobavitelje. Veljali bodo pogoji dobaviteljev, ki so izrecno vključeni v pogodbo. Ti lahko omejijo ali izključijo odgovornost dobavitelja. Odgovornost Družbe ne bo presegla odgovornosti katerega koli dobavitelja. Lokalni zakoni in predpisi zadevne države bodo pomembni pri ocenjevanju izvajanja storitev katerega koli dobavitelja. Niti družba niti kateri koli prevoznik nista odgovorna za neodvisne izvajalce.
27. SEVERABILNOST
Predpostavimo, da je katerikoli pogoj ali določilo v tem dokumentu neizvršljivo ali neveljavno po zakonu, v nasprotju z javnim redom ali iz katerega koli drugega razloga. V takem primeru se šteje, da je takšen izraz ali pogoj izvzet iz te pogodbe ali ustrezno spremenjen le v obsegu, ki je potreben, da vsi preostali pogoji ostanejo veljavni in še naprej zavezujoči.
28. NASLEDNIKI IN ODSTOPNIKI
Ti pogoji in določila koristijo in so zavezujoči za My Surf Hostel in stranko ter njune dediče, zakonite osebne zastopnike, naslednike in pravne naslednike.
30. NAPAKE IN OPUSTITVE
Čeprav si My Surf Hostel prizadeva preveriti točnost navedb v tem dokumentu, ne more biti odgovoren za napake, opustitve ali nenamerne napačne navedbe, ki se lahko pojavijo na tem spletnem mestu in v brošuri.
30. REZERVACIJE
Vse spletne rezervacije in rezervacije prek agencij se štejejo za rezervirane v Združenih državah Amerike in zanje velja zakonodaja in jurisdikcija Združenih držav Amerike.
31. SLIKE, VIDEOPOSNETKI IN TRŽENJE
Stranka se strinja, da lahko drugi potniki in/ali osebje družbe posnamejo slike, fotografije ali videoposnetke, na katerih je lahko stranka med potovanjem delno ali v celoti. Stranka se strinja, da lahko družba te slike reproducira, stranka pa podeli trajno, brezplačno, svetovno, nepreklicno licenco za reprodukcijo teh slik, fotografij ali videoposnetkov v katerem koli mediju za namene promocije in obveščanja javnosti.
32. POSODABLJANJE POGOJEV
Družba si pridržuje pravico do posodobitve in/ali spremembe teh pogojev, zato je stranka dolžna biti z njimi seznanjena. Najnovejši pogoji so na voljo na spletni strani družbe www.mysurfhostel.com.
Rezervacijo lahko prekličete do 15 dni pred prihodom in dobite nazaj polog. Če rezervacijo prekličete manj kot 15 dni pred prihodom ali če se ne pojavite, ne morete zahtevati vračila pologa.
Zavarovanje
Potovalno zavarovanje ni vključeno v ceno. Pred rezervacijo pri nas ga morate imeti!
Fizični pogoji
Stranka priznava in se strinja, da My Surf Hostel nima nadzora nad vremenom, deskanjem ali drugim okoljem v času bivanja stranke. Hostel My Surf Hostel ne more biti odgovoren za kakršno koli izgubo, škodo ali neprijetnosti, ki jih stranki povzročijo zgoraj navedeni dejavniki.
Lastnina stranke
Vsaka stranka je izključno odgovorna za hrambo celotne lastnine stranke.Vsaka stranka je odgovorna za hrambo celotne lastnine stranke. Hostel My Surf Hostel ni odgovoren za kakršno koli izgubo zaradi kraje, zloma ali druge poškodbe katere koli lastnine stranke.
Zaključek
My Surf Hostel si pridržuje edino in izključno pravico, da odloči, ali je zaradi razmer na plaži, vremena ali drugih dejavnikov katera koli dejavnost nevarna ali odsvetovana, in posledično prekine tabor brez povračila stroškov.
Zavrnitev
My Surf Hostel si pridržuje edino in izključno pravico, da po lastni presoji iz kakršnega koli razloga zavrne sodelovanje katere koli osebe, vključno s stranko, v kateri koli dejavnosti My Surf Hostla, ne glede na to, ali je ta oseba predhodno plačala za dejavnost ali ne.
Oprema
Če My Surf Hostel kateri koli stranki priskrbi opremo, My Surf Hostel ne jamči za stanje ali primernost te opreme, vendar si bo po svojih najboljših močeh prizadeval zagotoviti ustrezno opremo. Stranka bo plačala vso škodo na opremi, ki jo zagotovi My Surf Hostel, bodisi s popravilom, zamenjavo ali povračilom, kot meni trener za deskanje, ki je odgovoren za dodelitev opreme gostu.
Odstranjevanje
My Surf Hostel si pridržuje absolutno pravico, da po lastni presoji odstrani stranko, ki ne izpolnjuje teh pogojev, brez povračila stroškov.
Osebni podatki
Vsi osebni podatki, vključno z imenom, kontaktno številko in e-poštnim naslovom, se uporabljajo izključno za rezervacijo v hostlu My Surf Hostel in ne bodo razkriti nobenemu zunanjemu subjektu, razen če to zahteva zakonska obveznost za namene javnega reda in miru ali priseljevanja.
Veljavnost
Odpovedi "zgodnjih ptic" ali drugih ugodnih ponudb se ne povrnejo. Rezervacije veljajo za potovanje v 12 mesecih od prvotnega datuma nakupa in so prenosljive.