Ehdot ja edellytykset

Ehdot ja edellytykset
Alla ovat ehdot, joita sovelletaan varaukseesi My Surf Hostelissa.
Lue ne huolellisesti. Jokainen henkilö, joka varaa matkan My Surf Hostelista, on vastuussa näiden ehtojen mukaisesti, jotka muodostavat koko yrityksen ja asiakkaan välisen sopimuksen, joka koskee tässä mainittua asiaa, ja ovat sitova sopimus. Ei ole mitään suullista tai kirjallista; edustusta, takuuta, etukäteissopimusta tai palvelukuvausta, joka ei ole muuta kuin tässä ilmaistu. Sopimus on My Surf Hostellin "Yrityksen" kanssa. Varatessasi matkan, sitoudut noudattamaan näitä ehtoja, jotka koskevat suhdetta, peruutusehtoja ja vastuunrajoituksia.

1. SOPIMUS
Kaikki varauksen tehneet henkilöt ovat lukeneet huolellisesti seuraavat ehdot ja ymmärtäneet ne täysin. Tekemällä varauksen yhtiöltä tai sen edustajilta hyväksytte itsenne ja kaikkien varauksessa mainittujen henkilöiden, mukaan lukien alaikäiset ja vammaiset henkilöt, puolesta, että nämä ehdot sitovat teitä. Varaus hyväksytään ja siitä tulee lopullinen vasta siitä päivästä alkaen, jolloin yhtiö lähettää vahvistuslaskun tai sähköpostin. Tässä vaiheessa syntyy sopimus yhtiön ja asiakkaan välille. Kaikkia varauksessa mainittuja henkilöitä kutsutaan jäljempänä "asiakkaaksi", ja viittaukset asiakkaaseen tarkoittavat kaikkia näin mainittuja henkilöitä.
'rahdinkuljettajalla' aluksen omistajaa ja/tai rahtaajaa ja/tai laivanisäntää tai mitä tahansa muuta henkilöä siltä osin kuin se toimii rahdinkuljettajana tai suorittavana rahdinkuljettajana (Ateenan yleissopimuksen määritelmän mukaisesti).
'Kuljetusehdoilla' tarkoitetaan ehtoja, joilla rahdinkuljettaja tarjoaa kuljetuksen, mukaan lukien meri-, maantie-, rautatie- tai ilmakuljetukset. Rahdinkuljettajan kuljetusehdot ovat saatavissa pyydettäessä, ja ne on nimenomaisesti sisällytetty tähän sopimukseen. Rahdinkuljettajan ja yhtiön vastuuta kuolemasta ja/tai henkilövahingosta ja/tai matkatavaroiden katoamisesta ja/tai vahingoittumisesta voidaan rajoittaa kansainvälisillä yleissopimuksilla, kuten Ateenan, Varsovan tai Montrealin yleissopimuksilla.
"Sopimuksella" tarkoitetaan yhtiön ja asiakkaan välillä tehtyä sopimusta, joka koskee kyseistä matkapakettia, kuljetusta, seikkailua, monipäiväistä matkaa, päivämatkaa tai itsenäistä matkaa ja jonka todisteena on yhtiön tai sen myyntiedustajan asiakkaalle lähettämä vahvistuslasku.
"Paketti tai matkapaketti" tarkoittaa mitä tahansa seikkailua, monipäiväistä tai lentoja sisältävää tai sisältämätöntä seikkailua ja/tai yli 24 tuntia kestävää majoitusta sekä kuljetusta tai muita matkailupalveluja, jotka eivät ole kuljetuksen tai majoituksen oheispalveluja ja jotka muodostavat merkittävän osan matkapaketista.
"Itsenäinen matka" tarkoittaa varausta, joka sisältyy My Surf Hostelin pakettipalveluihin tai räätälöityihin lomatarjouksiin ja matkareitteihin. Tarjottava(t) palvelu(t) on/ovat varausvahvistuksessa mainittu(t) matka(t) tai palvelu.

2. SAIRAUDET JA ERITYISVAATIMUKSET
Asiakkaan on ilmoitettava yhtiölle kirjallisesti varausprosessin aikana kaikista sairauksista, raskaudesta, vammaisuudesta tai muusta henkisestä ja/tai fyysisestä tilasta, joka voi vaikuttaa matkakelpoisuuteen ja osallistumiseen My Surf Hostel -hotellin aktiviteetteihin Jos asiakas ei ilmoita asiasta yhtiölle, häneltä voidaan evätä matka. Jos asiakas ei ilmoita yhtiölle mistään tällaisesta tilasta, joka voi johtaa paketin peruuttamiseen, kaikki paketista maksetut maksut menetetään kokonaan eikä mitään palautuksia makseta. Jotkin matkat voivat olla asiakkaalle sopimattomia iän, liikuntakyvyn, vammaisuuden, raskauden ja fyysisten tai psyykkisten tilojen vuoksi. Asiakkaan vastuulla on konsultoida laillistettua lääkäriä ennen varauksen tekemistä. Yhtiö voi kieltäytyä kuljettamasta yli 24 viikkoa raskaana olevia naisia tai asiakkaita, joilla on tiettyjä sairauksia. Yhtiö ei ole velvollinen tarjoamaan mitään erityistiloja, ellei se ole antanut kirjallista suostumusta. Yhtiö tekee parhaansa täyttääkseen asiakkaiden erityistoiveet, mukaan lukien ruokavaliovaatimukset, mutta tällaiset pyynnöt eivät ole osa sopimusta, eikä yhtiö näin ollen ole vastuussa siitä, että näitä pyyntöjä ei ole toteutettu tai noudatettu. Lääketieteelliset palvelut vaihtelevat maittain, eikä yhtiö anna mitään vakuutuksia eikä takuita tällaisen hoidon tasosta. Matkustaminen lasten kanssa: Asiakkaat, jotka ovat 18-vuotiaita ensimmäisenä matkapäivänä, katsotaan aikuisiksi. Jokaista kahta alle 18-vuotiasta lasta kohden on oltava mukana yksi yli 18-vuotias aikuinen. Yhdessä matkustavien aikuisten ja lasten välisen suhteen on oltava yksi aikuinen kahta lasta kohden ja kaksi aikuista neljää lasta (17-vuotiaat ja nuoremmat) kohden. Kiertomatkoilla matkustavien asiakkaiden alaikäraja on 12 vuotta (perheille tarkoitetuilla kiertomatkoilla alaikäraja on 5 vuotta). Yhtiö tarkastaa ja hyväksyy kaikki lapsia koskevat tiedustelut ja pidättää oikeuden rajoittaa alle 18-vuotiaiden matkustajien määrää matkoilla. Jos lapsen mukana seuraava aikuinen ei ole lapsen vanhempi tai vanhemmat ovat eronneet, vanhemman tai laillisen huoltajan on allekirjoitettava (tai toimitettava muut yhtiön pyytämät asiakirjat) vanhempien tai laillisen huoltajan allekirjoittama "Vanhempien suostumus huoltajuuteen" -lomake, jonka yhtiö vastaanottaa ennen matkalle lähtöä.
Perusvaatimukset
Kaikkien asiakkaiden perusvaatimuksena on, että he osaavat uida, ovat vähintään 18-vuotiaita, täysjärkisiä ja terveitä. My Surf Hostel pidättää itsellään ehdottoman oikeuden oman harkintansa mukaan vaatia asiakasta suorittamaan minkä tahansa testin sen arvioimiseksi, pystyykö asiakas osallistumaan My Surf Hostelin toimintaan.
Sairaudet
Asiakas vakuuttaa, että hänellä ei ole mitään sairauksia, jotka voivat estää häntä osallistumasta My Surf Hostel -matkailuun, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen akrofobiaan, epilepsiaan, huimaukseen, raaja- tai selkävammoihin, angina pectorikseen tai muuhun sydänsairauteen, vaikeaan tai hallitsemattomaan astmaan, näkövammaisuuteen, masennukseen tai toipumiseen äskettäisestä leikkauksesta.

3. VALUUTTA
Kaikki hinnat ilmoitetaan euroina.
Yhtiö myy kuudella eri valuutalla: (GBP£), euro (EUR€), Yhdysvaltain dollari (USD$), Kanadan dollari (CAD$), Australian dollari (AUD$) ja Marokon dirham (MAD). Yhtiö pidättää kuitenkin oikeuden soveltaa varaukseen valitsemaansa valuuttaa.

4. TÄYDELLINEN MAKSUAIKATAULU/VARAUKSEN HYVÄKSYMINEN/ASIAKASTIEDOT

Täysi maksu: Yhtiön on vahvistettava asiakkaan varauksen hyväksyminen kirjallisesti. Tarkemmat tiedot maksun suorittamisesta kokonaisuudessaan löytyvät vahvistuslaskusta ja/tai vahvistussähköpostista. Matkan hinta on maksettava kokonaisuudessaan 60 päivää ennen ensimmäisen varatun palvelun lähtöpäivää. Jos täyttä maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, hintoja ja matkapaikkaa ei voida taata. Jos varaus tehdään 60 päivää tai vähemmän ennen ensimmäisen varatun palvelun lähtöpäivää, koko summa on maksettava, kun varaus vahvistetaan. Jos loppusummaa ei makseta varauksen vahvistamisen yhteydessä, yhtiö pidättää oikeuden pitää asiakkaan varausta peruutettuna. Räätälöidyt matkat edellyttävät täyttä maksua varauksen yhteydessä. Jos täysi maksu poikkeaa tässä lausekkeessa esitetystä, vaatimus ilmoitetaan varaushetkellä ja eritellään laskussa.

Asiakkaan tiedot: Jotta yhtiö voi vahvistaa ja taata asiakkaan matkajärjestelyt, asiakkaan on toimitettava kaikki asiakastiedot sekä koko maksu. Jos asiakas ei toimita kaikkia tietoja 60 päivää tai enemmän ennen lähtöä, asiakkaalta veloitetaan hallinnollinen maksu. Jos Yhtiö ei ole saanut asiakastietoja 30 päivää ennen Asiakkaan matkan lähtöä, Yhtiö pidättää oikeuden käsitellä tiedostoa peruutettuna, ja täysiä peruutusmaksuja sovelletaan. Tarvittavat asiakastiedot vaihtelevat matkakohtaisesti, ja ne ilmoitetaan varausprosessin aikana. Vähimmäisvaatimuksena on kuitenkin passin numero, passin voimassaolon päättymispäivä, passin myöntämispäivä ja -paikka, täytetty lääketieteellinen lomake, koko nimi sellaisena kuin se on passissa, jolla matkustat, syntymäaika, syntymäpaikka, kansalaisuus ja saapumistiedot (tai muut yhtiön pyytämät asiakirjat). Varausta ei voida vahvistaa ilman asiakastietojen toimittamista.

Luottokorttimaksut: Yhtiö ei ole vastuussa luottokorttitapahtumiin sovellettavista maksuista, eikä se palauta tai palauta kolmansien osapuolten veloittamia maksuja, jotka ovat aiheutuneet matkan hinnan maksamisen aikana.

5. LINJA-AUTOASEMA- JA LENTOKENTTÄKULJETUKSET
Kaikkiin matkoihin sisältyy kuljetus Agadirin lentokentältä tai Agadirin pääbussiasemalta ja takaisin, ellei toisin ilmoiteta tai sovita suoraan My Surf Hostelin kanssa. Kuljetukset muista kaupungeista, kuten Marrakechista, Casablancasta ja Essaouirasta, eivät sisälly hintaan, ellei niitä varata lisämaksusta 48-72 tuntia ennen saapumista. Tapaamispaikkamme Agadirin linja-autoasemalla on linja-autopysäkki numero 20 Agadirin pääbussiaseman pysäköintialueen sisällä.
Asiakkaiden, joiden pakettiin sisältyy nouto linja-autoasemalta, tulee odottaa vain pysäkillä 20. Siirtyminen pois tältä pysäkiltä vaikeuttaa todennäköisesti noutokuljettajan paikantamista ja aiheuttaa viivästyksiä. My Surf Hostel ei ole vastuussa siitä, jos asiakas päättää poistua tästä kohtaamispaikasta.
Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa My Surf Hostelille oikea saapumisaika Agadirin pääbussiasemalle vähintään 24 tuntia etukäteen, ellei asiakkaan ja My Surf Hostelin välillä ole toisin sovittu ja sovittu.
Nouto lentokentältä tapahtuu Agadirin lentoaseman uloskäynniltä. Jos lento viivästyy, asiakkaan vastuulla on ilmoittaa My Surf Hostelille muutoksista. My Surf Hostel -kuljettajan on määrä odottaa enintään 1 tunti ilmoitetun saapumisajan jälkeen, jos asiakas myöhästyy jostain syystä, ellei asiakas toisin ilmoita tai sovi.
6. MATKAN PERUUTTAMINEN ASIAKKAAN TOIMESTA
Asiakkaan on tehtävä peruutus kirjallisesti, ja yhtiön on vahvistettava se kirjallisesti. Sovellettavat peruutusmaksut määräytyvät sen päivämäärän mukaan, jolloin Yhtiö tai sen edustajat saavat peruutuspyynnön.
Peruutusmaksut ilmoitetaan jäljempänä prosentteina matkan kokonaishinnasta ilman vakuutusta. Kaikkien My Surf Hostel -tuotteiden peruutusmaksut voivat vaihdella ilman ennakkoilmoitusta.
YLEINEN VARAUS & PERUUTUKSET
Kaikkiin varauksiin, jotka tehdään muiden välittäjien tai varausalustojen kuin tämän verkkosivuston kautta, sovelletaan oletusarvoisesti kyseisen verkkosivuston ehtoja. My Surf Hostel ei ole missään olosuhteissa vastuussa tai velvollinen tekemään palautuksia tai poikkeuksia tällaisissa tapauksissa.
VARAUKSET vahvistetaan 15%:n takuumaksulla, ja loppusumma on maksettava saavuttaessa käteisellä tai kortilla. Jos asiakas haluaa maksaa kortilla, peritään 3%:n pankkilisä, tai voimme hyväksyä käteismaksut ilman lisämaksuja. My Surf Hostel pidättää oikeuden peruuttaa tai hylätä varaukset, vaikka takuumaksu olisi maksettu. Tässä tapauksessa My Surf Hostel palauttaa koko rahamäärän kirjallisen peruutusilmoituksen jälkeen.
Asiakkaan tekemä peruutus
15+ päivää ennen matkan lähtöä - Täysi palautus
0-15 päivää ennen matkan lähtöä - Ei palautusta.
Päivämäärän muutos
15+ päivää ennen vaelluksen lähtöä - ei maksuja
0-15 päivää ennen matkan lähtöä - Asiakas menettää 50% talletuksen, ellei toisin sovita.
Vaihda toiseen pakettiin
15+ päivää ennen vaelluksen lähtöä - ei maksuja
0-15 päivää ennen matkan lähtöä - Asiakas menettää 50% talletuksen, ellei toisin sovita.
7. VAATEET JA VALITUKSET
Jos asiakkaalla on valituksia varaukseensa liittyvistä seikoista, asiakkaan on esitettävä valitus kirjallisesti markkinointiosastollemme sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Valitusten käsittelemiseksi on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet, ja niihin tarjotaan nopeaa ratkaisua. Henkilökuntamme ei voi huolehtia asiakkaan valituspyynnöistä, eikä apu ole vastuussa välittömistä toimista, ellei kyseessä ole hätätapaus.

8. MATKAN PERUUTTAMINEN YRITYKSEN TOIMESTA
Yhtiö pidättää oikeuden peruuttaa minkä tahansa matkan mistä tahansa syystä, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä, epätavallisia tai odottamattomia olosuhteita, jotka eivät ole yhtiön hallinnassa. Kun yhtiö peruuttaa matkan ennen sovittua lähtöpäivää jostain muusta syystä kuin asiakkaasta johtuvasta syystä, asiakas voi joko:
ottaa vastaavan tai parempilaatuisen korvaavan matkan, jos yhtiö pystyy ja haluaa tarjota tällaisen korvaavan matkan; tai
ottaa huonompilaatuisen korvaavan matkan, jos yhtiö pystyy ja haluaa tarjota sellaisen, ja periä yhtiöltä takaisin alun perin ostetun matkan ja korvaavan matkan hinnan välisen erotuksen; tai
saada kaikki sopimuksen mukaisesti maksetut rahat takaisin mahdollisimman pian.
Yhtiö ei ole vastuussa mistään satunnaisista kuluista tai välillisistä menetyksistä, joita asiakkaalle on voinut aiheutua varauksen vuoksi, kuten viisumeista, rokotuksista, ei-korvattavista lento- tai rautatiekuluista, ei-korvattavista pysäköinti- tai muista maksuista, ansionmenetyksestä tai nautinnon menetyksestä jne. Jos asiakkaalle tarjotaan hyvitystä, mutta hän pyytää vaihtoehtoista matkaa, joka on arvoltaan suurempi kuin alun perin varattu matka, asiakkaan on maksettava hintaero. Jos matkalle lähdön jälkeen ei voida tarjota merkittävää osaa sovitusta matkasta, yhtiö tekee sopivia vaihtoehtoisia järjestelyjä matkan jatkamiseksi. Jos sopivan vaihtoehdon tarjoaminen on mahdotonta tai jos asiakas kohtuudella kieltäytyy sopivista vaihtoehdoista, yhtiö palauttaa asiakkaalle käyttämättä jääneet matkan osat. Jos matkan merkittävä muutos tai peruutus ei johdu ylivoimaisesta esteestä tai muista yhtiöstä riippumattomista olosuhteista, yhtiö tarjoaa tietyissä olosuhteissa korvausta. Merkittäviin muutoksiin ei kuulu aluksen vaihtaminen, matkareittien muuttaminen, hyttiluokan tai hotellimajoituksen muuttaminen edellyttäen, että se on samaa luokkaa.

9. KÄYTTÄMÄTTÖMÄT PALVELUT
Käyttämättä jääneistä tai käyttämättä jääneistä palveluista ei myönnetä alennuksia eikä rahoja palauteta. Tämä koskee myös vapaaehtoista tai tahatonta matkan lopettamista/lähtöä, esim. sairaus, perheenjäsenen kuolema, myöhästyminen matkalta tai ennenaikainen lähtö joko vapaaehtoisesti tai tahattomasti.
10. HINNAT, LISÄMAKSUT JA VEROT
Julkaistujen matkojen hinta voi nousta tai laskea julkaisuhetkestä. Yhtiö suosittelee, että asiakas ottaa varausta tehdessään selvää matkojensa ajantasaisimmasta hinnasta, mukaan lukien yhtiön tarjoamien muiden palveluiden kustannukset. Yhtiö pidättää oikeuden korottaa matkan hintaa sen jälkeen, kun loma on varattu, mutta ei tee sitä viimeistään 30 päivää ennen sovittua lähtöpäivää. Sen jälkeen, kun vahvistuslasku on annettu, matkan hinnan mahdollinen korotus johtuu kuljetuskustannusten noususta, mukaan lukien polttoainekustannukset, maksut, verot tai palveluista perittävät maksut, kuten laskeutumisverot tai satamissa ja lentokentillä perittävät nousu- tai poistumismaksut, mukaan lukien valuuttakurssimuutokset. Jos korotus olisi enintään 2% matkan hinnasta, yhtiö ottaa muutokset huomioon matkan tarjoamisesta aiheutuvissa kustannuksissaan. Jos korotus on kuitenkin yli 2%, yhtiö siirtää korotuksen asiakkaan maksettavaksi.
Jos hinnankorotus on yli 7% asiakkaan lomahinnasta, asiakas voi näissä olosuhteissa joko:
vetäytyä sopimuksesta ilman seuraamuksia; tai
hyväksyä hinnanmuutoksen.

11. HYVÄKSYNTÄ
Tällä verkkosivustolla ja esitteessä olevat hinnat perustuvat hintoihin ja kustannuksiin, jotka ovat voimassa verkkosivustolle lähettämisen tai esitteen painamisen aikaan. Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa hintoja ennen kuin matka on maksettu kokonaisuudessaan. Kaikki päivämäärät, matkareitit ja hinnat ovat vain suuntaa-antavia.
12. JOUSTAVUUS
My Surf Hostel voi muuttaa aikataulujaan (aikatauluja), mukaan lukien aikataulut, joihin vaikuttavat muut tekijät, kuten sääolosuhteet, meriolosuhteet, tekniset viivästykset, ja jotka liittyvät kaikkiin tämän lipun tarjoamiin palveluihin ilman ennakkoilmoitusta. Asiakas ymmärtää ja tunnustaa, että tämäntyyppiset matkat edellyttävät huomattavaa joustavuutta ja että hänen on varauduttava vaihtoehtoihin. Kutakin matkaa varten laadittu matkasuunnitelma edustaa ainoastaan suunniteltuja aktiviteetteja, eikä My Surf Hostelilla ole sopimusvelvoitetta noudattaa sitä tarkasti. On selvää, että reittiä, aikatauluja, matkareittejä, mukavuuksia ja kuljetusmuotoa voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta paikallisten olosuhteiden tai tapahtumien vuoksi, joita voivat olla esimerkiksi sairaus tai mekaaninen vika, lentojen peruuntuminen, lakot, poliittisista kiistoista ja kulttuuritapahtumista johtuvat kansalliset tapahtumat, maahantulo- tai rajavaikeudet, sesonkiaika, ilmasto ja muut ennalta arvaamattomat tai ennalta arvaamattomat olosuhteet.
13. MUUTOKSET
My Surf Hostel pidättää oikeuden muuttaa verkkosivustolla ja esitteessä kuvattuja tiloja, palveluja tai hintoja ennen varauksen tekemistä. Jos tällainen muutos tehdään, asiakkaalle ilmoitetaan siitä varauksen yhteydessä tai silloin, kun muutos tapahtuu. Vaikka yhtiömme pyrkii toteuttamaan kaikki matkat mainostetun mukaisesti, matkasuunnitelmaan voidaan tehdä kohtuullisia muutoksia, jos My Surf Hostel katsoo sen tarpeelliseksi tai suositeltavaksi. Jos tehdään merkittävä muutos, My Surf Hostel ilmoittaa asiakkaalle siitä mahdollisimman pian, jos siihen on aikaa ennen lähtöä. Merkittävällä muutoksella tarkoitetaan muutosta, joka vaikuttaa vähintään yhteen viiteen päivään matkasuunnitelmasta. Korvausta ei makseta, jos merkittävä muutos johtuu ylivoimaisesta esteestä tai odottamattomista olosuhteista. Kun merkittävä muutos tehdään, asiakas voi hyväksyä muutoksen, saada täyden hyvityksen kaikista maksamistaan rahoista tai hyväksyä My Surf Hostelin tarjoaman vaihtoehtoisen matkan.
Asiakkaan tekemät muutokset: Siirto matkalta toiselle voidaan tehdä vain yli 30 päivää ennen lähtöpäivää ja vain, jos yhtiö on hyväksynyt sen. Jos Yhtiö hyväksyy tällaisen pyynnön, Yhtiö pidättää oikeuden veloittaa enintään ensimmäisenä varatun matkan takuumaksun suuruisen summan. Alle 60 päivää ennen lähtöä vastaanotettuja siirtopyyntöjä ei hyväksytä. Tässä tapauksessa asiakkaan on peruutettava varaus ja tehtävä uusi varaus toiselle matkalle. Asiakas voi siirtää varauksen vain kuluvan kauden lähtöpäivään eikä voi siirtää varausta tuleville kausille. Kaikki tällaiset siirrot katsotaan peruutuksiksi, ja niistä peritään peruutusmaksu. Asiakas voi pyytää yhtiötä muuttamaan varauksen nimeä yli 30 päivää ennen lähtöä. Nimenmuutoksia ei voida tehdä 30 päivää tai vähemmän ennen lähtöä. Nimenmuutokset edellyttävät yhtiön hyväksyntää ja sovellettavia hallinnollisia maksuja.
Muut muutokset: Muut muutokset: Kaikki muutokset tiedostoon riippuvat saatavuudesta ja tehdään pyynnöstä. Muutoksen tekemisestä aiheutuvista lisäkustannuksista veloitetaan hallinnollinen maksu. Varaukseen ei saa tehdä muutoksia kymmenen päivän kuluessa matkan alkamisesta.
LENTOMAKSUT tai lentoliput eivät koskaan sisälly mihinkään My Surf Hostelin mainostamiin tuotteisiin tai paketteihin. Jos asiakas löytää tällaisia tarjouksia ulkopuolisilta verkkosivustoilta tai agenttialustoilta, My Surf Hostel ei ole velvollinen tarjoamaan lentolippuja tai korvauksia.

14. RISKIN HYVÄKSYMINEN
Asiakas hyväksyy, että matka on luonteeltaan seikkailullinen ja saattaa sisältää huomattavan määrän henkilökohtaisia riskejä. Asiakas ottaa tämän myötä vastuulleen kaiken tällaisen riskin ja vapauttaa näin ollen yhtiön kaikista vaatimuksista ja kanteista, jotka johtuvat vahingoista tai vammoista tai kuolemasta, jotka johtuvat näistä luontaisista riskeistä. Ennen matkan alkamista asiakasta voidaan pyytää allekirjoittamaan osallistumislomake, jossa on seuraava teksti:
"Ymmärrän, että My Surf Hostellin kanssa matkustamiseen voi liittyä riskejä (ja palkkioita), jotka ylittävät tavanomaisen loman riskit ja että olen ryhtymässä seikkailumatkalle, johon liittyy vaaroja. Ymmärrän, että matkustan maantieteellisille alueille, joilla muun muassa majoituksen, liikenteen, turvallisuuden, hygienian, puhtauden, terveydenhoitopalvelujen, televiestinnän ja infrastruktuurin taso ei välttämättä ole samaa tasoa kuin mihin olen tottunut kotimaassani tai mihin tavanomaisella lomalla tottuisin. Olen lukenut ja ymmärtänyt TMy Surf Hostel -asiakirjat, jotka koskevat tätä matkaa, johon olen ryhtymässä, ja olen ilmoittanut My Surf Hostelin edustajille yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista ennestään olevista sairauksistani. Hyväksyn nämä riskit ja velvollisuudet ja otan matkariskit täysin vastuulleni.
Vapaaehtoiset aktiviteetit: Ymmärrän, että matkani aikana voi olla tilaisuuksia osallistua aktiviteetteihin, jotka eivät kuulu matkasuunnitelmaan. Ymmärrän, että My Surf Hostel ei anna mitään vakuutuksia aktiviteetin turvallisuudesta tai laadusta tai sitä järjestävän riippumattoman toimijan tasosta. Ymmärrän myös, että en ole millään tavoin vastuussa turvallisuudestani, jos päätän osallistua tällaiseen vapaaehtoiseen toimintaan. Täysin tietoisena edellä esitetystä saatan silti päättää osallistua aktiviteettiin, ja jos teen niin, otan täyden vastuun kaikista siihen liittyvistä riskeistä, ja edellisessä kappaleessa esitetty luopuminen ja vapautus Vapauttamisvelvoitteista koskee tällaisia valinnaisia aktiviteetteja."
Yhtiö järjestää hotellit, kuljetuspalvelut tai muut matkapaketin osat paikallisten toimittajien kanssa, jotka voivat käyttää paikallisten toimijoiden ja/tai alihankkijoiden palveluja. Hygienia-, majoitus- ja kuljetustaso on joissakin maissa, joissa retkiä järjestetään, usein alhaisempi kuin vastaavat standardit, joita asiakas voi odottaa kotimaassaan. Yhtiö pyrkii valitsemaan hyvämaineisia ja päteviä paikallisia toimittajia. Toimittajien ehtoja sovelletaan, ja ne sisällytetään nimenomaisesti sopimukseen. Nämä voivat rajoittaa tai sulkea pois toimittajan vastuun. Yhtiön vastuu ei ylitä minkään toimittajan vastuuta. Asianomaisen maan paikalliset lait ja määräykset ovat merkityksellisiä arvioitaessa minkä tahansa toimittajan palvelujen suorittamista. Jos asiakas tekee valituksen, tämä sopimus katsotaan täytetyksi, jos kyseisiä palveluja koskevat paikalliset lait ja määräykset on täytetty, vaikka Amerikan yhdysvaltojen lakeja ei olisikaan noudatettu.
15. VIRANOMAINEN KIERTUEELLA
Yhtiön matkanjohtajan tai hänen edustajansa päätös on aina lopullinen kaikissa asioissa, jotka saattavat vaarantaa matkan turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Varatessaan matkan yhtiöltä asiakas suostuu noudattamaan matkanjohtajan tai yhtiön edustajan päätöstä. Asiakkaan on ehdottomasti noudatettava kaikkien vierailumaiden lakeja, tulleja, valuutta- ja huumausainesääntöjä. Jos asiakkaalla on jokin sairaus, lääketieteellinen tai muu, joka saattaa vaikuttaa muiden ihmisten nautintoon matkasta. Asiakkaan on ilmoitettava siitä My Surf Hostel Managementille varauksen yhteydessä. Jos asiakas ei noudata edellä mainittuja määräyksiä tai syyllistyy matkan aikana johonkin laittomaan tekoon tai jos matkanjohtajan mielestä asiakkaan käyttäytyminen aiheuttaa tai todennäköisesti aiheuttaa vaaraa, ahdistusta tai häirintää muille, yhtiö voi irtisanoa kyseisen asiakkaan matkajärjestelyt ilman yhtiön vastuuta, eikä asiakas ole oikeutettu saamaan hyvitystä käyttämättömistä tai käyttämättä jääneistä palveluista tai kuluista, jotka ovat aiheutuneet matkajärjestelyjen irtisanomisesta.
16. TAATUT LÄHDÖT
Yhtiö takaa harkintansa mukaan valitut lähdöt. Lähtö on taattu, kun siihen on vahvistettu yksi asiakas. Tämä lähtötakuu on edelleen ylivoimaisen esteen alainen, ja Yhtiö pidättää oikeuden poistaa taatun nimityksen milloin tahansa sellaisten olosuhteiden vuoksi, jotka eivät ole kohtuullisessa määrin hallittavissa. Yhtiö ei ole vastuussa mistään epäsuorista kustannuksista, joita asiakkaalle aiheutuu tästä toimenpiteestä.

17. MATKUSTUSASIAKIRJAT

Voimassa oleva passi: Asiakkaalla on oltava voimassa oleva passi, joka vaaditaan maahantuloon, lähtöön ja matkustamiseen jokaisessa matkan varrella sijaitsevassa määränpäässä (passin on oltava voimassa kuusi kuukautta paluupäivän jälkeen), kaikki viisumit, luvat ja todistukset, mukaan lukien rokotustodistukset ja vakuutukset, joita tarvitaan koko matkan aikana. Asiakas ottaa täyden vastuun kaikkien tällaisten asiakirjojen, viisumien ja lupien hankkimisesta ennen matkan alkua ja on yksin vastuussa kaikista puuttuvista tai puutteellisista asiakirjoista aiheutuvista haitallisista seurauksista. Kaikki yhtiön antamat tiedot tai neuvot viisumeista, rokotuksista, ilmastosta, vaatetuksesta, matkatavaroista, erikoisvarusteista jne. ovat puhtaasti neuvoja, jotka annetaan asiakkaalle kohteliaisuudesta, eikä yhtiö ole vastuussa kolmansien osapuolten, kuten asianmukaisten valtion viranomaisten, antamiin tietoihin liittyvistä virheistä tai puutteista.

Asiakirjat: My Surf Hostel -matka-asiakirjojen myöntämisen nopeuttamiseksi huomioithan, että kaikki matkaan liittyvät matka-asiakirjat, kuten tositteet, matkasuunnitelmat ja laskut, lähetetään sähköpostitse tai ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.mysurfhostel.com, kun yhtiö on vastaanottanut täyden maksun. Yhtiö pidättää oikeuden periä hallintomaksun niiltä asiakkailta, jotka haluavat saada matkustusasiakirjansa muulla tavoin.

Retken yksityiskohdat: Asiakkaan vastuulla on käydä verkkosivustolla tai ottaa yhteyttä toimintaryhmäämme vähintään 72 tuntia ennen lähtöä varmistaakseen, että hänellä on hallussaan ajantasaisimmat matkatiedot, sillä pieniä muutoksia on saatettu tehdä sen jälkeen, kun yhtiö alun perin toimitti matka-asiakirjat.

Viisumit: Asiakkaan vastuulla on tarkistaa kunkin matkustusmaan viisumivaatimukset oman kansalaisuutensa mukaisesti. Viisumivaatimukset voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eikä yhtiö ole vastuussa siitä, että asiakkaalle ilmoitetaan tästä.

18. YRITYKSEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN ULKOPUOLELLA OLEVAT TEKIJÄT (YLIVOIMAINEN ESTE).

Yhtiö ei ole millään tavoin vastuussa asiakkaalle kuolemasta, ruumiinvammasta, sairaudesta, vahingosta, viivästyksestä tai muusta henkilölle tai omaisuudelle aiheutuneesta menetyksestä tai haitasta, eikä suorista tai epäsuorista taloudellisista kustannuksista tai siitä, että yhtiö ei ole aloittanut, suorittanut ja/tai saattanut loppuun mitään asiakkaalle kuuluvia velvoitteita, jos kuolema, viivästys, ruumiinvamma (mukaan lukien henkinen kärsimys tai vamma), sairaus, vahinko tai muu henkilölle tai omaisuudelle aiheutunut menetys tai haitta johtuu luonnonvoimista, sota tai sodan kaltaiset operaatiot, mekaaniset häiriöt, terroristitoiminta tai sen uhka, kansannousut, työvaikeudet, viranomaisten puuttuminen asiaan, poliittiset levottomuudet, miten ja missä tahansa ne voivat syntyä tai johtua, mellakka, kapina ja hallituksen rajoitukset, tulipalo, äärimmäiset sääolosuhteet tai mikä tahansa muu syy, joka ei ole yhtiön kohtuullisessa määrin valvottavissa ja jonka seurauksia ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki huolellisuus olisi toteutettu; tai tapahtuma, jota yhtiö tai palvelujen toimittaja ei ole voinut ennakoida, vaikka se olisi toiminut huolellisesti.

19. VAKUUTUS
Kaikkien asiakkaiden on hankittava matkavakuutus, jonka sairausvakuutus on vähintään US$75,000, kun he matkustavat yhtiön kanssa, ja tämän vakuutuksen on katettava henkilövahingot, sairauskulut, kotiuttamiskulut ja evakuointikulut. Asiakkaiden on esitettävä todiste vakuutuksen ostamisesta ja riittävästä vakuutusturvasta edellä vaadittujen määrien mukaisesti, jos ryhmän johtaja tai yhtiön edustaja sitä pyytää. On erittäin suositeltavaa, että vakuutusturva laajennetaan kattamaan myös peruutukset, matkan keskeytykset ja kaikki muut kulut, jotka aiheutuvat asiakkaalle aiheutuneista menetyksistä, vahingoista, vammoista, viivästyksistä tai haitoista. Yhtiö ei ole vastuussa matkatavaroiden tai henkilökohtaisten tavaroiden katoamisesta, varastamisesta tai vahingoittumisesta. Korvausta ei makseta henkilökohtaisista tavaroista, jotka ovat kadonneet tai varastettu asiakkaan ollessa vartioimatta julkisissa oleskelutiloissa tai muilla julkisilla alueilla, olipa kyse sitten laivasta, junasta, bussista tai muusta yhtiön omistamasta tai ylläpitämästä julkisesta tai muusta liikennevälineestä. Tavanomaisesta kulumisesta ja muista luonnonvoimista johtuvia menetyksiä ei korvata. Yhtiö ei voi ottaa vastuuta eikä missään tapauksessa ole vastuussa yhtiön käyttämiin tiloihin, kuten hotelleihin, kotimajoituksiin, aluksiin, retkikunnan ajoneuvoihin tai muihin kuljetusvälineisiin, jätettyjen arvoesineiden tai muiden tavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta. Asiakas tiedostaa, että matkan hintaan ei sisälly vakuutusta ja että asiakkaan on hankittava erillinen vakuutus lisämaksusta. Matkavakuutusta hankkiessaan asiakkaan on varmistettava, että vakuutuksenantaja on tietoinen matkan tyypistä.
20. ASIAKKAAN VASTUU
Asiakas tiedostaa vierailevansa paikoissa, joissa poliittiset, kulttuuriset ja maantieteelliset ominaisuudet aiheuttavat tiettyjä riskejä, vaaroja ja fyysisiä haasteita, jotka ovat suurempia kuin hänen jokapäiväisessä elämässään. Asiakas tunnustaa, että hän on ottanut huomioon mahdolliset riskit, vaarat ja haasteet varatessaan matkan yhtiön kanssa ja ottaa nimenomaisesti vastatakseen tällaisiin matkaolosuhteisiin liittyvistä riskeistä. Asiakas on yksin vastuussa siitä, että hän tutustuu tulleihin, sääolosuhteisiin, fyysisiin haasteisiin ja lakeihin, jotka ovat voimassa jokaisessa matkan varrella sijaitsevassa pysähdyspaikassa, ja häntä kehotetaan etsimään tai ottamaan yhteyttä ennen matkalle lähtöä paikalliseen suurlähetystöön tai konsulaattiin kussakin kohteessa.
21. LAITTOMAT AINEET
My Surf Hostel ei salli asiakkaiden kuljettaa laittomia huumeita matkoillamme. Jos liittovaltion poliisi tarkastaa ja löytää laittomia huumeita asiakkaan laukusta tai henkilöltä, My Surf Hostel ei ole vastuussa. Asiakas on vastuussa ja ottaa täyden vastuun seurauksista, jotka aiheutuvat laittomien huumeiden kuljettamisesta vieraassa maassa.
22. ALENNUKSET JA MYYNNINEDISTÄMISTOIMET
Kaikkia alennuksia ja alennettuja hintoja sovelletaan yhtiön harkinnan mukaan.

23. VAATEET JA VALITUKSET
Jos asiakas valittaa yrityksestä, hänen on ensin ilmoitettava asiasta matkanjohtajalle mahdollisimman pian, jotta epäkohta voidaan korjata. Jos tyytyväisyyttä ei saavuteta, asiakkaan on otettava yhteyttä yhtiön edustajaan tai paikalliseen toimistopäällikköön matkan aikana, jotta yhtiöllä on mahdollisuus korjata asia. Tyytymättömyyden ilmoittamatta jättäminen matkan aikana vähentää tai poistaa asiakkaanClient'sClient'sClient'sClient'sClient'sClient'sClient'sClient's mahdollisuudet vaatia korvausta yhtiöltä. Jos tyytyväisyyttä ei saavuteta näillä keinoin asiakkaan ollessa matkalla, kaikki lisävalitukset on tehtävä kirjallisesti yhtiölle sen edustajien välityksellä tai suoraan pääkonttoriin osoitteeseen [email protected] 30 päivän kuluessa matkan päättymisestä. Yhtiö ei ota vastuuta tämän ajanjakson jälkeen vastaanotetuista valituksista.
24. LISÄVARUSTEET
Valinnaiset lisämaksut eivät ole osa matkaa tai sopimusta. Asiakas on ymmärtänyt ja hyväksynyt, että matkanjohtajan tai hänen edustajansa antama apu valinnaisten lisävarusteiden järjestämisessä ei tee yhtiötä vastuulliseksi valinnaisista lisävarusteista. Näin ollen asiakas vapauttaa yhtiön kaikista vaatimuksista ja kanteista, jotka johtuvat tällaisten tuotteiden laatuun liittyvistä vahingoista, nautinnon menetyksestä, epämukavuudesta tai vammoista. Valinnaisia lisämaksuja ovat muun muassa koskenlasku, ratsastus, kiertoajelulennot ja muut lisämaksut, jotka eivät sisälly matkan hintaan.
25. VASTUU
Valinnaiset lisämaksut eivät ole osa matkaa tai sopimusta. Asiakas on ymmärtänyt ja hyväksynyt, että matkanjohtajan tai hänen edustajansa antama apu valinnaisten lisävarusteiden järjestämisessä ei tee yhtiötä vastuulliseksi valinnaisista lisävarusteista. Näin ollen asiakas vapauttaa yhtiön kaikista vaatimuksista ja kanteista, jotka johtuvat tällaisten tuotteiden laatuun liittyvistä vahingoista, nautinnon menetyksestä, epämukavuudesta tai vammoista. Valinnaisia lisämaksuja ovat muun muassa koskenlasku, ratsastus, kiertoajelulennot ja muut lisämaksut, jotka eivät sisälly matkan hintaan.
26. TAVARANTOIMITTAJAT JA RIIPPUMATTOMAT TOIMEKSISAAJAT
Yhtiö järjestää hotellit, kuljetuspalvelut tai muut matkapaketin osat paikallisten toimittajien kanssa, jotka voivat käyttää paikallisten toimijoiden ja/tai alihankkijoiden palveluja. Yhtiö pyrkii aina valitsemaan hyvämaineiset ja pätevät paikalliset toimittajat. Toimittajien ehtoja sovelletaan, ja ne sisällytetään nimenomaisesti sopimukseen. Ne voivat rajoittaa tai sulkea pois toimittajan vastuun. Yhtiön vastuu ei ylitä minkään toimittajan vastuuta. Asianomaisen maan paikalliset lait ja määräykset ovat merkityksellisiä arvioitaessa minkä tahansa toimittajan palvelujen suorittamista. Yhtiö tai mikään liikenteenharjoittaja ei ole vastuussa riippumattomista toimeksisaajista.
27. SEVERABILITY
Oletetaan, että jokin tämän sopimuksen sisältämä ehto tai edellytys ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai pätemätön lain nojalla, yleisen järjestyksen vastaisesti tai jostain muusta syystä. Siinä tapauksessa kyseinen ehto katsotaan irrotetuksi tästä sopimuksesta tai sitä muutetaan vastaavasti vain siinä määrin kuin on tarpeen, jotta kaikki muut ehdot pysyvät voimassa ja sitovina.
28. SEURAAJAT JA LUOVUTUKSENSAAJAT
Nämä käyttöehdot ovat My Surf Hostelin ja asiakkaan sekä heidän perillistensä, laillisten edustajiensa, seuraajiensa ja oikeudenomistajiensa eduksi ja sitovat heitä.
30. VIRHEET JA LAIMINLYÖNNIT
Vaikka My Surf Hostel on pyrkinyt huolellisesti tarkistamaan tässä esitettyjen tietojen paikkansapitävyyden, My Surf Hostel ei ole vastuussa mistään virheestä, laiminlyönnistä tai tahattomasta vääristelystä, joka saattaa esiintyä tällä verkkosivustolla ja esitteessä.
30. VARAUKSET
Kaikkien online-varausten ja toimistovarausten katsotaan olevan varattuja Amerikan yhdysvalloissa, ja niihin sovelletaan Amerikan yhdysvaltojen lakia ja lainkäyttövaltaa.
31. KUVAT, VIDEOT JA MARKKINOINTI
Asiakas hyväksyy sen, että muut matkustajat ja/tai yhtiön henkilökunta voivat ottaa kuvia, valokuvia tai videoita, joissa asiakas voi esiintyä osittain tai kokonaan matkan aikana. Asiakas suostuu siihen, että yhtiö voi jäljentää näitä kuvia, ja asiakas myöntää ikuisen, tekijänpalkkioista vapaan, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman lisenssin jäljentää näitä kuvia, valokuvia tai videoita missä tahansa välineessä myynninedistämis- ja mainostarkoituksiin.
32. EHTOJEN PÄIVITTÄMINEN
Yhtiö pidättää oikeuden päivittää ja/tai muuttaa näitä ehtoja, ja asiakkaan vastuulla on tutustua niihin. Viimeisimmät ehdot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.mysurfhostel.com. Asiakas voi tutustua uusimpiin ehtoihin.
Voit peruuttaa varauksen viimeistään 15 päivää ennen saapumista ja saada talletuksen takaisin. Jos peruutat varauksen alle 15 päivää ennen saapumista tai jos et saavu paikalle, et voi vaatia takuumaksua takaisin.
Vakuutus
Matkavakuutus ei sisälly hintaan. Teillä "täytyy" olla sellainen ennen kuin varaatte meiltä!
Fyysiset olosuhteet
Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että My Surf Hostel ei voi vaikuttaa säähän, aallokkoon tai muuhun ympäristöön Asiakkaiden Asiakkaiden Asiakkaiden Asiakkaiden Asiakkaiden oleskelun aikana. My Surf Hostel ei ole vastuussa mistään menetyksestä, vahingosta tai epämukavuudesta, joka aiheutuu asiakkaalle edellä mainituista tekijöistä.
Asiakkaan omaisuus
Kukin Asiakas on yksin vastuussa ja velvollinen säilyttämään kaiken Asiakkaan Asiakkaan Asiakkaan Asiakkaan Asiakkaan Asiakkaan omaisuuden. My Surf Hostel ei ole vastuussa mistään asiakkaan omaisuuden menetyksestä varkauden, rikkoutumisen tai muun sellaisen vuoksi.
Lopetus
My Surf Hostel pidättää itsellään ainoan ja yksinomaisen oikeuden päättää, tekevätkö rantaolosuhteet, sää tai muut tekijät jostain tietystä aktiviteetista vaarallisen tai epäsuotuisan, ja näin ollen päättää minkä tahansa leirin ilman hyvitystä.
Kieltäytyminen
My Surf Hostel pidättää yksinomaisen ja yksinomaisen oikeuden kieltäytyä täydellä harkinnallaan keneltä tahansa henkilöltä, mukaan lukien asiakkaalta, mistä tahansa syystä osallistumasta mihin tahansa My Surf Hostelin aktiviteettiin, riippumatta siitä, onko kyseinen henkilö maksanut aktiviteetista aiemmin vai ei.
Laitteet
Jos My Surf Hostel toimittaa asiakkaalle varusteita, My Surf Hostel ei anna mitään takuuta niiden kunnosta tai sopivuudesta, mutta tekee parhaansa varmistaakseen, että saatavilla on riittävät varusteet. Asiakas maksaa kaikki My Surf Hostelin toimittamien varusteiden vahingot joko korjaamalla, korvaamalla tai hyvittämällä ne, kuten varusteiden jakamisesta vieraalle vastaava surffivalmentaja katsoo sopivaksi.
Poistaminen
My Surf Hostel pidättää itsellään ehdottoman oikeuden poistaa harkintansa mukaan asiakkaat, jotka eivät noudata näitä ehtoja, ilman hyvitystä.
Henkilökohtaiset tiedot
Kaikkia henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeä, yhteystietonumeroa ja sähköpostiosoitetta, käytetään ainoastaan varauksen tekemiseen My Surf Hostelissa, eikä niitä luovuteta kenellekään ulkopuoliselle taholle, ellei lakisääteinen velvoite vaadi sitä lakia ja järjestystä tai maahanmuuttoa varten.
Voimassaolo
Varhaislintutarjousten tai muiden alennettujen tarjousten peruutuksia ei palauteta. Varaukset ovat voimassa 12 kuukauden kuluessa alkuperäisestä ostopäivästä, ja ne ovat siirrettävissä.