Feltételek és feltételek

Feltételek és feltételek
Az alábbiakban a My Surf Hostelben történő foglalásra vonatkozó általános szerződési feltételeket ismertetjük.
Kérjük, figyelmesen olvassa el őket. Bármely személy, aki a My Surf Hostelnél foglal utazást, a jelen feltételek szerint felel, amelyek a Társaság és az Ügyfél közötti teljes megállapodást képezik a jelen szerződés tárgyával kapcsolatban, és kötelező érvényű megállapodást képeznek. Nincs szóbeli vagy írásbeli; képviselet, garancia, előzetes megállapodás, vagy a szolgáltatások leírása az itt kifejezettektől eltérő. A szerződés a My Surf Hostel "a Társasággal" jön létre. Az utazás foglalásával Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyek a kapcsolatra, a lemondási szabályokra és a felelősség korlátozására vonatkoznak.

1. A SZERZŐDÉS
Minden foglalni kívánó személy gondosan elolvasta és teljes mértékben megértette az alábbi Általános Szerződési Feltételeket. A Társaságnál vagy annak ügynökeinél történő foglalással Ön a saját és a foglalásban megnevezett személyek - beleértve a kiskorúakat és a fogyatékkal élő személyeket is - nevében elfogadja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek kötelező érvényűek. A foglalás csak attól a naptól kezdve elfogadott és végleges, amikor a Társaság visszaigazoló számlát vagy e-mailt küld. Ekkor jön létre a szerződés a Társaság és az Ügyfél között. A foglalásban megnevezett minden személyt a továbbiakban "Ügyfélnek" nevezünk, és az Ügyfélre történő hivatkozások az összes így megnevezett személyre vonatkoznak.
"Fuvarozó": a hajó tulajdonosa és/vagy bármely bérlője és/vagy kezelője vagy bármely más személy, amennyiben fuvarozóként vagy teljesítő fuvarozóként jár el (az athéni egyezményben szereplő meghatározás szerint).
"Fuvarozási feltételek": a fuvarozó által biztosított szállítási feltételek, beleértve a tengeri, közúti, vasúti vagy légi fuvarozást is. A fuvarozó fuvarozási feltételei kérésre rendelkezésre állnak, és kifejezetten beépülnek a jelen Szerződésbe. A fuvarozó és a Társaság felelősségét a halál vagy személyi sérülés és/vagy a poggyász elvesztése és/vagy károsodása esetén nemzetközi egyezmények, beleértve az athéni, a varsói vagy a montreali egyezményt, korlátozhatják.
"Szerződés": a Társaság és az Ügyfél között az adott Csomagra, transzferre, kalandtúrára, többnapos kirándulásra, egynapos kirándulásra vagy önálló utazásra vonatkozóan megkötött szerződés, amelyet a Társaság vagy annak értékesítési ügynöke által az Ügyfélnek küldött visszaigazoló számla kiállítása igazol.
"Csomag vagy csomag": bármely kaland, többnapos, repüléssel vagy anélkül és/vagy 24 órát meghaladó időtartamú szállással, valamint a szállítással vagy a szállással nem összefüggő, a csomag jelentős részét képező szállítással vagy egyéb turisztikai szolgáltatással.
"Független utazás": a My Surf Hostel csomagolt szolgáltatásaiban vagy személyre szabott üdülési ajánlatokban és útvonalakban foglaltak foglalása. A nyújtandó szolgáltatás(ok) a foglalási visszaigazolásban említett túra(k) vagy szolgáltatás(ok).

2. EGÉSZSÉGÜGYI FELTÉTELEK ÉS KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK
Az Ügyfél köteles a foglalási folyamat során írásban értesíteni a Társaságot minden olyan egészségügyi állapotról, terhességről, fogyatékosságról vagy bármely más mentális és/vagy fizikai állapotról, amely befolyásolhatja az utazásra és a My Surf Hostel tevékenységeiben való részvételre való alkalmasságot A Társaság értesítésének elmulasztása az Ügyfél utazásának megtagadását eredményezheti. A Társaság értesítésének elmulasztása bármely olyan állapotról, amely a csomag törlését eredményezheti, a csomagért fizetett díjak teljes elvesztését eredményezi, visszatérítés nélkül. Egyes utazások nem alkalmasak az Ügyfelek számára életkor, mozgásképesség, fogyatékosság, terhesség, valamint fizikai vagy mentális állapotok miatt. Az Ügyfél felelőssége, hogy a foglalás előtt konzultáljon egy engedéllyel rendelkező orvossal. A Társaság megtagadhatja a 24. hétnél idősebb terhes nők vagy bizonyos betegségben szenvedő Ügyfelek szállítását. A Vállalat nem köteles semmilyen különleges létesítményt biztosítani, kivéve, ha írásban beleegyezett. A Társaság mindent megtesz az Ügyfelek különleges kéréseinek teljesítése érdekében, beleértve a diétás igényeket is, de ezek a kérések nem képezik a szerződés részét, és ezért a Társaság nem vállal felelősséget azért, hogy ezeket a kéréseket nem biztosítja vagy nem teljesíti. Az egészségügyi létesítmények országonként eltérőek, és a Társaság nem vállal felelősséget és nem szavatol az ilyen ellátás színvonaláért. Utazás gyermekekkel: Az első utazás időpontjában 18. életévüket betöltött ügyfelek felnőttnek minősülnek. Minden két 18 év alatti gyermeket egy 18 év feletti felnőttnek kell kísérnie. Az együtt utazó felnőttek és gyermekek arányának két gyermekenként egy felnőttnek, illetve négy (17 éves és fiatalabb) gyermekenként két felnőttnek kell lennie. A túrákon utazó ügyfelek alsó korhatára 12 év (a Családi túrák esetében a minimális életkor 5 év). A gyermekekkel kapcsolatos minden megkeresést a Társaságnak kell megvizsgálnia és jóváhagynia, amely fenntartja a jogot, hogy korlátozza a 18 év alatti utazók számát a túrákon. Ha a gyermeket kísérő felnőtt nem a gyermek szülője, vagy a szülők elváltak, akkor a "Szülői beleegyezés gyámsági űrlapot" a szülőnek vagy a törvényes gyámnak alá kell írnia (vagy a Társaság által kért más dokumentumot kell benyújtania), és azt a Társaságnak indulás előtt be kell kapnia.
Alapvető követelmények
Minden ügyfélnek alapkövetelmény, hogy tudjon úszni, legyen 18 éves vagy annál idősebb, legyen épelméjű és jó egészségi állapotban. A My Surf Hostel fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármely Ügyféltől bármilyen vizsgálatot kérjen annak megállapítására, hogy az Ügyfél képes-e részt venni a My Surf Hostel tevékenységeiben.
Orvosi állapotok
Az Ügyfél ezzel kijelenti, hogy nem szenved olyan egészségügyi problémában, amely megakadályozhatja a My Surf Hostel programban való részvételt, beleértve, de nem kizárólagosan az akrofóbiát, epilepsziát, szédülést, végtag- vagy hátsérülést, anginát vagy más szívbetegséget, súlyos vagy ellenőrizetlen asztmát, látáskárosodást, depressziót, illetve nemrégiben végzett műtét utáni lábadozást.

3. VÁLTOZÁS
Minden ár euróban van feltüntetve.
A Társaság hat globális pénznemben értékesít: (GBP£), euró (EUR€), amerikai dollár (USD$), kanadai dollár (CAD$), ausztrál dollár (AUD$) és marokkói dirham (MAD). A Társaság azonban fenntartja a jogot, hogy a foglalásra az általa választott pénznemet alkalmazza.

4. TELJES FIZETÉSI ÜTEMTERV/FOGLALÁS ELFOGADÁSA/ÜGYFÉL ADATAI

Teljes kifizetés: A Társaságnak írásban kell megerősítenie az Ügyfél foglalásának elfogadását. A teljes kifizetésre vonatkozó részleteket a visszaigazoló számla és/vagy a visszaigazoló e-mail tartalmazza. Az utazás árának teljes kifizetése 60 nappal az első lefoglalt szolgáltatás indulási időpontja előtt esedékes. Ha a teljes összeg nem érkezik meg az esedékességig, az árakat és a túrahelyet nem lehet garantálni. Ha a foglalás 60 nappal vagy annál rövidebb idővel az első lefoglalt szolgáltatás indulási időpontja előtt történik, akkor a teljes összeg a foglalás visszaigazolásakor fizetendő. Ha ez az egyenleg a foglalás visszaigazolásakor nem kerül kifizetésre, a Társaság fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél foglalását töröltnek tekintse. A személyre szabott utazások teljes összegének kifizetése a foglaláskor szükséges. Ha a teljes összeg megfizetése eltér az ebben a záradékban foglaltaktól, a foglaláskor tájékoztatjuk a követelésről, és a számlán részletezzük.

Ügyfél részletek: Ahhoz, hogy a Társaság visszaigazolja és garantálja az Ügyfél utazását, az Ügyfélnek meg kell adnia az összes ügyféladatot a teljes összeg kifizetésével együtt. Ha az Ügyfél nem adja meg az összes adatot 60 nappal az indulás előtt vagy annál korábban, az Ügyfélnek adminisztrációs díjat kell fizetnie. Ha a Társaság 30 nappal az Ügyfél utazásának indulása előtt nem kapja meg az ügyfél adatait, a Társaság fenntartja a jogot, hogy az aktát töröltnek tekintse, és a teljes lemondási díjat alkalmazza. A szükséges ügyféladatok túránként változnak, és a foglalási folyamat során tájékoztatjuk őket. Az ügyféladatok azonban legalább az útlevélszámot, az útlevél lejárati dátumát, az útlevél kiállításának dátumát és helyét, a kitöltött orvosi nyomtatványt, az útlevélben szereplő teljes nevet, a születési dátumot, a születési helyet, az állampolgárságot és az érkezési adatokat (vagy a Társaság által kért egyéb dokumentumokat) tartalmazzák. A foglalás nem erősíthető meg az ügyféladatok megadása nélkül.

Hitelkártya terhelések: A Társaság nem felelős a hitelkártya-tranzakciók során felmerülő díjakért, és nem téríti vissza, illetve nem téríti vissza a harmadik felek által felszámított és az utazás költségeinek lebonyolítása során felmerülő díjakat.

5. BUSZPÁLYAUDVAR ÉS REPÜLŐTÉRI TRANSZFER
Minden túra tartalmazza az Agadir repülőtérre vagy az Agadir fő buszpályaudvarra történő transzfert, kivéve, ha másképp nem jelezzük vagy közvetlenül a My Surf Hostellel nem egyeztetjük. Más városokból, mint például Marrakech, Casablanca és Essaouira, a transzfer nem tartalmazza a költségeket, kivéve, ha 48-72 órával az érkezés előtt plusz költséggel foglalják le. Találkozási pontunk az agadiri buszpályaudvaron a 20-as busz parkolója az agadiri fő buszpályaudvar parkolójában.
Minden olyan ügyfélnek, akinek a csomagja tartalmazza a buszpályaudvaron történő felszállást, csak a 20-as megállónál kell várakoznia. Ha eltávolodik ettől a megállótól, akkor a felszálló sofőr valószínűleg nehezebben találja meg az ügyfelet, ami késéseket okozhat. A My Surf Hostel nem vállal felelősséget azért, ha az Ügyfél úgy dönt, hogy eltávolodik ettől a találkozási ponttól.
Az Ügyfél felelőssége, hogy legalább 24 órával korábban tájékoztassa a My Surf Hostel-t a helyes érkezési időpontról az Agadir fő buszpályaudvarra, kivéve, ha az Ügyfél és a My Surf Hostel másképp állapodik meg és egyeztet.
A reptéri felszállások az agadiri repülőtér kijáratától indulnak. Amennyiben a járat késik, az Ügyfél felelőssége, hogy tájékoztassa a My Surf Hostel-t a változásokról. A My Surf Hostel sofőrje legfeljebb 1 órával a megadott érkezési idő után várakozik, ha az Ügyfél bármilyen okból késik, kivéve, ha az Ügyfél másképp jelzi vagy intézkedik.
6. A TÚRA LEMONDÁSA AZ ÜGYFÉL RÉSZÉRŐL
Az Ügyfélnek minden lemondást írásban kell megtennie, és azt a Társaságnak írásban el kell ismernie. Az alkalmazandó lemondási díjakat az a nap határozza meg, amikor a Társaság vagy annak megbízottai megkapják a lemondási kérelmet.
A lemondási díjakat a továbbiakban a teljes, biztosítás nélküli utazási ár százalékában fejezzük ki. A My Surf Hostel összes termékének lemondási díja előzetes értesítés nélkül változhat.
ÁLTALÁNOS FOGLALÁSOK ÉS LEMONDÁSOK
Az ezen a weboldalon kívüli egyéb ügynökökön vagy foglalási platformokon keresztül történő foglalás esetén alapértelmezés szerint az adott weboldal Általános Szerződési Feltételei alkalmazandók. A My Surf Hostel semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget arra, hogy ilyen esetekben visszatérítést vagy kivételeket tegyen.
A foglalásokat 15% előleggel erősítik meg, a fennmaradó összeget pedig érkezéskor kell kifizetni készpénzben vagy kártyával. Amennyiben az Ügyfél kártyával kíván fizetni, 3% banki felárat számítunk fel, vagy készpénzes fizetést is elfogadunk, külön díj nélkül. A My Surf Hostel fenntartja a jogot a foglalások lemondására vagy visszautasítására, még akkor is, ha a foglaló befizetésre került. Ebben az esetben a My Surf Hostel az írásbeli lemondásról szóló értesítést követően teljes visszatérítést nyújt.
Lemondás az ügyfél részéről
15+ nappal az utazás indulása előtt - Teljes visszatérítés
0 és 15 nappal az utazás indulása előtt - Nincs visszatérítés
Dátumváltozás
15+ nappal a túra indulása előtt - Nincs díj
0 és 15 nappal a túra indulása előtt - az ügyfél elveszíti az 50% foglalót, hacsak másképp nem állapodtak meg.
Váltás másik csomagra
15+ nappal a túra indulása előtt - Nincs díj
0 és 15 nappal a túra indulása előtt - az ügyfél elveszíti az 50% foglalót, hacsak másképp nem állapodtak meg.
7. KÖVETELÉSEK ÉS PANASZOK
Ha az Ügyfélnek panasza van a foglalás bármely aspektusával kapcsolatban, az Ügyfél felelős azért, hogy ezt a panaszt írásban nyújtsa be a marketing osztályunknak a [email protected] e-mail címen. A panaszok kezelésére megfelelő intézkedéseket vezettünk be, és gyors megoldást kínálunk. Munkatársaink nem tudnak gondoskodni az Ügyfél panaszkéréseiről, és nem felelősek a segítségért az azonnali intézkedésért, kivéve, ha vészhelyzetről van szó.

8. AZ UTAZÁS LEMONDÁSA A TÁRSASÁG RÉSZÉRŐL
A Társaság fenntartja a jogot, hogy bármely utazást bármilyen okból lemondjon, kivéve a vis maior, szokatlan vagy előre nem látható, a Társaságon kívül eső körülmények esetén. Ha a Társaság az utazást a megbeszélt indulási időpont előtt az Ügyfél hibáján kívüli okból lemondja, az Ügyfél vagy:
egyenértékű vagy jobb minőségű helyettesítő utat választani, ha a Társaság képes és hajlandó ilyen helyettesítő utat felajánlani; vagy
alacsonyabb minőségű helyettesítő utat választani, ha a Társaság képes és hajlandó ilyet felajánlani, és a Társaságtól visszakapja az eredetileg megvásárolt és a helyettesítő utazás ára közötti árkülönbözetet; vagy
a lehető leghamarabb visszakapja a szerződés alapján kifizetett teljes összeget.
A Társaság nem felelős semmilyen járulékos költségért vagy következményes veszteségért, amely az Ügyfélnek a foglalás miatt keletkezett, mint például vízum, oltás, nem visszatérítendő repülőjegy vagy vasúti, nem visszatérítendő parkolási vagy egyéb díjak, valamint a bevételkiesés, vagy az élvezet elvesztése stb. miatt. Ha az Ügyfélnek felajánlják a visszatérítést, de az eredetileg lefoglaltnál magasabb értékű alternatív túrát kér, az Ügyfélnek meg kell fizetnie az árkülönbözetet. Amennyiben az indulás után a szerződésben foglalt utazás egy jelentős eleme nem biztosítható, a Társaság megfelelő alternatív intézkedéseket tesz az utazás folytatására. Ha nem lehetséges megfelelő alternatívát biztosítani, vagy az Ügyfél ésszerűen elutasítja a megfelelő alternatívákat, a Társaság visszatéríti az Ügyfélnek az utazás fel nem használt részeinek árát. Amennyiben jelentős módosításra vagy törlésre nem vis maior vagy más, a Társaságon kívül álló körülmények miatt kerül sor, a Társaság bizonyos körülmények között kártérítést ajánl fel. A jelentős módosítások nem foglalják magukban a hajó cseréjét, az útvonal módosítását, a kabin vagy a szállodai elhelyezés kategóriájának megváltoztatását, feltéve, hogy az azonos kategóriájú.

9. FEL NEM HASZNÁLT SZOLGÁLTATÁSOK
A kihagyott vagy fel nem használt szolgáltatásokért nem jár semmilyen kedvezmény vagy pénzvisszatérítés. Ez magában foglalja a túra önkéntes vagy akaratlan befejezését/elhagyását, azaz betegség, családtag halála, késői érkezés a túrára, vagy idő előtti távozás önként vagy akaratlanul.
10. ÁRAK, FELÁRAK ÉS ADÓK
A közzétett túrák ára a közzététel időpontjától kezdve emelkedhet vagy csökkenhet. A Társaság javasolja, hogy az Ügyfél a foglaláskor tájékozódjon a túrák legfrissebb áráról, beleértve a Társaság által nyújtott egyéb szolgáltatások költségeit is. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az utazás lefoglalása után növelje az utazás árát, de legkésőbb 30 nappal a meghatározott indulási időpont előtt. A visszaigazoló számla kiállítását követően az utazás árának bármilyen emelése a szállítási költségek emelkedésének változása miatt következik be, beleértve az üzemanyagköltségeket, illetékeket, adókat vagy a szolgáltatásokért felszámított díjakat, mint például a leszállási adók vagy a kikötőkben a be- és kiszállás díjai és a repülőtéri díjak, beleértve az esetleges árfolyam-ingadozásokat is. Ha a növekedés az üdülési ár 2% vagy annál kevesebb lenne, a Társaság az utazás nyújtásával kapcsolatos költségeiben bekövetkező változásokat átvállalja. Ha azonban a növekedés meghaladja a 2%-t, a Társaság ezt a növekedést az Ügyfélre hárítja.
Ha az áremelés meghaladja az Ügyfél üdülési árának 7%-jét, akkor ilyen körülmények között az Ügyfél vagy:
elállhat a szerződéstől anélkül, hogy kötbérfizetési kötelezettséget kellene vállalnia; vagy
elfogadja az árváltozást.

11. ÉRVÉNYESSÉG
A weboldalon és a brosúrában szereplő árak a weboldalra való feladás vagy a brosúra nyomtatásának időpontjában érvényes árak és költségek alapján kerültek meghatározásra. A Társaság fenntartja a jogot az árak módosítására az utazás teljes kifizetése előtt. Minden dátum, útvonal és ár csak tájékoztató jellegű.
12. FLEXIBILITÁS
A My Surf Hostel előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja menetrendjét (menetrendjeit), beleértve az olyan tényezők által befolyásolt menetrendeket is, mint az időjárási viszonyok, óceáni körülmények, technikai késések, valamint a jegyben foglalt valamennyi szolgáltatással kapcsolatosakat. Az Ügyfél méltányolja és tudomásul veszi, hogy ez a fajta utazás jelentős rugalmasságot igényel, és lehetővé kell tennie az alternatívákat. Az egyes utazásokhoz megadott útvonalterv csupán a tervezett tevékenységek típusait mutatja be, és a My Surf Hostel nem köteles azt szigorúan betartani. Magától értetődik, hogy az útvonal, a menetrendek, az útvonalak, a kényelmi szolgáltatások és a közlekedési módok előzetes értesítés nélkül változhatnak a helyi körülmények vagy események miatt, amelyek magukban foglalhatják a betegséget vagy mechanikai meghibásodást, járattörlést, sztrájkot, politikai vitákból és kulturális alkalmakból eredő nemzeti eseményeket, beutazási vagy határátlépési nehézségeket, főszezont, éghajlatot és más előre nem látható vagy előre nem látható körülményeket.
13. VÁLTOZÁSOK
A My Surf Hostel fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalon és a prospektusban leírt szolgáltatásokat, felszereltséget és árakat a foglalás előtt megváltoztassa. Ha ilyen változásra kerül sor, az Ügyfelet a foglaláskor vagy a változás bekövetkezésekor tájékoztatjuk. Bár Társaságunk igyekszik minden utat a meghirdetett módon lebonyolítani, az útvonaltervben ésszerű változtatásokra kerülhet sor, ha a My Surf Hostel szükségesnek vagy tanácsosnak ítéli. Ha jelentős változásra kerül sor, a My Surf Hostel a lehető leghamarabb tájékoztatja az Ügyfelet, ha az indulás előtt még van idő. Jelentős változásnak minősül az útvonalterv legalább öt napból egy napot érintő változás. Nem jár kártérítés, ha a jelentős változás vis maior vagy előre nem látható körülmények miatt következik be. Jelentős változás esetén az Ügyfél elfogadhatja a módosítást, a befizetett pénz teljes visszatérítését, vagy elfogadhatja a My Surf Hostel által felajánlott alternatív utazást.
Az Ügyfél által végrehajtott módosítások: Az egyik turnusról a másikra való átjelentkezés csak az indulás időpontja előtt több mint 30 nappal és a Társaság jóváhagyásával lehetséges. Amennyiben a Társaság elfogadja az ilyen kérést, a Társaság fenntartja a jogot, hogy az első lefoglalt túra foglaló összegének erejéig felszámítsa a foglalót. Az indulás előtt 60 napnál rövidebb időn belül beérkező átfoglalási kérelmet nem fogadunk el. Ebben az esetben az Ügyfélnek le kell mondania a foglalást, majd újra kell foglalnia egy másik túrára. Az Ügyfél csak az aktuális szezonban lévő indulási időpontra viheti át a foglalást, és nem viheti át a foglalást a következő szezonokra. Az ilyen átfoglalások lemondásnak minősülnek, és lemondási díjakat kell fizetni. Az Ügyfél az indulás előtt több mint 30 nappal kérheti, hogy a Társaság módosítsa a foglalás nevét. A névváltoztatás nem lehetséges 30 nappal az indulás előtt vagy annál rövidebb idővel. Bármilyen névmódosítás a Társaság jóváhagyásához és az alkalmazandó adminisztratív díjakhoz kötött.
Egyéb változások: A fájl bármilyen módosítása a rendelkezésre állástól függ, és kérés alapján történik. A módosítások elvégzésével kapcsolatban felmerülő bármilyen többletköltséget az adminisztrációs díjjal együtt felszámítjuk. Az indulástól számított tíz napon belül a foglalást nem lehet módosítani.
A My Surf Hostel által hirdetett termékek vagy csomagok soha nem tartalmaznak repülőjegyeket vagy repülőjegyeket. Ha az Ügyfél ilyen ajánlatokat fedez fel külső webhelyeken vagy ügynöki platformokon, a My Surf Hostel nem vállal felelősséget repülőjegyek vagy kártérítés felajánlására.

14. KOCKÁZATVÁLLALÁS
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a túra jellege kalandos, és jelentős személyes kockázattal járhat. Az Ügyfél ezzel vállalja az összes ilyen kockázatot, és ezzel felmenti a Társaságot minden olyan követelés és kereset alól, amely az ezen inherens kockázatokból eredő károkból, sérülésekből vagy halálesetekből ered. A túra megkezdése előtt az Ügyfelet megkérhetik, hogy írjon alá egy részvételi nyilatkozatot a következő szöveggel:
"Tudomásul veszem, hogy a My Surf Hostellel való utazás a hagyományos nyaraláson tapasztaltakon túlmenő kockázatokkal (és jutalmakkal) járhat, és hogy egy kalandos utazásra vállalkozom, amely magában rejlő veszélyekkel jár. Tudomásul veszem, hogy olyan földrajzi területekre utazom, ahol többek között a szállás, a közlekedés, a biztonság, a higiénia, a tisztaság, az orvosi ellátás, a távközlés és az infrastruktúra fejlettsége nem biztos, hogy olyan színvonalú, mint amit otthon megszoktam, vagy mint amit egy hagyományos nyaralás során találnék. Elolvastam és megértettem a TMy Surf Hostel dossziéját az általam vállalt utazásra vonatkozóan, és a My Surf Hostel képviselőinek részletesen tájékoztattam az esetlegesen meglévő egészségügyi állapotomról. Elfogadom ezeket a kockázatokat és kötelezettségeket, és teljes mértékben vállalom az utazási kockázatokat.
Fakultatív tevékenységek: Tudomásul veszem, hogy az utazásom során lehetőségem lehet olyan tevékenységek végzésére, amelyek nem képezik az útiterv részét. Tudomásul veszem, hogy a My Surf Hostel nem vállal felelősséget a tevékenység biztonságáért vagy minőségéért, illetve az azt végző független szolgáltató színvonaláért. Tudomásul veszem továbbá, hogy semmilyen módon nem vagyok felelős a biztonságomért, ha úgy döntök, hogy részt veszek ilyen fakultatív tevékenységekben. A fentiek teljes tudatában mégis dönthetek úgy, hogy részt veszek a tevékenységben, és ha így teszek, akkor teljes felelősséget vállalok az ezzel járó kockázatokért, és az előző bekezdésben meghatározott Felmentésekről való lemondás és felmentés az ilyen fakultatív tevékenységekre is vonatkozik.".
A Társaság helyi szolgáltatókkal szervezi meg a szállodákat, a transzfereket vagy a Csomag egyéb elemeit, akik helyi szolgáltatók és/vagy alvállalkozók szolgáltatásait vehetik igénybe. A higiéniai, szállás- és közlekedési előírások egyes országokban, ahol kirándulásokra kerül sor, gyakran alacsonyabbak a hasonló előírásoknál, mint amit az Ügyfél otthon elvárhat. A Társaság törekszik arra, hogy jó hírű és hozzáértő helyi szolgáltatókat jelöljön ki. A szállítók feltételei és kikötései lesznek alkalmazandók, és kifejezetten beépülnek a szerződésbe. Ezek korlátozhatják vagy kizárhatják a szállító felelősségét. A Társaság felelőssége nem haladja meg a beszállító felelősségét. Az adott ország helyi törvényei és jogszabályai a beszállítók szolgáltatásainak teljesítésének értékelésénél irányadóak. Az Ügyfél panasza esetén a jelen szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az adott szolgáltatásokra vonatkozó helyi törvények és előírások teljesültek, még akkor is, ha az Amerikai Egyesült Államok törvényei nem teljesültek.
15. HATÓSÁG A TURNÉN
A Társaság túravezetőjének vagy képviselőjének döntése minden olyan kérdésben, amely veszélyeztetheti a túra biztonságát és jólétét, mindenkor végleges. A Társaságnál történő foglalással az Ügyfél beleegyezik, hogy a túravezető vagy a Társaság képviselőjének tekintélyét betartja. Az Ügyfél köteles szigorúan betartani a meglátogatott országok törvényeit, vám-, deviza- és kábítószer-szabályait. Ha az Ügyfelet bármilyen egészségügyi vagy egyéb állapot érinti, amely befolyásolhatja másoknak a túra élvezeti értékét. Az Ügyfélnek a foglaláskor tájékoztatnia kell a My Surf Hostel vezetőségét. Amennyiben az Ügyfél nem tartja be a fentieket, vagy az utazás során bármilyen törvénytelen cselekményt követ el, vagy ha az utazás vezetőjének véleménye szerint az Ügyfél viselkedése veszélyt, szorongást vagy bosszúságot okoz vagy okozhat másoknak, a Társaság megszüntetheti az Ügyfél utazási megállapodását a Társaság felelőssége nélkül, és az Ügyfél nem jogosult a fel nem használt vagy elmulasztott szolgáltatások vagy az utazási megállapodás megszüntetése miatt felmerült költségek visszatérítésére.
16. GARANTÁLT INDULÁSOK
A Társaság saját belátása szerint garantálja a kiválasztott indulásokat. Az indulás akkor válik garantálttá, ha egy Ügyfél visszaigazolja az indulást. Ez az indulási garancia továbbra is vis maior helyzetek függvénye, és a Társaság fenntartja a jogot, hogy a garantált kijelölést bármikor visszavonja az ésszerű befolyáson kívül eső körülmények miatt. A Társaság nem vállal felelősséget az Ügyfélnek ebből az intézkedésből eredő közvetett költségeiért.

17. ÚTI OKMÁNYOK

Érvényes útlevél: Az Ügyfélnek rendelkeznie kell érvényes útlevéllel, amely a be- és kiutazáshoz, valamint az utazás útvonalának minden egyes célállomásán való áthaladáshoz szükséges (az útlevélnek a visszatérés dátumán túl hat hónapig érvényesnek kell lennie), valamint az utazás teljes időtartamához szükséges összes vízummal, engedéllyel és igazolással, beleértve az oltási igazolásokat, biztosítási kötvényeket. Az Ügyfél vállalja a teljes felelősséget az összes ilyen okmány, vízum és engedély beszerzéséért az utazás megkezdése előtt, és kizárólagosan felelős a hiányzó vagy hibás dokumentációból eredő bármilyen hátrányos következményért. A Társaság által a vízumokkal, oltásokkal, éghajlattal, ruházattal, poggyásszal, speciális felszereléssel stb. kapcsolatban adott bármilyen információ vagy tanácsadás kizárólag tanácsadás, amelyet az Ügyfélnek nyújtott udvariasságból adunk, és a Társaság nem felelős a harmadik felek, például a megfelelő kormányzati hatóságok által nyújtott információkkal kapcsolatos hibákért vagy mulasztásokért.

Dokumentumok: A My Surf Hostel utazási dokumentumok kiadásának felgyorsítása érdekében kérjük, vegye figyelembe, hogy a túrával kapcsolatos összes utazási dokumentumot, mint például az utalványokat, útvonalterveket és számlákat e-mailben küldjük el, vagy a www.mysurfhostel.com weboldalon elérhetővé tesszük, amint a teljes összeg beérkezett a Társasághoz. A Társaság fenntartja a jogot, hogy adminisztrációs díjat szabjon ki azokra az Ügyfelekre, akik más módon kívánják megkapni az utazási dokumentumokat.

Utazás részletei: Az Ügyfél felelőssége, hogy legalább 72 órával az indulás előtt meglátogassa a honlapot vagy felvegye a kapcsolatot az üzemeltetési csoportunkkal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a legfrissebb információkkal rendelkezik-e, mivel a Társaság által eredetileg rendelkezésre bocsátott túradokumentumok óta kisebb változások történhettek.

Vízumok: Az Ügyfél felelőssége, hogy ellenőrizze az egyes utazási országok vízumkövetelményeit az állampolgárságának megfelelően. A vízumkövetelmények előzetes értesítés nélkül változhatnak, és a Társaság nem felelős azért, hogy erről tájékoztassa az Ügyfelet.

18. A VÁLLALATON KÍVÜL ESŐ TÉNYEZŐK (VIS MAIOR)

A Társaság semmilyen módon nem felel az Ügyféllel szemben halálesetért, testi sértésért, betegségért, kárért, késedelemért vagy más személyi vagy vagyoni veszteségért vagy kárért, illetve közvetlen vagy közvetett pénzügyi költségekért, vagy azért, hogy a Társaság nem kezdte meg, nem teljesítette és/vagy nem teljesítette az Ügyféllel szemben fennálló kötelezettségét, ha az ilyen haláleset, késedelem, testi sértés (beleértve az érzelmi stresszt vagy sérülést), betegség, kár vagy más személyi vagy vagyoni veszteség vagy kár oka természeti csapás, háború vagy háborúhoz hasonló műveletek, mechanikai meghibásodás, terrorista tevékenység vagy annak veszélye, polgári zavargások, munkaügyi nehézségek, hatósági beavatkozás, politikai zavargások, bárhogyan és bárhol is keletkezzenek vagy keletkezzenek, lázadás, felkelés és kormányzati korlátozás, tűz, szélsőséges időjárás vagy bármely más olyan ok, amely a Vállalat ésszerű ellenőrzésén kívül esik, és amelynek következményeit nem lehetett volna elkerülni még akkor sem, ha minden kellő gondossággal jártak volna el; vagy olyan esemény, amelyet a Társaság vagy a szolgáltatásnyújtó még a kellő gondosság mellett sem láthatott előre.

19. BIZTOSÍTÁS
Minden Ügyfélnek a Társasággal való utazás során legalább US$75.000 USD összegű egészségügyi biztosítással kell rendelkeznie, és ennek a biztosításnak fedeznie kell a személyi sérüléseket, az orvosi költségeket, a hazaszállítás és az evakuálás költségeit. A csoportvezető vagy a társaság képviselője kérésére az ügyfeleknek igazolást kell bemutatniuk a biztosítás megkötéséről és a fent előírt összegeknek megfelelő fedezetről. Erősen ajánlott, hogy a fedezetet kiterjesszék az utazás lemondására, megszakítására és minden egyéb olyan költségre, amely az Ügyfelet ért veszteségből, kárból, sérülésből, késésből vagy kellemetlenségből adódik. A Társaság nem vállal felelősséget a poggyász vagy személyes tárgyak elvesztéséért, ellopásáért vagy károsodásáért. Az ügyfél által nyilvános várótermekben vagy más nyilvános helyiségekben, akár hajó, vonat, busz vagy más, a Társaság tulajdonában lévő vagy általa üzemeltetett, akár máshol lévő közlekedési eszköz fedélzetén őrizetlenül hagyott vagy ellopott személyes tárgyak nem téríthetők meg. A szokásos elhasználódásból és egyéb természeti csapásokból eredő veszteségek nem téríthetők meg. A Társaság nem vállal felelősséget, és semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a Társaság által használt létesítményekben, például szállodákban, szállásokon, hajókon, expedíciós járművekben vagy bármely más közlekedési eszközön hagyott értéktárgyak vagy egyéb tárgyak elvesztéséért vagy megrongálódásáért. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a túra költsége nem tartalmazza a biztosítást, és hogy az Ügyfélnek külön biztosítást kell kötnie, amely további költséggel jár. Az utasbiztosítás megkötésekor az Ügyfélnek biztosítania kell, hogy a biztosító tisztában legyen a vállalt utazás típusával.
20. AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy olyan helyekre látogat el, ahol a politikai, kulturális és földrajzi jellemzők bizonyos kockázatokat, veszélyeket és fizikai kihívásokat jelentenek, amelyek nagyobbak, mint a mindennapi életében tapasztaltak. Az Ügyfél elismeri, hogy figyelembe vette a lehetséges kockázatokat, veszélyeket és kihívásokat azáltal, hogy a Társaságnál foglalt utazást, és kifejezetten vállalja az ilyen utazási körülményekkel járó kockázatokat. Az Ügyfél kizárólagos felelőssége, hogy megismerkedjen a vámokkal, az időjárási viszonyokkal, a fizikai kihívásokkal és az útvonal minden egyes állomásán érvényes törvényekkel, és arra ösztönzik, hogy indulás előtt keresse meg vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi nagykövetséggel vagy konzulátussal minden egyes célállomáson.
21. ILLEGÁLIS ANYAGOK
A My Surf Hostel nem engedi, hogy az ügyfelek illegális drogokat vigyenek magukkal az utazásaink során. Ha a szövetségi rendőrség ellenőrzi és illegális kábítószert talál az ügyfél táskájában vagy személyében, a My Surf Hostel nem vállal felelősséget. Az Ügyfél felel és vállalja a teljes felelősséget az illegális drogok külföldi országban történő szállítása következményeiért.
22. KEDVEZMÉNYEK ÉS PROMÓCIÓK
Minden kedvezményt és kedvezményes árat a Társaság saját belátása szerint alkalmaznak.

23. KÖVETELÉSEK ÉS PANASZOK
Ha az Ügyfélnek panasza van a Társasággal szemben, az Ügyfélnek először a lehető leghamarabb tájékoztatnia kell a túravezetőt, hogy a sérelem orvosolható legyen. Ha nem sikerül elégedettséget elérni, az Ügyfélnek még a túra alatt kapcsolatba kell lépnie a Társaság képviselőjével vagy a helyi irodavezetővel, hogy a Társaságnak lehetősége legyen az ügy orvoslására. Az elégedetlenségnek a túra alatt történő jelzése elmulasztása csökkenti vagy megszünteti az ÜgyfélnekAz ÜgyfélnekAz ÜgyfélnekAz ÜgyfélnekAz ÜgyfélnekAz Ügyfélnek a Társaságtól való kártérítési igényét. Ha az Ügyfél a túra ideje alatt még mindig nem elégedett ezekkel az eszközökkel, minden további panaszt írásban kell benyújtani a Társaságnak, annak ügynökein keresztül, vagy közvetlenül a [email protected] címre, az utazás végétől számított 30 napon belül. A Társaság nem vállal felelősséget az ezen időszak után beérkező panaszokért.
24. OPCIONÁLIS EXTRÁK
A fakultatív extrák nem képezik az utazás vagy a szerződés részét. Az Ügyfél megértette és elfogadta, hogy az idegenvezető vagy képviselő által a fakultatív extrák megszervezésében nyújtott segítség nem teszi a Társaságot felelőssé a fakultatív extrákért. Ennek megfelelően az Ügyfél mentesíti a Társaságot minden olyan követelés és kereset alól, amely az ilyen termékek minőségével kapcsolatos károkból, élvezeti veszteségből, kellemetlenségekből vagy sérülésekből ered. A fakultatív extrák közé tartozik többek között a rafting, a lovaglás, a városnéző repülés és egyéb extrák, amelyeket az utazás ára nem tartalmaz.
25. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
A fakultatív extrák nem képezik az utazás vagy a szerződés részét. Az Ügyfél megértette és elfogadta, hogy az idegenvezető vagy képviselő által a fakultatív extrák megszervezésében nyújtott segítség nem teszi a Társaságot felelőssé a fakultatív extrákért. Ennek megfelelően az Ügyfél mentesíti a Társaságot minden olyan követelés és kereset alól, amely az ilyen termékek minőségével kapcsolatos károkból, élvezeti veszteségből, kellemetlenségekből vagy sérülésekből ered. A fakultatív extrák közé tartozik többek között a rafting, a lovaglás, a városnéző repülés és egyéb extrák, amelyeket az utazás ára nem tartalmaz.
26. BESZÁLLÍTÓK ÉS FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓK
A Társaság helyi szolgáltatókkal szervezi meg a szállodákat, a transzfereket vagy a Csomag egyéb elemeit, akik helyi szolgáltatók és/vagy alvállalkozók szolgáltatásait vehetik igénybe. A Társaság mindig törekszik arra, hogy jó hírű és hozzáértő helyi szolgáltatókat jelöljön ki. A szállítók feltételei és kikötései lesznek alkalmazandók, és kifejezetten beépülnek a szerződésbe. Ezek korlátozhatják vagy kizárhatják a szállító felelősségét. A Társaság felelőssége nem haladja meg a beszállító felelősségét. Az adott ország helyi törvényei és jogszabályai a beszállítók szolgáltatásainak teljesítésének értékelésénél irányadóak. Sem a Társaság, sem bármely szállító nem felelős a független vállalkozókért.
27. SEVERABILITÁS
Tegyük fel, hogy a jelen szerződésben foglalt bármely feltétel vagy kikötés végrehajthatatlan vagy érvénytelen a törvény erejénél fogva, a közrenddel ellentétesen vagy bármely más okból. Ebben az esetben az ilyen feltétel vagy kikötés a jelen Megállapodásból leválasztottnak tekintendő, vagy csak olyan mértékben módosul, amely szükséges ahhoz, hogy a többi feltétel fennmaradjon és kötelező érvényű maradjon.
28. JOGUTÓDOK ÉS MEGBÍZOTTAK
A jelen Általános Szerződési Feltételek a My Surf Hostel és az Ügyfél, valamint ezek örökösei, törvényes képviselői, jogutódai és megbízottai számára kötelező érvényűek.
30. HIBÁK ÉS MULASZTÁSOK
Bár a My Surf Hostel mindent megtett annak érdekében, hogy ellenőrizze az itt tett kijelentések pontosságát, a My Surf Hostel nem vállal felelősséget a weboldalon és a brosúrában esetlegesen megjelenő hibákért, kihagyásokért vagy véletlen félreértésekért.
30. FOGLALÁSOK
Minden online foglalás és ügynökségi foglalás az Amerikai Egyesült Államokban foglaltnak minősül, és az Amerikai Egyesült Államok törvényei és joghatósága alá tartozik.
31. KÉPEK, VIDEÓK ÉS MARKETING
Az Ügyfél elfogadja, hogy más utazók és/vagy a Társaság személyzete olyan képeket, fényképeket vagy videókat készíthet, amelyek az Ügyfelet részben vagy egészben tartalmazhatják a túra során. Az Ügyfél beleegyezik, hogy a Társaság reprodukálhatja ezeket a képeket, és az Ügyfél örökös, jogdíjmentes, világméretű, visszavonhatatlan engedélyt ad az ilyen képek, fotók vagy videók bármilyen médiumban történő reprodukálására promóciós és reklámcélokra.
32. A FELTÉTELEK FRISSÍTÉSE
A Társaság fenntartja a jogot a jelen feltételek frissítésére és/vagy módosítására, és az Ügyfél felelőssége, hogy megismerje azokat. A legfrissebb általános szerződési feltételek megtalálhatók a Társaság honlapján: www.mysurfhostel.com.
A foglalást az érkezés előtt 15 nappal lemondhatja, és az előleget visszakapja. Ha 15 napnál rövidebb időn belül vagy meg nem jelenés esetén lemondja a foglalását, nem igényelheti vissza az előleget.
Biztosítás
Az ár nem tartalmazza az utasbiztosítást. Nálunk történő foglalás előtt "kötelező" megkötni!
Fizikai feltételek
Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a My Surf Hostel nem tudja befolyásolni az időjárást, a szörfözést vagy más környezeti körülményeket az Ügyfelek Ügyfelek Ügyfelek Ügyfelek tartózkodása alatt. A My Surf Hostel nem vállal felelősséget az Ügyfélnek a fent említett tényezők miatt okozott veszteségekért, károkért vagy kellemetlenségekért.
Ügyfél tulajdon
Minden Ügyfél kizárólagosan felelős és felel az Ügyfél minden vagyonának megőrzéséért. A My Surf Hostel nem vállal felelősséget az ügyfél tulajdonának lopás, törés vagy más módon történő elvesztéséért.
Megszüntetés
A My Surf Hostel fenntartja az egyedüli és kizárólagos jogot annak eldöntésére, hogy a tengerparti viszonyok, az időjárás vagy más tényezők miatt egy adott tevékenység nem biztonságos vagy nem tanácsos, és ennek következtében bármely tábort visszatérítés nélkül megszüntethet.
Visszautasítás
A My Surf Hostel fenntartja az egyedüli és kizárólagos jogot arra, hogy saját belátása szerint bármely személyt, beleértve bármely Ügyfelet is, bármilyen okból visszautasítsa a My Surf Hostel bármely tevékenységében való részvételt, függetlenül attól, hogy az adott személy korábban fizetett-e a tevékenységért vagy sem.
Berendezések
Amennyiben a My Surf Hostel felszerelést biztosít az Ügyfél számára, a My Surf Hostel nem vállal garanciát a felszerelés állapotára vagy alkalmasságára, de minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megfelelő felszerelés álljon rendelkezésre. A My Surf Hostel által biztosított felszerelésben keletkezett minden kárt az Ügyfél köteles megtéríteni, akár javítás, akár csere, akár kártérítés útján, ahogyan azt a vendégnek kiosztott felszerelésért felelős szörfoktató megfelelőnek ítéli.
Eltávolítás
A My Surf Hostel fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint, visszatérítés nélkül eltávolítson minden olyan Ügyfelet, aki nem tartja be ezeket a feltételeket.
Személyes információk
Minden személyes adatot, beleértve a nevet, elérhetőségi számot és e-mail címet, kizárólag a My Surf Hostel foglalásához használunk fel, és nem adjuk ki senkinek külső szervezetnek, kivéve, ha törvényi kötelezettség miatt a törvényes rend vagy bevándorlási célokból szükséges.
Érvényesség
A "early bird" vagy más kedvezményes ajánlatok lemondása nem visszatéríthető. A foglalások a vásárlás eredeti időpontjától számított 12 hónapon belüli utazásra érvényesek és átruházhatók.